Česká asociace odpadového hospodářství

Asociace

Vše co vás zajímá
o ČAOH

Články

Co je nového
ve světě odpadů

Činnosti

Čím se ČAOH zabývá

Události

Termíny akcí,
aneb kdy se co děje

SMO ČR: Pozor, aby se do projednávaného zákona o odpadech nedostala chyba 14.07.2014 | kategorie: Aktuality

SMO ČR: Pozor, aby se do projednávaného zákona o odpadech nedostala chyba

Poslanecká sněmovna se zabývá novelou zákona o odpadech. I když právní předpis částečně reaguje na praktické podněty měst a obcí, kvůli poslanecké iniciativě by se do něj během legislativního procesu mohla dostat chyba. A to ustanovení, že rozsah a způsob zajištění odděleného soustřeďování komunálních odpadů by mělo zajišťovat Ministerstvo životního prostředí ČR (MŽP). Jak to má MŽP u více než 6 200 měst a obcí v praxi zvládnout, už poslanecký pozměňovací návrh neříká.

Systém odděleného soustřeďování komunálního odpadu má být – a dosud samozřejmě je - v kompetenci měst a obcí. Nastavují ho podle místních podmínek v souladu se zákonem o odpadech. To, že projednávaná novela navrhuje něco jiného, je další ukázkou nešťastné tvořivosti zákonodárců, kteří své podněty v některých případech vůbec neprojednávají s veřejnou správou.

„Senátní novelu zákona o odpadech jako takovou města a obce vítají, protože se zpřísněním sankcí snaží zlepšit situaci s nelegálním výkupem kovů“, říká předseda Svazu měst a obcí ČR Dan Jiránek a dodává: „Bohužel během legislativního procesu by se do ní kvůli poslaneckým pozměňovacím návrhům mohla dostat chyba týkající se kompetencí a také řada v praxi nerealizovatelných úprav, které by znamenaly další povinnosti pro města a obce bez toho, aniž by k jejich plnění měly potřebné nástroje.“

Kromě dříve zmiňované chyby, že by soustřeďování komunálního odpadu mělo mít na starosti MŽP, aktuální podoba novely zákona o odpadech (sněmovní tisk č. 153) počítá s tím, že by se v plné míře zavedl oddělený sběr „biologicky rozložitelného odpadu“. Široce definovaný pojem by však v praxi znamenal, že by města a obce musely garantovat i oddělený sběr odpadu z restaurací nebo zemědělství. V praxi je však samospráva reálně schopna zajistit oddělený sběr biodpadu rostlinného původů, tedy ze zahrad a veřejné zeleně, za ten z restaurací a zemědělství by si měly odpovídat dané subjekty samy. Potřebují k tomu vybudovat síť zařízení na zpracování komunálních biodpadů a stanovit jasné podmínky (povinnost) pro zemědělce, aby odebírali produkty, které takto vznikají. Kompostem či digestátem by se měla o chybějící organickou složku obohacovat půda.

„Za neuvážené považují města a obce také fakt, že právní předpis navrhuje, aby občané měli více možností, jak nakládat s odpadem mimo odpadové hospodářství obce“, říká předseda Svazu měst a obcí ČR Dan Jiránek a dodává: „Města a obce však mají za odpadové hospodářství ve své působnosti plnou odpovědnost a je žádoucí, aby pravidla, která stanoví, dodržovali všichni občané.  Jinak by totiž vznikaly černé skládky, což by ve výsledku zvýšilo náklady obcí, a tedy i všech jejích obyvatel.“  

Projednávaný zákon také počítá s úplným zákazem skládkování „recyklovatelného a využitelného odpad a směsného komunálního odpadu“, a to od roku 2024. Co přesně se však takto specifikovaným odpadem myslí, právní předpis nikde neuvádí. Současná vágní definice by tak ve výsledku vedla pouze ke změnám v evidenci a pojmenování odpadů. Zákon by proto měl, jak už dříve požadoval Svaz měst a obcí ČR, jasně a srozumitelně stanovit parametry odpadu, který nebude možné skládkovat.

 

Zdroj: Svaz měst a obcí ČR

 

Související články:

Sdružení obcí je proti neprojednaným změnám odpadové legislativy, další obce se přidávají

Slovensko ustupuje od zamýšleného zvyšování poplatků za komunální odpad

Pravdy či nepravdy – co skutečně stanoví platná legislativa EU v oblasti odpadového hospodářství?

Strategické změny v OH ve sněmovně opět formou poslaneckého pozměňovacího návrhu - stanovisko ČAOH

Kontroverzní odpadová novela - průběh třetího čtení ve sněmovně

Zákon o odpadech - Předkladatelé navrhovaného zdražení sklidili ve sněmovně silnou kritiku

Průzkum STEM/MARK - Češi dávají přednost třídění odpadu před spalováním a odmítají zvyšování poplatků

Černý pasažér ve sněmovně – odpady mají být zdraženy všem občanům ČR narychlo načteným poslaneckým přílepkem, který nikdo nezná

ČAOH   »   Odborné články a aktuality   »   SMO ČR: Pozor, aby se do projednávaného zákona o odpadech nedostala chyba

Uživatelská zóna

Elektronický souhlas s rozesíláním informací v rámci Newsletteru ČAOH

 1. Udělujete tímto souhlas společnosti (správci) -Česká asociace odpadového hospodářství, se sídlem Pod Pekárnami 157/3, 19000 Praha 9, IČ: 66001536 (dále jen „Správce“), aby ve smyslu obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „GDPR“) zpracovávala tyto osobní údaje:
  • e-mail
 2. E-mail bude zpracováván pro účely rozesílání Newsletteru ČAOH.
 3. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například klidknutím na odkaz v e-mailu, zasláním emailu nebo dopisu na ČAOH.
 4. Vezměte, prosím, na vědomí, že podle GDPR:
  • Máte právo požadovat po nás dodatečné informace dle čl. 12 a 13 GDPR (podrobnosti o tom, jak Vaše osobní údaje zpracováváme) podrobnosti o zpracování Vám můžou být dodatečné zaslány na Vaše vyžádaní.
  • V případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Anketa

Byli byste pro daňové zvýhodnění recyklovaných výrobků a pro preferenci recyklovaných výrobků státem ve veřejných zakázkách?

 • Ano (51%)
 • Nevím (25%)
 • Ne (24%)

Česká asociace odpadového hospodářství

Představení asociace

Česká asociace odpadového hospodářství - Největší asociace v České republice, která sdružuje významné podnikatelské subjekty v oblastech využívání, odstraňování, svozu, sběru a recyklace odpadů.

Česká asociace odpadového hospodářství - idatabaze.czOdpady - idatabaze.cz

© 2012-2020 Česká asociace odpadového hospodářství, všechna práva vyhrazena, grafický design Reklamní a grafické studio ABRUPTA, redakční systém CMS Agilis