Česká asociace odpadového hospodářství

Asociace

Vše co vás zajímá
o ČAOH

Články

Co je nového
ve světě odpadů

Činnosti

Čím se ČAOH zabývá

Události

Termíny akcí,
aneb kdy se co děje

Senátní výbor neschválil novelu odpadového zákona k elektru 22.07.2014 | kategorie: Aktuality

Senátní výbor neschválil novelu odpadového zákona k elektru

Výbor Senátu pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí dnes, v průběhu týdne již podruhé, projednával problematickou novelu zákona o odpadech týkající se elektroodpadů a nastavení systému sběru a využití těchto komodit.

Již minulý týden výbor projednával zmíněnou novelu, která je předložena jako tisk 320, jednání však bylo přerušeno. Důvodem přerušení byla kritická diskuze a množství racionálních dotazů členů výboru na předkladatele, kterým je ministerstvo životního prostředí (MŽP). Dotazy nebyly při prvním projednání senátorům dostatečně zodpovězeny.

MŽP novelu dlouhodobě prezentuje jako pouhou transpoziční novelu nové evropské směrnice, je zde však stále větší počet kritiků, kteří říkají, že novela jde nad rámec směrnice a že dále „zabetonovává“ současné problematické protitržní a obtížně kontrolovatelné nastavení celého systému. Hlavní dotazy směřovaly např. na to, proč novela stanoví pouze bezplatný odběr elektrozařízení od občanů, když evropská směrnice jasně říká: „přinejmenším bezplatně“, tedy jednoznačně umožnuje, aby občan za své vysloužilé elektrozařízení dostal odpovídající odměnu při jeho předání na určené místo. Dalším kritizovaným bodem, ke kterému senátoři podávali dotazy, je zákonem zúžená možnost zřízení sběrných míst pouze na místa se smlouvou s kolektivním systémem. Standardní odpadářská zařízení s povolením krajského úřadu, avšak bez smlouvy s KS, elektroodpad převzít nemohou. Je zřejmé, že je to nad rámec směrnice, otázkou je však, proč tomu tak je…?

Do Senátu k této novele zaslalo své kritické stanovisko několik důležitých subjektů. Velmi podstatné je stanovisko Úřadu pro hospodářskou soutěž, který dosavadní netržní nastavení systému již několik měsíců kritizuje a požaduje rychlou nápravu stavu v legislativě (původní stanovisko ÚOHS ze srpna 2013 je k dispozici zde). Potřebná legislativní změna se však zatím bohužel neděje. Své kritické stanovisko vyhotovil i Nadační fond proti korupci a další organizace.

I dnešní jednání výboru se vedlo v podobném duchu, opět s mnoha praktickými a logickými dotazy senátorů a kritikou současného nastavení. Výsledkem jednání bylo, že výbor předloženou novelu ani při druhém jednání nepodpořil (přímo zamítnuta také nebyla). Senátoři vyzvali MŽP, aby připravilo kvalitní nový zákon, který bude tuto problematiku řešit, a který bude brát na zřetel mimo jiné i stanovisko antimonopolního úřadu s řadou jeho zásadních připomínek – otevření tržního prostředí v oblasti sběru a zpracování elektro, nastavení dozoru nad financemi vybíranými od občanů na recyklaci, definování omezujících povinností pro kolektivní systémy, kompetence dozoru státu, apod.).

 

Stanovisko Úřadu pro hospodářskoou soutěž, srpen 2013 - stanovisko-Uohs-1.pdf [ 422.95 kB ]

Zdroj: Česká asociace odpadového hospodářství (www.caoh.cz)

 

Související články:

Připomínky ČAOH k narychlo schvalované elektronovele zákona o odpadech

Příspěvek ČAOH do polemiky OF k aktivitám některých kolektivních systémů a potřebným změnám legislativy

Jak je to s tržním prostředím u elektroodpadů? - dva zajímavé články Lidových novin

ČAOH   »   Odborné články a aktuality   »   Senátní výbor neschválil novelu odpadového zákona k elektru

Uživatelská zóna

Elektronický souhlas s rozesíláním informací v rámci Newsletteru ČAOH

  1. Udělujete tímto souhlas společnosti (správci) -Česká asociace odpadového hospodářství, se sídlem Pod Pekárnami 157/3, 19000 Praha 9, IČ: 66001536 (dále jen „Správce“), aby ve smyslu obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „GDPR“) zpracovávala tyto osobní údaje:
    • e-mail
  2. E-mail bude zpracováván pro účely rozesílání Newsletteru ČAOH.
  3. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například klidknutím na odkaz v e-mailu, zasláním emailu nebo dopisu na ČAOH.
  4. Vezměte, prosím, na vědomí, že podle GDPR:
    • Máte právo požadovat po nás dodatečné informace dle čl. 12 a 13 GDPR (podrobnosti o tom, jak Vaše osobní údaje zpracováváme) podrobnosti o zpracování Vám můžou být dodatečné zaslány na Vaše vyžádaní.
    • V případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Anketa

Byli byste pro daňové zvýhodnění recyklovaných výrobků a pro preferenci recyklovaných výrobků státem ve veřejných zakázkách?

Česká asociace odpadového hospodářství

Představení asociace

Česká asociace odpadového hospodářství - Největší asociace v České republice, která sdružuje významné podnikatelské subjekty v oblastech využívání, odstraňování, svozu, sběru a recyklace odpadů.

Česká asociace odpadového hospodářství - idatabaze.czOdpady - idatabaze.cz

© 2012-2020 Česká asociace odpadového hospodářství, všechna práva vyhrazena, grafický design Reklamní a grafické studio ABRUPTA, redakční systém CMS Agilis