Česká asociace odpadového hospodářství

Asociace

Vše co vás zajímá
o ČAOH

Články

Co je nového
ve světě odpadů

Činnosti

Čím se ČAOH zabývá

Události

Termíny akcí,
aneb kdy se co děje

Seminář ve sněmovně - Kdy lze čekat změny v odpadové legislativě? 10.10.2018 | kategorie: Aktuality

Seminář ve sněmovně - Kdy lze čekat změny v odpadové legislativě?

Výbor pro životní prostředí Poslanecké sněmovny uspořádal dne 9. října 2018 seminář "Oběhové hospodářství - méně odpadů, více recyklace" pod záštitou poslance Františka Elfmarka.

Zástupci MŽP na tomto semináři představili vize legislativních změn, které by měly v dohledné době nastat. Konkrétně ministerstvo připravuje:

 • nový zákon o odpadech,
 • nový zákon o vybraných výrobcích s ukončenou životností a
 • novelu zákona o obalech.

Klíčovým impulsem pro tyto legislativní změny je dle MŽP tzv. Balíček oběhového hospodářství (zejména změna směrnice o odpadech, směrnice o obalech a směrnice o skládkách odpadů), který byl publikován v Úředním věstníku Evropské unie dne 14. června 2018. Mezi základní cíle balíčku patří cíl recyklace komunálního odpadu v míře 65% k roku 2035 a také omezení skládkování komunálních odpadů na míru 10% k roku 2035.

 

Priority zákona dle MŽP

Jako priority nového zákona o odpadech ministerstvo označuje zejména odklon odpadů ze skládek a s tím související násobné navýšení skládkovacího poplatku, omezení nelegálního nakládání s odpady, zpřehlednění přechodu odpad/neodpad, podporu zvýšení recyklace odpadů a oběhového hospodářství, či posílení možností pro zavedení motivačních plateb za odpad pro občany (systém PAYT – možná rizika PAYT systémů – viz zde).

 

Co pomůže skutečné recyklaci komunálních odpadů?

Jak MŽP, tak řada přítomných komentovala mimo jiné téma výše skládkovacích poplatků a to, jak mohou ovlivnit recyklaci, či zda existují i některé další nástroje. Petr Havelka z ČAOH v této části semináře uvedl, že ČAOH, stejně jako některé další oborové svazy souhlasí s určitým navýšením poplatku, avšak ve výši vztažené k potřebě splnění evropského cíle k omezení skládkování, nikoli vyšší, neboť poplatek je spojen s náklady obcí a měst. Jako hlavní však podtrhl potřebu prosazení pozitivních motivačních nástrojů na podporu skutečné recyklace, jako snížená DPH, nákupy státu, a další. Přítomné také informoval o zpracovaném seznamu opatření pro možné funkční budoucí řešení odpadového hospodářství, tedy o tzv. Desateru moderního odpadového hospodářství. Audiozáznam příspěvku Petra Havelky je zde.

 

Debata se vedla rovněž o samotném balíčku oběhového hospodářství. Ten ČAOH dlouhodobě plně podporuje a je ztotožněna s finálně schválenými evropskými cíli, které se již snažíme postupně naplňovat (navyšování separace, door to door, snižování SKO, apod.). Petr Havelka zde uvedl i vhodný příklad z aktuální novely slovenského zákona o odpadech. Tu označil za rozumnou, pozitivně motivační pro obce směrem k separaci a zbytečně nezvyšující náklady obcí, a tedy dobře průchozí v rámci schvalovacího procesu. Celý příspěvek Petra Havelky k této části diskuze je zde.

 

Jak to bude se zpětnými odběry?

Nový zákon o výrobcích s ukončenou životností se bude týkat problematiky elektrozařízení, autovraků, baterií a akumulátorů, světelných zdrojů a pneumatik. Jednou z významných otázek, na kterou bude třeba v novém zákoně najít odpověď, je změna požadavků v oblasti systémů rozšířené odpovědnosti výrobců (nový článek 8a směrnice o odpadech). Zákon by měl podle MŽP rovněž přinést sjednocení a zpřísnění podmínek fungování kolektivních systémů a rozšíření sítě zpětného odběru. V odpovědi na konkrétní dotaz, MŽP jednoznačně uvedlo, že zákon bude obsahovat také tzv. čínskou zeď, zjednodušeně tedy zákaz, aby kolektivní systémy (a osoby s nimi propojené), starající se o sběr konkrétních komodit, zároveň vlastnily recyklační linky na jejich zpracování (podobný zákaz obsahuje např. obalový zákon) – více viz zde.

 

Obaly

novele zákona o obalech se objeví např. nové obalové recyklační cíle pro roky 2025 a 2030 a nové cíle pro hliníkové obaly, ale např. i nové povinnosti pro autorizované obalové společnosti v rámci rozšířené odpovědnosti výrobců.

