Česká asociace odpadového hospodářství

Asociace

Vše co vás zajímá
o ČAOH

Články

Co je nového
ve světě odpadů

Činnosti

Čím se ČAOH zabývá

Události

Termíny akcí,
aneb kdy se co děje

Seminář k odpadové legislativě a oběhovému hospodářství na Italském velvyslanectví v Praze 25.10.2015 | kategorie: Tiskové zprávy ČAOH

Seminář k odpadové legislativě a oběhovému hospodářství na Italském velvyslanectví v Praze

Za účasti italského velvyslance pana Aldo Amati, se na Italském velvyslanectví na konci září, uskutečnilo setkání českých a italských odborníků z oblasti odpadového hospodářství. O spolupráci při organizování akce požádalo Italské velvyslanectví Českou asociaci odpadového hospodářství.

 

Akce se mimo jiné zúčastnilo také české i italské ministerstvo životního prostředí, ministerstvo pro místní rozvoj, Svaz měst a obcí ČR, a další.

Ministerstvo životního prostředí zde uvedlo informace o proběhlých a připravovaných změnách odpadové legislativy. Zástupce Svazu měst a obcí, ředitel Dan Jiránek, zde komentoval pohled obcí, jakožto důležité části původců odpadů, na možný další vývoj v odpadovém hospodářství v ČR. Mimo jiné uvedl, že SMO ČR by uvítalo snížení administrativní zátěže obcí ze strany odpadové legislativy. Petr Havelka z České asociace odpadového hospodářství se podrobněji věnoval klíčové aktuální věci, a to evropskému balíčku k oběhovému hospodářství a jednotlivým cílům, které bude nutné v dohledné době zakotvit také do české legislativy. ČAOH vnímá myšlenky této nové evropské recyklační strategie velmi pozitivně a podporuje ji. Podrobněji se věnoval také výstupům ze studie ČAOH k možnostem energetického využití odpadů a paliv z odpadů v ČR (více zde).

Omezení skládkování, skládkovací poplatky

Na semináři bylo rovněž zmíněno, že v České republice již od roku 2009 každoročně klesá míra skládkování odpadů, a to v progresi cca o 16 % (více než 1,3 milionu tun) za 5 let, navíc bez navýšení skládkovacích poplatků. Pokud by se poplatky v ČR navyšovaly, byl zde uveden pozitivní příklad z Polska (partnera v rámci Visegrádské čtyřky), jak ekonomický nástroj zafungoval, při mírném navýšení poplatku. Polsko zvedlo své poplatky na hodnotu cca 700 Kč u využitelných a neupravených odpadů. Odpady po úpravě s menší mírou využitelnosti jsou pak zpoplatněny v míře cca 450 Kč a 200 Kč za tunu, dle reálných možností jejich využití. Toto zvýšení poplatků na hodnotu 700 Kč vedlo k zásadnímu odklonu odpadů ze skládek a přemístění odpadů do zpracovatelských, třídících a recyklačních kapacit. Na Polském příkladu je patrné, že pro podporu myšlenek oběhového hospodářství, třídění a recyklace, stačí poplatky v podobné výši. Velmi pravděpodobně však tato výše nestačí na realizaci a provoz nových spaloven komunálních odpadů, jakožto nejnákladnější odpadové technologie. Ale ty již Evropská komise stejně v nové strategii nehodlá podporovat a některé státy jako například Dánsko od nich chtějí ustupovat ve prospěch recyklace. V tomto směru, tedy v duchu nové evropské recyklační strategie, by se měl upravit i očekávaný nový český zákon o odpadech.

