Česká asociace odpadového hospodářství

Asociace

Vše co vás zajímá
o ČAOH

Články

Co je nového
ve světě odpadů

Činnosti

Čím se ČAOH zabývá

Události

Termíny akcí,
aneb kdy se co děje

SEPNO a předávání odpadů mezi mobilními zařízeními 01.05.2018 | kategorie: Aktuality

SEPNO a předávání odpadů mezi mobilními zařízeními

Vzhledem ke spuštění elektronického systému ohlašování přepravy nebezpečných odpadů dne 2. května 2018 a vzhledem ke stále většímu počtu dotazů k věci zajištění ohlašování a přeprav odpadů s využitím doposud standardně povolených a provozovaných mobilních zařízení, přináší ČAOH shrnutí dosavadní vývoje a možné praktické řešení aktuální situace a nalezeného problému v SEPNO.

SEPNO plně nerespektuje zákonné možnosti nakládání s odpadem

Jádrem problému je skutečnost, že nově spouštěný systém SEPNO neumožňuje vyplnění, tedy ani ohlášení všech zákonných a standardně doposud využívaných možností zajištění přeprav odpadů. Přeprav oprávněnými zařízeními povolenými ze strany krajských úřadů. Jednoduše řečeno – systém neumožňuje ohlášení přepravy s využitím svozu prostřednictvím několika mobilních zařízení, resp. předání odpadů mezi mobilními zařízeními. Je zde tedy rozpor se zákonem. Firmy mají problém, jak tento doposud využívaný zákonný způsob přepravy ohlásit, což může značně komplikovat smluvní vztahy s původci odpadů a zvýšit náklady na svoz odpadů, které hradí původci.  

O tomto závažném problému informovala ČAOH písemně Ministerstvo životního prostředí již v listopadu 2017. V dopise ČAOH požádala MŽP o vyřešení šesti vážných bodů, které měly kritickou vazbu k původnímu plánovanému termínu spuštění SEPNO, které mělo proběhnout 1.1.2018.

MŽP spuštění systému následně o pět měsíců odložilo a od listopadu 2017 se podařilo čtyři ze šesti definovaných problémových bodů vyřešit (body 2,4,5,6), což je pozitivní - plný výčet problémových bodů je k dispozici pod tímto odkazem. Text reakce MŽP se sdělením o posunu termínu spuštění SEPNO je zde.


Nedořešeny zůstaly dva důležité body s dopadem do praxe

Zásadním problémem, který bohužel v SEPNO stále přetrvává, je právě nemožnost ohlašování průběhu přepravy zákonem povoleným a dlouhodobě standardně zajišťovaným způsobem, tedy z mobilního zařízení na mobilní zařízení (bod č. 1 dopisu). Další věcí je doposud nesystémové řešení korekce údajů hmotnosti v SEPNO, při vážení na koncovém zařízení na certifikované váze, jejíž údaj je logicky rozhodující (bod č. 3 dopisu).

Problémový stav stále trvá. Důvodem má být aktuální postoj a výklad MŽP, že předání odpadů mezi mobilními zařízeními není dle zákona nově možné. K tomu je třeba uvést, že předání odpadů mezi mobilními zařízeními je činností, kterou široká řada subjektů v OH v ČR po řadu let činila a činí, a to na základě faktu, že mobilní zařízení je jeden z typů zařízení (oprávněná osoba dle § 14 odst. 1 zákona o odpadech) a svou činnost vykonává na základě rozhodnutí krajských úřadů. Zákon žádný zákaz v této věci nezná a ani v poslední době žádný podobný zákaz nebyl do zákona prosazen. V této agendě a v návaznosti na sdělení MŽP k této věci ze dne 12.12.2017, si nechala řada subjektů vyhotovit právní stanoviska od renomovaných právních kanceláří. Některá stanoviska má k dispozici i ČAOH. Na sobě nezávislá právní stanoviska se shodují a definují jasný závěr – a sice, že stávající zákon o odpadech jednoznačně umožňuje předávání odpadů mezi mobilními zařízeními (kromě kalů z ČOV, kde zákon stanoví specifický systém).

 

Proč vlastně takové omezení?

Není ani věcně srozumitelné, proč by se mělo bránit elektronickému ohlašování těchto typů přeprav. Takové ohlašování prostřednictvím SEPNO výrazně zefektivňuje možnou rychlou kontrolu všech možností přeprav odpadů. Není známé ani žádné reálné a objektivní environmentální riziko. Proč tedy SEPNO obsahuje takovéto zásadní omezení? Proč nově od 2.5.2018 nemá být možné činit něco, co do 1.5.2018 bylo standardně činěno? Přičemž zákon se k tomuto datu nijak nezměnil.

 

Opakovaná žádost na MŽP

S ohledem na shora uvedené, rozhodlo představenstvo ČAOH o nutnosti informování o tomto problému přímo ministra životního prostředí Richarda Brabce. Druhý dopis, upozorňující na trvání dvou podstatných problémů byl na MŽP odeslán v březnu 2018. Dopis s opakovaným popisem stavu, riziky a žádostí o pomoc, je k dispozici zde.

Na tento dopis jsme zatím bohužel neobdrželi odpověď. Proto bylo nutné definovat možné řešení, jak od 2.5.2018 naplnit zákonné povinnosti a přitom moci i nadále využívat zákonem povolené spektrum možností nakládání s odpady.

