Česká asociace odpadového hospodářství

Asociace

Vše co vás zajímá
o ČAOH

Články

Co je nového
ve světě odpadů

Činnosti

Čím se ČAOH zabývá

Události

Termíny akcí,
aneb kdy se co děje

Starostové z Pardubického kraje nesouhlasí s některými záměry v odpadovém hospodářství 07.06.2013 | kategorie: Aktuality

Starostové z Pardubického kraje nesouhlasí s některými záměry v odpadovém hospodářství

Ve čtvrtek 16. května proběhl v České Třebové seminář na téma „Budoucnost odpadového hospodářství obcí Pardubického kraje“. Seminář pořádalo Sdružení místních samospráv ČR a to z důvodu opětovné přípravy nového odpadového zákona, který může výrazně zasáhnout rozpočty obcí a měst nejen v Pardubickém kraji.

Níže je uvedena shrnující zpráva krajské organizace Starostů a nezávislých Pardubického kraje z této akce

Seminář moderovali tajemník SMS ČR Mgr. Tomáš Chmela a Mgr. Ing. Jan Sedláček, 3. místopředseda SMS ČR. Kvalitní prezentací o budoucím postavení obcí v systému likvidace KO přispěli Ing. Milan Hron, místostarosta obce Květná (SY), a Ing. Petr Havelka, ředitel České asociace odpadového hospodářství (ČAOH), který zde vysvětlil, na čem je založen tzv. model ISNO (Integrovaný systém nakládání s odpady). Velmi výstižný příspěvek o zkušenostech se zpracováním a likvidací prezentoval předseda MR Hlinecko a starosta obce Svratouch, Jiří Socha. Seminář podpořili i zástupci kraje, a to radní zodpovědný za životní prostředí, zemědělství a venkov, Ing. Václav Kroutil, a vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství, Ing. Josef Hejduk. Slíbenou účast bohužel na poslední chvíli odřekl senátor Šilar, který se problematikou odpadů zabývá.


Je na tom naše odpadové hospodářství v ČR opravdu tak špatně?

Mnohokrát je nám předesíláno, že Česká republika neplní evropská kritéria, čímž se odůvodní leckterá legislativní změna. V prezentacích jsme se však dozvěděli, že celková produkce odpadu v České republice od roku 2003 klesla o 15 %. V porovnání - ČR produkuje 2,4 t/občan, EU 5,2 t/občan. Zaujímáme tedy 6. nejlepší místo v rámci EU co se týče objemu produkce komunálního odpadu. Naopak podíl využívaných odpadů postupně roste a v roce 2011 činil více než 78 % (5. nejlepší místo v EU). Ruku v ruce s tím pak dlouhodobě klesá množství odpadů, které je třeba odstraňovat. Tato pozitivní čísla jsou výsledkem přirozeného vývoje na trhu odpadového hospodářství a postupného rozvoje mnoha různých forem zpracování odpadů. Za posledních šest let v ČR vznikly desítky až stovky nových zařízení k nakládání s odpady, často v režii obcí. Prakticky zmizely černé skládky, protože občané se naučili, že když si zaplatí, tak se o likvidaci komunálního odpadu nemusí starat.

 

ISNO a další změny? Nitky vedou ke spalovnám

Dále zaznělo, že se na ministerstvu životního prostředí zvažuje zavedení integrovaných systémů nakládání s odpady (ISNO), které podporují některé velké organizace a sdružení. Jednalo by se o svazky obcí na krajské úrovni a s významnou rolí kraje, které by centrálně zajišťovaly likvidaci komunálního odpadu. Současné diverzifikované tržní prostředí, kde si každá obec svobodně vybírá svou cestu v odpadovém hospodářství (mj. na základně cenové nabídky jednotlivých společností či sdružení), by patrně dostalo zavedením ISNO tvrdý úder. Přestože máme v České republice odpadové hospodářství nyní plně funkční a v souladu s požadavky, danými Evropskou unií, je cílem dalších navrhovaných legislativních úprav postupně zavést všeobecný zákaz skládkování odpadů a záměr vybudovat v ČR až 13 spaloven na spalování komunálního odpadu (který dle kapacit těchto zařízení může obsahovat i jinak běžně recyklovatelný a kompostovatelný odpad). Připravovaný návrh odpadového zákona mj. právě za účelem omezit skládkování předpokládá postupné zvyšování ceny za ukládání odpadu, a to v průběhu následujících deseti let až pětinásobně. Toto se logicky promítne do výše poplatků za odpady, které se týkají každého z nás. Již v následujícím roce by mělo dojít k zákonnému dvojnásobnému navýšení ceny za skládkování. Náklady na vybudování spaloven komunálního odpadu se ale pohybují v řádech desítek miliard korun. Záměr budování těchto zařízení nabývá na rozporuplnosti také především bereme-li v úvahu skutečnost, že EU hodlá v horizontu deseti let zavést postupný zákaz spalování recyklovaného a kompostovatelného odpadu (více informací podrobněji a vysvětlení o ISNO naleznete také v časopise Odpady č. 07-08/2012). Na růst nákladů celého odpadového hospodářství, který uvedené změny vyvolají, budou mít negativní vliv také zamýšlené systémové změny, jako je omezení konkurence českého odpadového hospodářství, omezení samostatnosti obcí v rozhodování o svém odpadovém hospodářství a jeho cenách na dlouhou dobu, zmařené investice, nesoulad se záměry EU a dlouhodobá fixace na několik vybraných nejdražších možných technologií bez preference recyklace odpadů. Zmizí prostor pro uplatnění nových technologií. Výstavba spaloven způsobí růst přepravy odpadů (silnice, doprava, hluk, klimatické změny – mnohem více CO2) ve srovnání s jinými technologiemi. Není řešena problematika odpadů – cca 30 % ze spálených odpadů ze spalovny musí na skládky. Z většiny spálených odpadů se získá méně energie, než by se ušetřilo jejich recyklací atd.

