Česká asociace odpadového hospodářství

Asociace

Vše co vás zajímá
o ČAOH

Články

Co je nového
ve světě odpadů

Činnosti

Čím se ČAOH zabývá

Události

Termíny akcí,
aneb kdy se co děje

Stanovisko ČAOH ke kontrolní zprávě NKÚ 03.07.2013 | kategorie: Aktuality

Stanovisko ČAOH ke kontrolní zprávě NKÚ

Česká asociace odpadového hospodářství vydala své stanovisko ke kontrolní zprávě Nejvyššího kontrolního úřadu týkající se problematiky výběru poplatků za ukládání nebezpečných odpadů.

 

„Problematika výběru poplatků za ukládání nebezpečných odpadů je řešena od roku 2005, kdy NKÚ prováděl první kontrolu. Problémy s nižším výběrem poplatků se objevily po-té, co narostla zákonná sazba tohoto poplatku, která je v ČR nyní 6200 Kč za tunu uloženého odpadu. Tato sazba je ve srovnání násobně vyšší než ve všech ostatních státech EU. Poplatek je v ČR nejvyšší v Evropě a patrně i na světě. Další nejdražší poplatky v ostatních státech se pohybují maximálně kolem 1600 Kč za tunu - dva státy EU, u ostatních států kolem cca 700 Kč (zdroj: ETC/SCP).

 

Ukládání nebezpečných odpadů je v ČR na dotčených zařízeních kontrolováno každoročně a v oblasti poplatků za NO nám není znám případ, kdy by bylo zjištěno porušení zákona. Provozovatelé zařízení respektují povolení vydaná příslušnými orgány a svá zařízení provozují tak, aby plnili přísné environmentální požadavky evropské legislativy. Pokud v této oblasti bude navrhována legislativní úprava, jsme připraveni konstruktivně přispět svými zkušenostmi k tomu, aby nové znění bylo lépe prakticky realizovatelné“.

 

Zdroj: ČAOH

 

Doplňující informace:

 • Poplatky za ukládání odpadů na skládky, tj. i rizikovou složku poplatku, platí producenti odpadů a provozovatel skládky pouze tyto zaplacené poplatky odvádí na příslušné místo, tj. vybrané rizikové poplatky na účet SFŽP, základní složku na účet obce.
 • Nebezpečné odpady využívané na skládkách skupiny S-NO mají vždy charakter a vlastnosti vhodné pro technologické zabezpečení skládek nebezpečných odpadů (tato zařízení splňují přísné normy pro ukládání nebezpečných odpadů a jsou pro tuto činnost konstruovaná). Odpady využitelné na technologické zabezpeční skládek jsou taxativně povoleny v provozních řádech skládek schválených příslušným úřadem. 
ČAOH   »   Odborné články a aktuality   »   Stanovisko ČAOH ke kontrolní zprávě NKÚ

Uživatelská zóna

Elektronický souhlas s rozesíláním informací v rámci Newsletteru ČAOH

 1. Udělujete tímto souhlas společnosti (správci) -Česká asociace odpadového hospodářství, se sídlem Pod Pekárnami 157/3, 19000 Praha 9, IČ: 66001536 (dále jen „Správce“), aby ve smyslu obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „GDPR“) zpracovávala tyto osobní údaje:
  • e-mail
 2. E-mail bude zpracováván pro účely rozesílání Newsletteru ČAOH.
 3. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například klidknutím na odkaz v e-mailu, zasláním emailu nebo dopisu na ČAOH.
 4. Vezměte, prosím, na vědomí, že podle GDPR:
  • Máte právo požadovat po nás dodatečné informace dle čl. 12 a 13 GDPR (podrobnosti o tom, jak Vaše osobní údaje zpracováváme) podrobnosti o zpracování Vám můžou být dodatečné zaslány na Vaše vyžádaní.
  • V případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Anketa

Byli byste pro daňové zvýhodnění recyklovaných výrobků a pro preferenci recyklovaných výrobků státem ve veřejných zakázkách?

Česká asociace odpadového hospodářství

Představení asociace

Česká asociace odpadového hospodářství - Největší asociace v České republice, která sdružuje významné podnikatelské subjekty v oblastech využívání, odstraňování, svozu, sběru a recyklace odpadů.

Česká asociace odpadového hospodářství - idatabaze.czOdpady - idatabaze.cz

© 2012-2020 Česká asociace odpadového hospodářství, všechna práva vyhrazena, grafický design Reklamní a grafické studio ABRUPTA, redakční systém CMS Agilis