 

Kdy to bude?

S ohledem na poměrně krátkou transpoziční lhůtu Balíčku oběhového hospodářství (24 měsíců) ministerstvo předpokládá, že platnost nové odpadové legislativy by měla nastat nejpozději v červenci 2020 (účinnost pak v roce 2021).

 

Co dál s plasty? Řešením může být tzv. ekomodulace motivující samotné výrobce

Na semináři byl rovněž nastíněn obsah návrhu nové evropské směrnice o omezení dopadu některých plastových výrobků na životní prostředí ze dne 28. května 2018 (směrnice o jednorázových plastech jako jsou např. plastové vatové tyčinky, příbory, talíře či brčka). U diskuze kolem plastů se příspěvky stočily také k otázce třídících linek v České republice a jejich nedostatku. Za ČAOH se Petr Havelka vyjádřil jak k vhodným nástrojům k řešení problémů s plasty, tak ke známé otázce kolem problematického a stále neřešeného legislativního omezení třídících linek v ČR (viz zde). Příspěvek Petra Havelky k této části diskuze je k dispozici zde.

 

Jednotlivé záznamy

První příspěvek: prvni-komentar.mp3 [ 3.31 MB, MP3 ]

Druhý příspěvek: druhy-komentar.mp3 [ 3.76 MB, MP3 ]

Třetí příspěvek: treti-komentar.mp3 [ 3.02 MB, MP3 ]

Plný záznam celého jednání je k dispozici na webu Poslanecké sněmovny, pod tímto odkazem.

 

 

Zdroj: Česká asociace odpadového hospodářství, (www.caoh.cz)


Pravidelné zasílání novinek z webu ČAOH získáte po vložení vaší emailové adresy na titulní straně webu v sekci "Novinky emailem"


Související články

Desatero moderního odpadového hospodářství

Obce odmítají přísnější cíle k odpadům než požaduje EU - SMS ČR napsalo otevřený dopis premiérovi a politickým stranám

Obce a města žádají revizi termínů skládkování odpadů

Český rozhlas: Kdo nechce, aby se efektivně třídil odpad?

Deník: Vyhláška o odpadech prodraží výstavbu recyklačních zařízení

Stanovisko SVPS k parametru výhřevnosti ve vyhlášce č. 294/2005 Sb.

Boj o třídicí linky. Přísná norma zavalí skládky odpadem, tvrdí firmy

Proběhl seminář „Aktuální otázky mechanických a biologických úprav SKO 2017“

PRO ENERGY: Možnosti a nesnáze Evropou doporučovaných cest energetického využití odpadů v ČR

Odborný posudek Ústavu energetiky ČVUT k výhřevnosti odpadu

Nová vyhláška MŽP: Ministr Richard Brabec navrhuje pálit nehořlavé odpady. Recyklace má být stále Popelkou Evropě navzdory

Je nový odpadový zákon technologicky neutrální?

ČT: Recyklace vs spalování odpadu

ČT: Česko potřebuje až čtyři nové spalovny – postaví je Japonci?


ČAOH   »   Odborné články a aktuality   »   Seminář ve sněmovně - Kdy lze čekat změny v odpadové legislativě?

Uživatelská zóna

Elektronický souhlas s rozesíláním informací v rámci Newsletteru ČAOH

 1. Udělujete tímto souhlas společnosti (správci) -Česká asociace odpadového hospodářství, se sídlem Pod Pekárnami 157/3, 19000 Praha 9, IČ: 66001536 (dále jen „Správce“), aby ve smyslu obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „GDPR“) zpracovávala tyto osobní údaje:
  • e-mail
 2. E-mail bude zpracováván pro účely rozesílání Newsletteru ČAOH.
 3. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například klidknutím na odkaz v e-mailu, zasláním emailu nebo dopisu na ČAOH.
 4. Vezměte, prosím, na vědomí, že podle GDPR:
  • Máte právo požadovat po nás dodatečné informace dle čl. 12 a 13 GDPR (podrobnosti o tom, jak Vaše osobní údaje zpracováváme) podrobnosti o zpracování Vám můžou být dodatečné zaslány na Vaše vyžádaní.
  • V případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Anketa

Byli byste pro daňové zvýhodnění recyklovaných výrobků a pro preferenci recyklovaných výrobků státem ve veřejných zakázkách?

Česká asociace odpadového hospodářství

Představení asociace

Česká asociace odpadového hospodářství - Největší asociace v České republice, která sdružuje významné podnikatelské subjekty v oblastech využívání, odstraňování, svozu, sběru a recyklace odpadů.

Česká asociace odpadového hospodářství - idatabaze.czOdpady - idatabaze.cz

© 2012-2020 Česká asociace odpadového hospodářství, všechna práva vyhrazena, grafický design Reklamní a grafické studio ABRUPTA, redakční systém CMS Agilis