Zkušenosti s vyhláškou k palivům z odpadů

Velmi zajímavá byla rovněž prezentace mezinárodně uznávaného odborníka z italského ministerstva životního prostředí, pana Mininniho. Tématem jeho prezentace byly pozitivní výsledky a zkušenosti s italskou vyhláškou k palivům z odpadů. Ta v souladu s evropskou odpadovou směrnicí a po schválení Evropskou komisí, stanovuje kritéria, za kterých lze odpady zpracovat do podoby paliva odpovídajícího evropské normě a využít je mimo odpadový režim. Samozřejmě při splnění všech evropských povinností týkající se ochrany ovzduší, které vycházejí z limitů pro spalovny odpadů. Podobnou vyhlášku k palivům z odpadů nyní zpracovalo i Slovensko a Rakousko. České MŽP její zpracování rovněž opakovaně veřejně přislíbilo, a to již cca před rokem. Odborná veřejnost už MŽP na vyžádání poskytla veškeré podklady. Doufejme, že vydání vyhlášky bude v podobném čase, jako u našich sousedů. Tak, aby se i touto cestou daly co nejdříve naplňovat myšlenky balíčku k oběhovému hospodářství, které ostatní státy začínají brát velmi vážně.  

Itálie bere balíček k oběhovému hospodářství vážně

S odkazem na evropský balíček na semináři zazněly také konkrétní informace, jak se k nové strategii staví Italie.  Itálie postupně orientuje své OH na co největší míru zpracování odpadů, včetně směsných komunálních odpadů. Na semináři byly podány informace, že Itálie směřuje odpad mimo jiné i do mnoha zařízení na třídění, kde je z něj vytříděno co nejvíce materiálově využitelných složek. Z vytříděné energeticky bohaté části se vyrobí palivo z odpadů, odpovídající evropské normě a palivové vyhlášce. Toto palivo je následně využíváno v cementárnách a dalších k tomu určených zdrojích, typu elektrárny a teplárny, a to při plnění přísných limitů ochrany ovzduší. Italští odborníci rovněž zmínili, že po úpravě odpadů v moderních třídících zařízeních, zůstává pouze cca 15 % nevyužitelného zbytku, který putuje na zabezpečenou skládku. Itálie nastavuje svůj systém na zodpovědné plnění moderní evropské strategie oběhového hospodářství a chce plně dostát očekávaným vysokým recyklačním cílům, které např. pro komunální odpady mají dosahovat hodnoty 70%.

 

Zdroj: Ing. Petr Havelka, ředitel České asociace odpadového hospodářství (www.caoh.cz)


Pravidelné zasílání novinek z webu ČAOH získáte po vložení vaší emailové adresy na titulní straně webu v sekci "Novinky emailem"

 

 

 

ČAOH   »   Odborné články a aktuality   »   Seminář k odpadové legislativě a oběhovému hospodářství na Italském velvyslanectví v Praze

Uživatelská zóna

Elektronický souhlas s rozesíláním informací v rámci Newsletteru ČAOH

  1. Udělujete tímto souhlas společnosti (správci) -Česká asociace odpadového hospodářství, se sídlem Pod Pekárnami 157/3, 19000 Praha 9, IČ: 66001536 (dále jen „Správce“), aby ve smyslu obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „GDPR“) zpracovávala tyto osobní údaje:
    • e-mail
  2. E-mail bude zpracováván pro účely rozesílání Newsletteru ČAOH.
  3. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například klidknutím na odkaz v e-mailu, zasláním emailu nebo dopisu na ČAOH.
  4. Vezměte, prosím, na vědomí, že podle GDPR:
    • Máte právo požadovat po nás dodatečné informace dle čl. 12 a 13 GDPR (podrobnosti o tom, jak Vaše osobní údaje zpracováváme) podrobnosti o zpracování Vám můžou být dodatečné zaslány na Vaše vyžádaní.
    • V případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Anketa

Byli byste pro daňové zvýhodnění recyklovaných výrobků a pro preferenci recyklovaných výrobků státem ve veřejných zakázkách?

Česká asociace odpadového hospodářství

Představení asociace

Česká asociace odpadového hospodářství - Největší asociace v České republice, která sdružuje významné podnikatelské subjekty v oblastech využívání, odstraňování, svozu, sběru a recyklace odpadů.

Česká asociace odpadového hospodářství - idatabaze.czOdpady - idatabaze.cz

© 2012-2020 Česká asociace odpadového hospodářství, všechna práva vyhrazena, grafický design Reklamní a grafické studio ABRUPTA, redakční systém CMS Agilis