 

V diskusi starostů mj. zaznělo:

 • důsledky ponesou zastupitelstva obcí, která budou muset přijímat rozhodnutí o navyšování ceny za likvidaci odpadů
 • spalování nesmí dominovat našemu budoucímu odpadovému hospodářství, neboť již nyní je ve vyspělých zemích EU nadbytek volných kapacit spaloven (EU 406 = přebytek, boj o odpad, klesá efektivita a rostou náklady spalování)
 • proč má být potrestán občan, který třídí odpad? Naopak, třídění se mu musí vyplatit snížením ceny za likvidaci TKO
 • je třeba zalarmovat všechny starosty, rozšířit informace o tom, co se chystá, a žádat zainteresované zákonodárce a hlavně Svaz měst a obcí, který tyto změny nepochopitelně spolunavrhuje, o vysvětlení. Tímto jednáním SMO jasně ukázal, že nezastupuje malé obce a města, ale jde přímo proti nim, tak jako při prosazování změny RUD
 • padla výzva, aby malá města a obce vystoupila na protest ze Svazu měst a obcí. Ať si ponechá název jen „Svaz velkých měst“.

 

A co pro to můžeme udělat?

 • prosadit širokou diskusi na úrovni zastupitelstev, mikroregionů, zastupitelstev krajů, poslanců a senátorů a to neprodleně
 • upozornit poslance a senátory na skryté dopady návrhu novely zákona o odpadech a souvisejících zákonů a zabránit všemi způsoby jeho přijetí v PČR
 • iniciovat zpracování alternativních koncepcí s dopadem sociálním, ekonomickým i environmentálním

 

 

František Mokrejš

předseda a tajemník krajské organizace Starostů a nezávislých Pardubického kraje

ČAOH   »   Odborné články a aktuality   »   Starostové z Pardubického kraje nesouhlasí s některými záměry v odpadovém hospodářství

Uživatelská zóna

Elektronický souhlas s rozesíláním informací v rámci Newsletteru ČAOH

 1. Udělujete tímto souhlas společnosti (správci) -Česká asociace odpadového hospodářství, se sídlem Pod Pekárnami 157/3, 19000 Praha 9, IČ: 66001536 (dále jen „Správce“), aby ve smyslu obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „GDPR“) zpracovávala tyto osobní údaje:
  • e-mail
 2. E-mail bude zpracováván pro účely rozesílání Newsletteru ČAOH.
 3. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například klidknutím na odkaz v e-mailu, zasláním emailu nebo dopisu na ČAOH.
 4. Vezměte, prosím, na vědomí, že podle GDPR:
  • Máte právo požadovat po nás dodatečné informace dle čl. 12 a 13 GDPR (podrobnosti o tom, jak Vaše osobní údaje zpracováváme) podrobnosti o zpracování Vám můžou být dodatečné zaslány na Vaše vyžádaní.
  • V případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Anketa

Byli byste pro daňové zvýhodnění recyklovaných výrobků a pro preferenci recyklovaných výrobků státem ve veřejných zakázkách?

Česká asociace odpadového hospodářství

Představení asociace

Česká asociace odpadového hospodářství - Největší asociace v České republice, která sdružuje významné podnikatelské subjekty v oblastech využívání, odstraňování, svozu, sběru a recyklace odpadů.

Česká asociace odpadového hospodářství - idatabaze.czOdpady - idatabaze.cz

© 2012-2020 Česká asociace odpadového hospodářství, všechna práva vyhrazena, grafický design Reklamní a grafické studio ABRUPTA, redakční systém CMS Agilis