Česká asociace odpadového hospodářství

Asociace

Vše co vás zajímá
o ČAOH

Články

Co je nového
ve světě odpadů

Činnosti

Čím se ČAOH zabývá

Události

Termíny akcí,
aneb kdy se co děje

Šilarova novela hrozí zdražit odpadové služby a zlikvidovat tržní prostředí v odpadovém hospodářství 22.08.2013 | kategorie: Tiskové zprávy ČAOH

Šilarova novela hrozí zdražit odpadové služby a zlikvidovat tržní prostředí v odpadovém hospodářství

Senát má tento týden na programu projednávání novely zákona o odpadech předložené senátorem Petrem Šilarem. Novela, která nemá podporu odborné veřejnosti ani ekologů, radikálně zvýší poplatky za odpadové služby, omezí tržní prostředí v odpadovém hospodářství a naopak nesystémově zavede výrazná zvýhodnění pro provozovatele spaloven.

Česká asociace odpadového hospodářství (ČAOH) upozorňuje, že novinky, které novela zavádí, povedou k zásadní deformaci tržního prostředí v odpadovém hospodářství. Náklady přitom podobně jako v případě podpory solárních elektráren ponesou občané, a to nejen ve formě zdražení poplatku za odpadové služby, ale i kvůli zavedení integrovaného systému nakládání s odpady (ISNO), který skupina odborníků svolaných ze strany MŽP opakovaně odmítla. I přes to aktuální novela prvky ISNO do legislativy opět účelově zavádí.

Zavedení integrovaného systému nakládání s odpadem (ISNO) vezme obcím svobodu samostatně rozhodovat o pro ně nejvýhodnějším způsobu likvidace odpadu, díky níž je dnes v této oblasti v ČR zdravé konkurenční prostředí a akceptovatelná cena. Cílem ISNO je centralizace řízení toků odpadů a s tím spojená podpora výstavby spaloven, které v současnosti nejsou ekonomicky rentabilní, což logicky povede k dalšímu zdražování,“ říká Petr Havelka, výkonný ředitel České asociace odpadového hospodářství. „Konkrétní představu si lze udělat na příkladu německého regionálního odpadového svazku obcí Horní Lužice – Dolního Slezska (Ravon), který díky nevýhodným dlouhodobým smlouvám svazku obcí, spojeným s ekonomickými problémy spaloven, musí již dnes na provoz spalovny doplácet miliony eur ročně. Další paralelou je pak osud českého vodárenství, kde se po centralizaci voda zdražila za posledních 20 let stonásobně,“ dodává Havelka. Potvrzením uvedeného je skutečnost, že aktuální novela stanovuje zdražení k roku 2020 o celých 100 % oproti současnému stavu.

Spalovny odpadu by se v případě schválení novely dočkaly další nesystémové výhody – nově by nemusely platit poplatek za ukládání jimi produkovaného odpadu, čímž by byly nelogicky zvýhodněny oproti jiným technologiím. Naopak stávající zařízení by podle novely mohla být omezována dle vůle krajských úředníků, i v případě že splní veškeré zákonné podmínky pro provoz. Kraje by navíc nově mohly ovlivňovat celý sektor svými netržními finančními zásahy v řádech desítek až stovek milionů korun. Novela jim totiž dává k dispozici 80 % prostředků z vybraných poplatků, které byly doposud směřovány dotčeným obcím a SFŽP. Toto opatření může velmi zásadním způsobem poškodit až destruovat stávající fungující tržní prostředí, řídící se ekonomickými zákonitostmi sektoru.

ČAOH nesouhlasí s nesystémovými opatřeními, které novela navrhuje. Asociace doporučuje zachování stávajícího funkčního a decentralizovaného tržního prostředí, které s využitím stálé soutěže a konkurence doposud tlačí na co nejnižší cenu služby. ČAOH prosazuje cestu zajištění vyšší recyklace a dalšího zpracování odpadů v širokém spektru moderních technologií, tak jak to žádá Evropská unie, nikoli politickým rozhodnutím danou jedinou cestu mamutích a drahých zařízení, kde se odpad spálí.

 

Zdroj: ČAOH (www.caoh.cz)

ČAOH   »   Odborné články a aktuality   »   Šilarova novela hrozí zdražit odpadové služby a zlikvidovat tržní prostředí v odpadovém hospodářství

Uživatelská zóna

Elektronický souhlas s rozesíláním informací v rámci Newsletteru ČAOH

  1. Udělujete tímto souhlas společnosti (správci) -Česká asociace odpadového hospodářství, se sídlem Pod Pekárnami 157/3, 19000 Praha 9, IČ: 66001536 (dále jen „Správce“), aby ve smyslu obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „GDPR“) zpracovávala tyto osobní údaje:
    • e-mail
  2. E-mail bude zpracováván pro účely rozesílání Newsletteru ČAOH.
  3. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například klidknutím na odkaz v e-mailu, zasláním emailu nebo dopisu na ČAOH.
  4. Vezměte, prosím, na vědomí, že podle GDPR:
    • Máte právo požadovat po nás dodatečné informace dle čl. 12 a 13 GDPR (podrobnosti o tom, jak Vaše osobní údaje zpracováváme) podrobnosti o zpracování Vám můžou být dodatečné zaslány na Vaše vyžádaní.
    • V případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Anketa

Byli byste pro daňové zvýhodnění recyklovaných výrobků a pro preferenci recyklovaných výrobků státem ve veřejných zakázkách?

Česká asociace odpadového hospodářství

Představení asociace

Česká asociace odpadového hospodářství - Největší asociace v České republice, která sdružuje významné podnikatelské subjekty v oblastech využívání, odstraňování, svozu, sběru a recyklace odpadů.

Česká asociace odpadového hospodářství - idatabaze.czOdpady - idatabaze.cz

© 2012-2020 Česká asociace odpadového hospodářství, všechna práva vyhrazena, grafický design Reklamní a grafické studio ABRUPTA, redakční systém CMS Agilis