Česká asociace odpadového hospodářství

Asociace

Vše co vás zajímá
o ČAOH

Články

Co je nového
ve světě odpadů

Činnosti

Čím se ČAOH zabývá

Události

Termíny akcí,
aneb kdy se co děje

Stanovisko SMS ČR k odpadové legislativě a dopisu oborových svazů na obce a města 19.03.2018 | kategorie: Aktuality

Stanovisko SMS ČR k odpadové legislativě a dopisu oborových svazů na obce a města

Postoj Sdružení místních samospráv ČR k novelizaci zákona o odpadech, respektive navrhované novele, která by přinesla radikální zdražení poplatků, je dlouhodobě neměnný. Pro časopis Odpady aktuálně shrnulo SMS ČR svůj komentář i k dopisu oborobých svazů (ČAOH, SVPS a SKS) na obce a města.

SMS ČR v této agendě vždy aktivně hájí a hájila zájmy obcí, a to právě proti zminovaným možným lobbistickým a investorským zájmů. Zastánci novely například v reportáži TV Prima přiznali, že je vyhotovena nikoli v zájmu obcí, ale pro zájmy investorů, jejichž náklady by měly nést obce, protože se týkají komunálních odpadů.  

Určitě bychom nechtěli vystavovat obce případnému zbytečnému navýšení poplatků, pokud by se potvrdila informace, že míra navýšení (na čtyřnásobek) je nutná kvůli vytvoření ekonomického prostoru pro nové spalovny (ZEVO), které ani EU již nepodporuje. Určitá rizika, že to takto skutečně je, můžeme dovozovat z některých mediálních vyjádření MŽP v České televizi (např. zde a zde).

Pokud jsme četli dopis ČAOH, SVPS a SKS pozorně, pak nemůžeme potvrdit názor, že by tyto svazy byly proti zdražení skládkování. Svazy v dopisu uvádějí, že navýšení skládkovacího poplatku je možné, ale na takovou míru, aby bylo zajištěno splnění evropských cílů omezení skládkování a současně, aby byly minimalizovány ekonomické dopady na obce. To je v obecné rovině naprosto racionální.  

K termínu omezení skládkování. Ověřovali jsme stav a EU skutečně navrhuje omezení skládkování na 10% k roku 2030 případně 2035. I to je v dopisu uvedeno reálně. SMS ČR dlouhodobě zastává logický názor, aby legislativa v ČR byla nastavena dle požadavků EU. Nevidíme objektivní důvod, proč by to mělo být přísnější a to navíc pokud by přísnější nastavení mělo znamenat vyšší náklady obcí a měst. To by skutečně nebylo v souladu se zájmy obcí a měst. To platí nejen v odpadech, ale ve všech dalších oblastech. 

Na druhou stranu, obcím zatím nikdo nebyl schopen vysvětlit, proč by v ČR mělo být navýšení poplatku již k roku 2024 zrovna na čtyřnásobek, tedy na 2000 Kč, jak navrhuje ona novela, či jak navrhovalo MŽP v novém zákonu. Na Slovensku, které aktuálně skládkuje více a má menší recyklaci než ČR, má ke splnění evropského cíle k omezení skládkování stačit zdražení na maximálně 1150 Kč. A to v případně obcí, které vůbec netřídí. U všech ostatních obcí to má být dle slovenského MŽP výrazně méně. Je pravdou, že Slovensko nepřipravuje výstavbu nových spaloven. Možná je to tedy proto. Pak se řada věci potvrzuje a je zřejmě třeba se tomu pečlivě věnovat.

Někdy je jako kompenzace ke zdražení uváděna možnost evropských dotací. K tomuto je  třeba dodat, že zdražení má mít nejvyšší hodnotu k roku 2024, kdy dotace z OPŽP již nebudou existovat. Jsme pro motivaci obcí ke vhodnému nakládání s odpady. Ale nikoli systémem, že je nejprve potrestáme, vybereme od nich násobně větší daně do centrálních rozpočtů a následně jim případně nějaké peníze vrátíme. S tímto v žádném případě nesouhlasíme. Obce nejlépe vědí, jak nakládat se svými prostředky. Čím, méně jim stát formou všelijakých různě ospravedlňovaných daní vybere, tím lépe jak pro obce, tak pro samotné občany.

