Česká asociace odpadového hospodářství

Asociace

Vše co vás zajímá
o ČAOH

Články

Co je nového
ve světě odpadů

Činnosti

Čím se ČAOH zabývá

Události

Termíny akcí,
aneb kdy se co děje

Studie přináší zajímavá čísla 17.08.2016 | kategorie: Aktuality

Studie přináší zajímavá čísla

V časopisu Odpady vyšel článek s výsledky zajímavé studie životního cyklu odpadů. Přehled o environmentálních dopadech sběru a recyklace odpadů v systému firmy FCC Česká republika, s. r. o. poskytla studie, kterou zpracovala společnost MT KONZULT pod vedením ing. Marie Tiché. Studie se speciálně zaměřila na dvě kategorie. Tou první je dopad globálního oteplování vyjádřený ekvivalentem úspory emisí CO2. Druhou kategorii představuje energie uspořená díky tomu, že byla využita druhotná surovina místo výroby suroviny primární.


Důsledným rozvojem systému tříděného sběru a recyklace využitelných složek komunálních odpadů přispěla společnost FCC ke zlepšení životního prostředí a snížení uhlíkové stopy. Jak se to podařilo?


 „Je to cesta, kterou se firma FCC vydala již před lety. Na důsledné třídění odpadu se zaměřujeme, stejně jako na jeho následné využití,“ říká obchodní ředitel firmy Petr Morávek. „Umíme zpracovat rovněž odpady nevyhovující požadavkům na materiálové využití, a to na tuhé alternativní palivo – TAP. Využití jednoho kilogramu tohoto paliva sníží o téměř půl kilogramu emise CO2,“ dodává.

Firma s původním názvem .A.S.A. byla založena v roce 1988 v Rakousku a v České republice působí od roku 1992. Dnes je u nás největší firmou v odpadovém hospodářství. Firmy FCC v České republice obsluhují téměř 1,2 milionu obyvatel. Součástí služeb je zajištění sanace starých ekologických zátěží, projektování, výstavba a rekultivace vlastních skládek nebo provoz biodegradačních ploch. Obrovský význam má pro firmu právě zpracování druhotných surovin – tedy především skla, papíru, plastu či kovů. 

Přehled o environmentálních dopadech sběru a recyklace odpadů v systému firmy FCC Česká republika, s. r. o. poskytla studie, kterou zpracovala společnost MT KONZULT pod vedením ing. Marie Tiché. Studie se speciálně zaměřila na dvě kategorie. Tou první je dopad globálního oteplování vyjádřený ekvivalentem úspory emisí CO2. Druhou kategorii představuje energie uspořená díky tomu, že byla využita druhotná surovina místo výroby suroviny primární. 


Mapování životního cyklu

Osud tříděného odpadu výzkumníci pojímali celistvě. Metodou LCA (Life Cycle Assessment) zmapovali celý jeho životní cyklus od uložení do sběrné nádoby až po konečné zpracování na druhotnou surovinu. Při výpočtech uspořené energie či emisí oxidu uhličitého tak vždy byla započítána například doprava na místo zpracování, stejně jako energie potřebná na zpracování.

Čísla, jež studie odhalila, jsou ohromující -  sběr odpadu v systému FCC přinesl za rok 2014 úsporu CO2 ekv. ve výši přesahující 275 000 tun. Pro srovnání: je to množství, které vyprodukuje přes 135 000 průměrných osobních aut za rok. Například celá Praha takto sběrem separovaného odpadu uspořila něco přes 74 000 t, skoro čtyřikrát méně.

Úspora energie činila v roce 2014 díky využívání druhotných surovin z odpadu v systému FCC neuvěřitelných 4 604 930 509,64 MJ. Takové množství energie pokryje roční spotřebu více než jednoho a čtvrt milionu průměrných čtyřčlenných rodin. Výsledky studie zároveň ukazují možnosti zvýšení pozitivního environmentálního příspěvku i rozšířením sběru komodit, které mají velký potenciál pro snížení negativních dopadů na životní prostředí.

