Česká asociace odpadového hospodářství

Asociace

Vše co vás zajímá
o ČAOH

Články

Co je nového
ve světě odpadů

Činnosti

Čím se ČAOH zabývá

Události

Termíny akcí,
aneb kdy se co děje

Senátoři podrobili sněmovní úpravy novely zákona o odpadech velmi silné kritice 27.08.2014 | kategorie: Aktuality

Senátoři podrobili sněmovní úpravy novely zákona o odpadech velmi silné kritice

Dne 27.8.2014 byl Senátem projednán senátní tisk 324, tedy novela zákona o odpadech, která měla původně řešit jen sběrny kovů. Sněmovna však do této novely přidala poslaneckým návrhem množství zásadních legislativních změn odpadového hospodářství, a to bez jakékoli odborné diskuze a možnosti připomínkování.


Sněmovní úpravy jsou chybné a neprojednané, vraťme se k původní senátní novele

Senátoři v průběhu projednávání tohoto bodu, které zabralo mnoho hodin, a kriticky k němu vystoupila široká řada senátorů, opakovaně kritizovali formu i obsah této kontroverzní novely. V diskuzi byl mnohokrát odmítnut postup Sněmovny a role MŽP při projednávání celé novely. Senátor Eybert navrhl, aby novela byla Senátem vrácena zpět do Sněmovny v původním znění, ve kterém návrh na počátku roku odešel ze Senátu do Sněmovny, tedy aby řešila původní problematiku sběren kovů a nikoli neprojednané a narychlo načtené široce kritizované pozměňovací návrhy poslanců. Ty, jak se vyjádřili senátoři, zásadním způsobem mění nastavení odpadového hospodářství a negativně dopadnou zejména na obce a další původce odpadů.

Sněmovnou schválené úpravy dopadnou na subjekty, které neměly žádnou šanci se k předloženým bodům vyjádřit a připomínkovat je tak, jak by to bylo normální ve standardním legislativním procesu. Senátor Eybert k tomu mimo jiné sdělil: „Z mého pohledu je podstatné, že takovýto postup, kdy nebyly tyto věci řádně odůvodněny, projednány se zástupci měst a obcí prostřednictvím Svazu měst a obcí, nebyly podrobeny legislativní oponentuře a také nebyly vyčísleny dopady do rozpočtů, je pro mě velmi nešťastným přístupem, který by neměl být Senátem podporován.“ Podobná slova kritiky vyjádřil mezi ostatními také senátor Dryml, který navrhl přímo odmítnutí celé kontroverzní novely jako celku, a to s ohledem na zcela nestandardní způsob jejího vývoje ve Sněmovně. Senátor Dryml k tomuto také uvedl: „Řádný legislativní proces se obešel. My jsme ten kontrolní orgán, kde by se to mělo zastavit.“ On i další senátoři použili také expresivnější vyjádření, ale ta je možné vyhledat ve stenozáznamu.

 

Zbytečné zdražení bez odůvodnění

Je třeba říci, že senátoři kontroverzní novelu projednávali velmi dlouho, zodpovědně a podrobně. Mezi názory i zde opět padla slova o účelové podpoře spaloven odpadů o zbytečném zdražení odpadového hospodářství, o tom, že tak široké změny musí být předkládány vládní novelou či novým zákonem a jednotlivé body mají být odůvodněny, má zde být analýza dopadů, apod. Opakovaně vyzvali k vystoupení i ministra životního prostředí Brabce. Ten v závěru vystoupil a obhajoval znění novely tak, jak byla schválena Sněmovnou. Senátoři připravili i několik dalších pozměňovacích návrhů a s ohledem na množství chyb, které novela obsahuje, sdělili, že novela by se měla do Sněmovny vrátit v podobě širších úprav, či vypuštění některých zvlášť problematických bodů. Zároveň k tomu však sdělili, že je zde obava, že taková korekce by zřejmě byla Sněmovnou přehlasována a tak k tomuto jistě správnému kroku bohužel nakonec nepřistoupili.

 

Senát je pojistkou pro čistý legislativní proces

V průběhu projednávání to vypadalo, že by podporu mohl získat návrh senátora Eyberta, který ostatní kolegy opakovaně vyzval k tomu, aby si uvědomili, že Senát je pojistkou a ochranou pro pokud možno čistý legislativní proces, což i dle jeho slov v tomto případě takový proces jistě nebyl. Bohužel tento podstatný návrh byl v rámci zařazení jednotlivých hlasování vložen až za některé ostatní návrhy a tak senátorům nebylo umožněno o něm hlasovat.

 

Po hlasování – obce mají již jen poslední možnost

Po ukončení hlasování je výsledek takový, že Senát novelu vrací zpět sněmovně, ale z kontroverzních bodů pouze s určitým odložením účinnosti povinného třídění BRKO, vše ostatní zůstává. Obce, které opakovaně Sněmovní novelu silně kritizovaly, se tak musí připravit na to, že stanovená opatření na ně skutečně dopadnou, a to ve velmi krátkém čase. Jak je z příspěvků zřejmé, obce nepochybují o tom, že to bude mít nemalé finanční dopady. Jedinou možností pro obce tak nyní zůstává již jen možnost vysvětlit přímo svým zástupcům v Poslanecké sněmovně problematické body novely a požádat o jejich nápravu při projednávání Senátem vrácené novely.