Dopis svazů rovněž obce informoval, na základě čísel MŽP, že míra skládkování každoročně klesá již sedmým rokem (zde). Čísla skutečně vycházejí ze Statistické ročenky MŽP, bylo to ověřeno. Pokud jsme dopis četli pozorně, svazy také jednotně deklarovaly, že plně souhlasí s evropskými cíli k omezení skládkování a že aktivně pracují na dostatečném trendu k jejich splnění. Toto konstatování lze vyčíst i z grafu. Pokud již sedmým rokem funguje omezení skládkování a jak uvádějí, bez jakéhokoli navýšení skládkovacího poplatku, pak nelze vyloučit, že i výrazně menší navýšení poplatku bude pro splnění evropského cíle funkční. Podobně jako na již zmíněném Slovensku. Proto nesouhlasné a napadavé argumentaci z některých stran v tomto směru příliš nerozumíme. To, že by dopady navrhovaného čtyřnásobného zdražení byly zásadní a na široké skupiny subjektů, přímo  uvádí i materiál Vlády z roku 2016, který byl také přílohou dopisu svazů (zde). Naše obavy jsou tedy zcela realistické. Bylo by proto vhodné, aby tyto věci byly skutečně podloženy podrobnou analýzou, včetně kvalitní a všemi stranami uznané veřejné oponentní studie. To je celkem oprávněný názor řady subjektů.

Z dopisu rovněž plyne, že městské i privátní odpadové firmy z uvedených svazů se aktivně hlásí k co nejefektivnějším systémům na třídění odpadů. A aktivně je v ČR zřizují. Je skutečně známo již větší množství případů, kde se v obcích a městech daří zásadním způsobem navyšovat třídění odpadů a snižovat množství směsných komunálních odpadů (např. zde a zde). Vypadá to, že tyto systémy mohou fungovat i bez čtyřnásobného zdražení. A pokud tomu tak je, pak je SMS ČR přesvědčena, že je tato cesta z pohledu ekonomického i ekologického určitě pro nás všechny jednoznačně výhodnější.

 

Autor: Karel Ferschmann, předseda Pracovní skupiny pro životní prostředí, Sdružení místních samospráv České republiky, starosta obce; článek vyšel v časopisu Odpady březen/2018

 

Pravidelné zasílání novinek z webu ČAOH získáte po vložení vaší emailové adresy na titulní straně webu v sekci "Novinky emailem"

 

Související články

Anketa obcí: Víc než tisíc tři sta obcí se vyjádřilo k odpadovému hospodářství

Hospodářstké noviny: Ministr Brabec chce čtyřnásobně zdražit poplatek za uložení odpadu na skládku. Podle kritiků tak nahrává ČEZ nebo EPH, které plánují stavět spalovny

Město straší zdražení odpadu, nárůst může být až čtyřnásobný

Česká televize: Poplatek za ukládání odpadu na skládkách

TV Prima - zdražovací novela má vyvotřit prostor investorům, dopady na obce však neřeší

Obce odmítají zvýšení poplatků za odpad

Obce se bojí zvýšení poplatku za skládkování, zatížil by rodiny

iDNES: Jak může stát podpořit recyklaci? Firmy navrhly odpadové desatero

ČT: MŽP chce 4 nové spalovny v ČR

ČT: Češi zbytečně zaplatí za spalovny vysoké poplatky. EU spalovny nepodporuje

ČAOH   »   Odborné články a aktuality   »   Stanovisko SMS ČR k odpadové legislativě a dopisu oborových svazů na obce a města

Uživatelská zóna

Elektronický souhlas s rozesíláním informací v rámci Newsletteru ČAOH

  1. Udělujete tímto souhlas společnosti (správci) -Česká asociace odpadového hospodářství, se sídlem Pod Pekárnami 157/3, 19000 Praha 9, IČ: 66001536 (dále jen „Správce“), aby ve smyslu obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „GDPR“) zpracovávala tyto osobní údaje:
    • e-mail
  2. E-mail bude zpracováván pro účely rozesílání Newsletteru ČAOH.
  3. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například klidknutím na odkaz v e-mailu, zasláním emailu nebo dopisu na ČAOH.
  4. Vezměte, prosím, na vědomí, že podle GDPR:
    • Máte právo požadovat po nás dodatečné informace dle čl. 12 a 13 GDPR (podrobnosti o tom, jak Vaše osobní údaje zpracováváme) podrobnosti o zpracování Vám můžou být dodatečné zaslány na Vaše vyžádaní.
    • V případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Anketa

Byli byste pro daňové zvýhodnění recyklovaných výrobků a pro preferenci recyklovaných výrobků státem ve veřejných zakázkách?

Česká asociace odpadového hospodářství

Představení asociace

Česká asociace odpadového hospodářství - Největší asociace v České republice, která sdružuje významné podnikatelské subjekty v oblastech využívání, odstraňování, svozu, sběru a recyklace odpadů.

Česká asociace odpadového hospodářství - idatabaze.czOdpady - idatabaze.cz

© 2012-2020 Česká asociace odpadového hospodářství, všechna práva vyhrazena, grafický design Reklamní a grafické studio ABRUPTA, redakční systém CMS Agilis