 

Možné řešení nastalé situace

Pokud i po spuštění ostré verze SEPNO, ode dne 2.5.2018, bude systém ve stavu, kdy do něj nebude možné vyplnit zákonné možnosti nakládání s odpadem, tedy i přepravu a předávání odpadů mezi schválenými a krajskými úřady povolenými mobilními zařízení, pak se řada firem na základě svých právních analýz a dalších proběhlých konzultací a ve shodě s ČAOH rozhodla řešit situaci takto:

 

 1. Standardně ohlásitelné přepravy nebezpečných odpadů, jejichž ohlášení SEPNO umožňuje, budou vyplňovány do SEPNO.
 2. Přepravy odpadů, kdy dochází k předávání odpadů z povoleného mobilního zařízení na další schválené a krajským úřadem povolené mobilní zařízení, tedy přepravy, které byly a jsou standardně využívány doposud (před 2.5.2018), budou nově oprávněnými osobami ohlašovány, jak zákon stanoví - elektronickou formou, avšak nikoli prostřednictvím SEPNO, ale prostřednictvím datových schránek ISPOP a MŽP, a to formou naskenovaného ohlašovacího listu. Dle právních výkladů takto povinná osoba splní svoji zákonnou povinnost elektronického ohlášení přepravy a zároveň bude možné i nadále vykonávat zákonem umožněné způsoby naložení s odpady.

Pro tuto formu nutného řešení situace se rozhodlo více firem, které na trhu nakládání s odpady zajišťují velmi významný podíl služeb. Tyto firmy se takto rozhodly mimo jiné i s cílem zajistit ochranu svých zákazníků a dosavadních smluvních vztahů a s cílem zamezit zbytečnému navýšení nákladů původců odpadů, které by nemožnost předávání odpadů mezi schválenými a krajskými úřady povolenými mobilními zařízeními jednoznačně znamenala.

Věřme, že se situace vylepší a SEPNO se dostane v této věci do souladu se zákonem co nejdříve.

 

Ke stažení:

První dopis ČAOH na MŽP

Stanovisko MŽP k věci předávání odpadů mezi mobilními zařízeními - sdeleni-mzp-o-predavani-odpadu-mezi-mobilnimi-sbery.pdf [ 253.52 kB, PDF ]

Právní posouzení věci předávání odpadů mezi mobilními zařízeními - caoh---pravni-rozbor-k-predavani-odpadu-mezi-mobilnimi-zarizenimi.pdf [ 289.95 kB, PDF ]

Druhý dopis ČAOH na MŽP na ministra Brabce - caoh---druhy-dopis-na-mzp---sepno---finalfweb.pdf [ 771.18 kB, PDF ]

 

Zdroj: Ing. Petr Havelka, ředitel České asociace odpadového hospodářství (www.caoh.cz)


Pravidelné zasílání novinek z webu ČAOH získáte po vložení vaší emailové adresy na titulní straně webu v sekci "Novinky emailem"


Související články

ČAOH: Ostrá verze SEPNO od května

ČAOH: Subdodávky odpadů a definice předání odpadů – právní posouzení

Spuštění SEPNO se odkládá na květen 2018

Doplňovat či nedoplňovat zpětně údaje do SEPNO za odbobí 2017?

Stanovisko MŽP k ohlašování přepravy nebezpečných odpadů od roku 2017

Jak ohlašovat přepravu NO v roce 2017? - Odpověď MŽP

 

 

 

ČAOH   »   Odborné články a aktuality   »   SEPNO a předávání odpadů mezi mobilními zařízeními

Uživatelská zóna

Elektronický souhlas s rozesíláním informací v rámci Newsletteru ČAOH

 1. Udělujete tímto souhlas společnosti (správci) -Česká asociace odpadového hospodářství, se sídlem Pod Pekárnami 157/3, 19000 Praha 9, IČ: 66001536 (dále jen „Správce“), aby ve smyslu obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „GDPR“) zpracovávala tyto osobní údaje:
  • e-mail
 2. E-mail bude zpracováván pro účely rozesílání Newsletteru ČAOH.
 3. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například klidknutím na odkaz v e-mailu, zasláním emailu nebo dopisu na ČAOH.
 4. Vezměte, prosím, na vědomí, že podle GDPR:
  • Máte právo požadovat po nás dodatečné informace dle čl. 12 a 13 GDPR (podrobnosti o tom, jak Vaše osobní údaje zpracováváme) podrobnosti o zpracování Vám můžou být dodatečné zaslány na Vaše vyžádaní.
  • V případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Anketa

Byli byste pro daňové zvýhodnění recyklovaných výrobků a pro preferenci recyklovaných výrobků státem ve veřejných zakázkách?

Česká asociace odpadového hospodářství

Představení asociace

Česká asociace odpadového hospodářství - Největší asociace v České republice, která sdružuje významné podnikatelské subjekty v oblastech využívání, odstraňování, svozu, sběru a recyklace odpadů.

Česká asociace odpadového hospodářství - idatabaze.czOdpady - idatabaze.cz

© 2012-2020 Česká asociace odpadového hospodářství, všechna práva vyhrazena, grafický design Reklamní a grafické studio ABRUPTA, redakční systém CMS Agilis