Senátoři do novely navíc doplnili poměrně velmi citlivé a diskutabilní téma, a to úplný zákaz výkupu všech odpadů od fyzických osob. Tento dosti revoluční návrh byl celkem překvapivý, protože vždy se hovořilo pouze o možném zákazu výkupu kovů, ale i to naráželo na silná varování právníků a odborné veřejnosti týkající se protiústavnosti takého opatření. Nyní se dokonce navrhuje, aby občané nesměli od sběren obdržet hodnotu majetku nejen za své kovy, ale ani za svůj sběrový papír, který někteří do sběren dlouhodobě nosí a přivydělávají si tím, či vytříděné plasty, apod. Ministr Brabec tento návrh odmítl a dodal: „My jsme teď ještě v rámci obědové přestávky ověřovali v okolních zemích, a budete překvapeni, ale podle našich zjištění a kolegové hovořili se svými kolegy experty na odpadové hospodářství v Německu, Rakousku, Švýcarsku, Belgii, Polsku, Maďarsku a Slovensku, a podle našich informací dneska nikde neexistuje zákaz výkupu těchto surovin od fyzických osob. A dokonce je i zpoplatněn. I v tom Švýcarsku, i v tom Německu, i v tom Rakousku, jsou soukromé firmy, které vykupují od soukromých osob třeba kovové odpady. Je proto otázkou, proč zrovna v ČR se z toho stalo něco, co je socio-ekonomický, resp. co je sociální problém, a co třeba sahá i do kompetencí Ministerstva vnitra a dalších.“ Ministr senátorům nabídl poměrně kvalitní řešení problémů s krádežemi kovů přes zavedení povinnosti bezhotovostních plateb, tedy velmi efektivního kontrolního nástroje, který MŽP po doporučení odborné veřejnosti zpracovalo do aktuální novely vyhlášky č. 383/2001 Sb. 

Je tak velmi pravděpodobné, že i na tomto novém bodě bude ve Sněmovně poměrně silný názorový střet, neboť zákaz výkupu všech odpadů od fyzických osob mimo jiné samozřejmě způsobí nemalé problémy recyklačnímu průmyslu…

 

Stenozáznam

Zde je k dispozici úplný stenozáznam z projednávání celého bodu k novele zákona o odpadech a s ohledem na skutečně široké množství kritiky sdělené z úst jednotlivých senátorů, stojí za to si celý stenozáznam přečíst.

stenozaznam-324.pdf [ 171.57 kB ]

 

Zdroj: Ing. Petr Havelka, Česká asociace odpadového hospodářství (www.caoh.cz )

 

Související články:

Dvě největší sdružení odpadových firem odmítají aktuální nekvalitní novelu zákona o odpadech, odpůrců je stále více i z řad obcí

Sdružení obcí je proti neprojednaným změnám odpadové legislativy, další obce se přidávají

Slovensko ustupuje od zamýšleného zvyšování poplatků za komunální odpad

Pravdy či nepravdy – co skutečně stanoví platná legislativa EU v oblasti odpadového hospodářství?

Strategické změny v OH ve sněmovně opět formou poslaneckého pozměňovacího návrhu - stanovisko ČAOH

Kontroverzní odpadová novela - průběh třetího čtení ve sněmovně

Zákon o odpadech - Předkladatelé navrhovaného zdražení sklidili ve sněmovně silnou kritiku

Průzkum STEM/MARK - Češi dávají přednost třídění odpadu před spalováním a odmítají zvyšování poplatků

Černý pasažér ve sněmovně – odpady mají být zdraženy všem občanům ČR narychlo načteným poslaneckým přílepkem, který nikdo nezná

ČAOH   »   Odborné články a aktuality   »   Senátoři podrobili sněmovní úpravy novely zákona o odpadech velmi silné kritice

Uživatelská zóna

Elektronický souhlas s rozesíláním informací v rámci Newsletteru ČAOH

  1. Udělujete tímto souhlas společnosti (správci) -Česká asociace odpadového hospodářství, se sídlem Pod Pekárnami 157/3, 19000 Praha 9, IČ: 66001536 (dále jen „Správce“), aby ve smyslu obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „GDPR“) zpracovávala tyto osobní údaje:
    • e-mail
  2. E-mail bude zpracováván pro účely rozesílání Newsletteru ČAOH.
  3. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například klidknutím na odkaz v e-mailu, zasláním emailu nebo dopisu na ČAOH.
  4. Vezměte, prosím, na vědomí, že podle GDPR:
    • Máte právo požadovat po nás dodatečné informace dle čl. 12 a 13 GDPR (podrobnosti o tom, jak Vaše osobní údaje zpracováváme) podrobnosti o zpracování Vám můžou být dodatečné zaslány na Vaše vyžádaní.
    • V případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Anketa

Byli byste pro daňové zvýhodnění recyklovaných výrobků a pro preferenci recyklovaných výrobků státem ve veřejných zakázkách?

Česká asociace odpadového hospodářství

Představení asociace

Česká asociace odpadového hospodářství - Největší asociace v České republice, která sdružuje významné podnikatelské subjekty v oblastech využívání, odstraňování, svozu, sběru a recyklace odpadů.

Česká asociace odpadového hospodářství - idatabaze.czOdpady - idatabaze.cz

© 2012-2020 Česká asociace odpadového hospodářství, všechna práva vyhrazena, grafický design Reklamní a grafické studio ABRUPTA, redakční systém CMS Agilis