Česká asociace odpadového hospodářství

Asociace

Vše co vás zajímá
o ČAOH

Články

Co je nového
ve světě odpadů

Činnosti

Čím se ČAOH zabývá

Události

Termíny akcí,
aneb kdy se co děje

Velký zájem o služby prvního krytého sběrného dvora v Praze - Satalicích 16.04.2014 | kategorie: Články z tisku

Velký zájem o služby prvního krytého sběrného dvora v Praze - Satalicích

Před měsícem, dne 13. března 2014, byl za účasti ředitelky odboru městské zeleně a komunálních odpadů Hlavního města Prahy paní Ing. Ivany Jiráskové, starosty MČ Satalice pana PhDr. Františka Jenčíka, předsedy představenstva společnosti IPODEC – ČISTÉ MĚSTO, pana Ing. Františka Šimánka a dalších hostů slavnostně zahájen provoz nejmodernějšího sběrného dvora v hlavním městě nacházejícího se na samotném okraji hlavního města, v městské části Satalice.

 

Sběrný dvůr se nachází v areálu společnosti IPODEC – ČISTÉ MĚSTO, která má s provozováním sběrných dvorů velké zkušenosti, je mimo jiné také provozovatelem prvního sběrného dvora v hlavním městě, ve Voctářově ulici, který Pražanům slouží již od roku 1997.

Předností sběrného dvora je jeho umístění v hale, které umožňuje pohodlnou manipulaci s odpadem za každého počasí. Ač sběrný dvůr, který je součástí systému nakládání s komunálním odpadem v Praze, funguje v podstatě bez jakékoliv propagace, našlo si k němu cestu již za první měsíc provozu více jak 400 uživatelů, 80%  z nich jsou obyvateli Satalic.

Zejména Sataličtí využívají sběrného dvora jako způsobu řešení svých problémů s odpadem z údržby zeleně a rekonstrukcí svých bytů a domů, tyto skupiny odpadů tvoří většinu z celkových zhruba 100 tun odpadu přijatého v zařízení za první měsíc provozu.

Sběrný dvůr, jako zařízení na třídění odpadů, přijímá vytříděné složky komunálního odpadu včetně nebezpečných, je místem zpětného odběru vyřazených elektrozařízení. V blízké budoucnosti by služby sběrného dvora měly být doplněny i o sběr použitého textilu.

Náklady na provoz zařízení hradí hlavní město, sběrný dvůr je otevřen shodně s ostatními sběrnými dvory hl. m. Prahy, ve všední dny od 8:30 do 17:00 hod. (v době platnosti letního času do 18:00 hod.), v sobotu od 08:30 do 15:00 hod. V neděli a ve svátky je zařízení uzavřeno. Provozovatelem zařízení je společnost IPODEC – ČISTÉ MĚSTO, součást skupiny firem Marius Pedersen.

 

Zdroj: Česká asociace odpadového hospodářství s využítím materiálů člena ČAOH společnosti Marius Pedersen

Česká asociace odpadového hospodářství ČAOH   »   Odborné články a aktuality   »   Velký zájem o služby prvního krytého sběrného dvora v Praze - Satalicích

Uživatelská zóna

Elektronický souhlas s rozesíláním informací v rámci Newsletteru ČAOH

  1. Udělujete tímto souhlas společnosti (správci) -Česká asociace odpadového hospodářství, se sídlem Pod Pekárnami 157/3, 19000 Praha 9, IČ: 66001536 (dále jen „Správce“), aby ve smyslu obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „GDPR“) zpracovávala tyto osobní údaje:
    • e-mail
  2. E-mail bude zpracováván pro účely rozesílání Newsletteru ČAOH.
  3. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například klidknutím na odkaz v e-mailu, zasláním emailu nebo dopisu na ČAOH.
  4. Vezměte, prosím, na vědomí, že podle GDPR:
    • Máte právo požadovat po nás dodatečné informace dle čl. 12 a 13 GDPR (podrobnosti o tom, jak Vaše osobní údaje zpracováváme) podrobnosti o zpracování Vám můžou být dodatečné zaslány na Vaše vyžádaní.
    • V případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Anketa

Byli byste pro daňové zvýhodnění recyklovaných výrobků a pro preferenci recyklovaných výrobků státem ve veřejných zakázkách?

Česká asociace odpadového hospodářství

Představení asociace

Česká asociace odpadového hospodářství - Největší asociace v České republice, která sdružuje významné podnikatelské subjekty v oblastech využívání, odstraňování, svozu, sběru a recyklace odpadů.

Česká asociace odpadového hospodářství - idatabaze.czOdpady - idatabaze.cz

© 2012-2020 Česká asociace odpadového hospodářství, všechna práva vyhrazena, grafický design Reklamní a grafické studio ABRUPTA, redakční systém CMS Agilis