 

Přínosy

Hlavní podíl na této úspoře měl papír, především úspora biogenního uhlíku, která se podílela 37,72 %, úspora fosilních paliv činila 11,91 %. Železný šrot se podílel 18,47 % a plast s 17,60 %. Podíl tuhého alternativního paliva (TAP) činil 9,45 % (viz graf 1)

Vzhledem k odlišnému množství jednotlivých druhů odpadu shromážděných k následnému materiálovému a energetickému využití firmou FCC v roce 2014 se mění i podíly druhotných surovin na výsledcích kategorie dopadu globální oteplování.

Z porovnání celkové spotřeby energie v MJ z nakládání s tříděným odpadem v roce 2014 (graf 2) vyplývá, že na této úspoře se podílelo především využívání plastu, a to ze 43,13 %. Významnou úsporu představoval i papír, 21,14 % a TAP, který se podílel téměř 24,12 %. Ostatní komodity se na úsporách podílely pouze v jednotkách procent, a to vzhledem k menšímu objemu jejich svozu.

Největší přínos v kategorii dopadu na celkovou spotřebu energie má materiálové a energetické využívání odpadních plastů, které uspoří 50,1 MJ energie. Podstatně menší úsporu celkové spotřeby energie přináší, stejně jako v kategorii dopadu globální oteplování, recyklace skla, a materiálové a energetické využívání sběrového papíru.

Suroviny s velkým potenciálním přínosem pro úsporu energie, jako je hliník a měď, se na výsledcích kategorie dopadu celková spotřeba energie podílí minimálně, což je způsobeno menším svezeným množstvím,. Svůj velký potenciál na úspoře energie uplatňuje především plast, přestože jeho svezené množství je podstatně menší než množství sběrového papíru. Celkovou spotřebu energie poměrně významně snižuje i papír, TAP a železný šrot.

Společnost FCC Česká republika je členem České asociace odpadového hospodářství.

 

Grafy viz níže.

Graf č. 1 - Celková úspora emisí skleníkových plynů v kg CO2 ekv. z nakládání s tříděným odpadem v roce 2014

Graf č. 2 - Porovnání celkové spotřeby energie v MJ z nakládání s tříděným odpadem v roce 2014

 

Zdroj: Česká asociace odpadového hospodářství s využitím článku časopisu Odpady autora FCC Česká republika, s.r.o.

 

Pravidelné zasílání novinek z webu ČAOH získáte po vložení vaší emailové adresy na titulní straně webu v sekci \"Novinky emailem\"

 

Celková úspora emisí skleníkových plynů v kg CO2 ekv. z nakládání s tříděným odpadem v roce 2014 Porovnání celkové spotřeby energie v MJ z nakládání s tříděným odpadem v roce 2014 ČAOH   »   Odborné články a aktuality   »   Studie přináší zajímavá čísla

Uživatelská zóna

Elektronický souhlas s rozesíláním informací v rámci Newsletteru ČAOH

  1. Udělujete tímto souhlas společnosti (správci) -Česká asociace odpadového hospodářství, se sídlem Pod Pekárnami 157/3, 19000 Praha 9, IČ: 66001536 (dále jen „Správce“), aby ve smyslu obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „GDPR“) zpracovávala tyto osobní údaje:
    • e-mail
  2. E-mail bude zpracováván pro účely rozesílání Newsletteru ČAOH.
  3. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například klidknutím na odkaz v e-mailu, zasláním emailu nebo dopisu na ČAOH.
  4. Vezměte, prosím, na vědomí, že podle GDPR:
    • Máte právo požadovat po nás dodatečné informace dle čl. 12 a 13 GDPR (podrobnosti o tom, jak Vaše osobní údaje zpracováváme) podrobnosti o zpracování Vám můžou být dodatečné zaslány na Vaše vyžádaní.
    • V případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Anketa

Byli byste pro daňové zvýhodnění recyklovaných výrobků a pro preferenci recyklovaných výrobků státem ve veřejných zakázkách?

Česká asociace odpadového hospodářství

Představení asociace

Česká asociace odpadového hospodářství - Největší asociace v České republice, která sdružuje významné podnikatelské subjekty v oblastech využívání, odstraňování, svozu, sběru a recyklace odpadů.

Česká asociace odpadového hospodářství - idatabaze.czOdpady - idatabaze.cz

© 2012-2020 Česká asociace odpadového hospodářství, všechna práva vyhrazena, grafický design Reklamní a grafické studio ABRUPTA, redakční systém CMS Agilis