Česká asociace odpadového hospodářství

Asociace

Vše co vás zajímá
o ČAOH

Články

Co je nového
ve světě odpadů

Činnosti

Čím se ČAOH zabývá

Události

Termíny akcí,
aneb kdy se co děje

Veřejné zakázky a podpora recyklovaných výrobků 29.10.2018 | kategorie: Aktuality

Veřejné zakázky a podpora recyklovaných výrobků

Česká asociace odpadového hospodářství (ČAOH) aktivně prosazuje nástroje pro podporu finální recyklace, včetně závazku státu, aby zvýšil zájem o recyklované výrobky ve veřejných zakázkách.

Od samého začátku aktivně podporujeme balíček oběhového hospodářství a souhlasíme s cíli, které EU schválila letos na jaře, v rámci nových evropských odpadových směrnic. Jedním z hlavních cílů směrnic je zásadní navýšení recyklace v EU, a to až na míru 65% všech komunálních odpadů. Cesta k navýšení recyklačních kapacit logicky vede i přes navýšení poptávky po recyklovaných výrobcích. Samotný stát by měl jít v této věci příkladem, pokud sám recyklaci legislativně prosazuje. Na tom se shoduje jak řada odborníků, tak i stále více politiků, což je pozitivní.


Vlajkovou lodí ČAOH směrem k podpoře recyklace jsou tři základní nástroje, které do diskuze dlouhodobě vnášíme

V ČAOH sdružujeme řadu recyklačních firem, které nám pomohly s nalezením co nejefektivnějších nástrojů, které mohou skutečně dobře posloužit k navýšení kapacit recyklace a tedy produkce i prodeje recyklovaných výrobků. Naše odborné debaty vyústily v definování tří základních nástrojů, které v tomto směru jako ČAOH prosazujeme (viz také zde):

 • Daňové zvýhodnění recyklovaných výrobků a recyklátů, např. ve formě snížené DPH
 • Snížení zdanění práce v recyklačním průmyslu
 • Závazek státu, aby ve veřejných zakázkách a nákupech státu preferoval z určitého procenta recyklované výrobky

Recyklační firmy vnímají tyto nástroje velmi pozitivně, což se nám potvrzuje i tím, že do ČAOH aktuálně vstupuje řada nových členů – nejčastěji právě recyklačních firem. Námi navrhované nástroje jsou v souladu i s novými odpadovými směrnicemi a některé z nich směrnice přímo doporučují. Věříme proto, že tato logická opatření budou viditelně obsažena i v balíku navrhované nové národní odpadové legislativy, kterou připravuje MŽP, resp. v přidružených změnových zákonech, které s balíkem budou souviset a které budou jeho součástí.


Separovat umíme, surovin je na trhu dostatek, je třeba systémově podpořit zejména prodej recyklovaných výrobků a recyklátů, chybí dostatečná poptávka

Recyklační firmy nemají zásadní problémy se vstupy. Známým faktem je, že na světovém trhu je nyní (po omezení importu do Číny - viz zde) významný přebytek druhotných surovin a jejich cena je velmi nízko, u některých je dokonce záporná. Hranice pro druhotné suroviny jsou otevřené, proto tento stav platí jak v celé EU, včetně ČR, tak i za hranicemi EU. Pokud se má podpořit recyklace, je třeba zajistit vyšší poptávku po recyklovaných výrobcích i po druhotných surovinách. Z hlediska ekonomie je zajištění poptávky po výrobcích nejefektivnějším a nejstabilnějším nástrojem. Část poptávky může zajistit stát. Je to pozitivní zejména při samotném rozvoji chtěného trhu. Navazující opatření (snížená DPH apod.) by pak měla zajistit vyšší poptávku i od jiných zákazníků a spotřebitelů, jejich poptávka by následně měla postupně převýšit poptávku státu. Stabilita systému by se tak dále zvýšila. Tolik z ekonomické teorie.


Stát již učinil malé krůčky k vyššímu využívání recyklovaných výrobků. Doufejme, že tento trend se brzy výrazně zvýší a bude viditelnější

Abychom jako ČAOH pomohli všem dotčeným subjektům lépe se orientovat v možnostech dosavadního postoje státu k podpoře recyklovaných výrobků, připravili jsme k tomu níže uvedené stručné shrnutí aktuálních možností, jak stát doposud podporuje recyklaci ve veřejných zakázkách.


Odpovědné zadávání veřejných zakázek

Tzv. odpovědné zadávání veřejných zakázek zahrnuje kromě ekonomických a sociálních aspektů rovněž i aspekty environmentální, tedy s pozitivním dopadem na životní prostředí. Veřejnými nákupy zohledňujícími ekologicky šetrná řešení lze dosáhnout např. úspor energie a primárních surovin nebo snížení množství vznikajících odpadů. 

Platný zákon o zadávání veřejných zakázek (č. 134/2016 Sb.) v návaznosti na příslušnou evropskou směrnici akcentuje vliv na životní prostředí ve veřejných zakázkách. Např. v podmínkách účasti v zadávacím řízení může zadavatel stanovit „zvláštní podmínky plnění veřejné zakázky“, a to právě v oblasti vlivu předmětu zakázky na životní prostředí (§ 37). Podle § 79 může zadavatel v případě prokazování kritérií technické kvalifikace požadovat opatření v oblasti řízení z hlediska ochrany životního prostředí, která bude dodavatel schopen použít při plnění veřejné zakázky. V případě připuštění nebo požadování variant zadavatelem (§ 102) lze bodově zvýhodnit ekologickou variantu atd.

 

Metodika pro ekologické veřejné zakázky

Na základě usnesení vlády (č. 531 ze dne 24. července 2017 - viz zde usneseni-531.pdf [ 135.37 kB ]) vznikla „Metodika pro environmentálně odpovědný přístup při zadávání veřejných zakázek a nákupech státní správy a samosprávy“. Metodika je dostupná na stránkách Ministerstva životního prostředí:

https://www.mzp.cz/cz/setrna_verejna_sprava

Na webu ČAOH je ke stažení zde: sovz-metodika-text-web-1.pdf [ 4.65 MB, PDF ]

Obsahem této metodiky jsou opatření při zadávání veřejných zakázek, která je možné v rámci veřejné správy přijmout a snížit tím dopady na životní prostředí. Environmentální požadavky jsou uvedeny v konkrétních metodických listech. List č. 10  „Výrobky z druhotných surovin“ zdůrazňuje, že odpad je třeba vnímat jako zdroj a jeho opakované použití šetří nerostné suroviny a rovněž redukuje množství skládkovaného odpadu.

Metodika uvádí jako cíl pro rok 2020 zavedení environmentálního přístupu veřejné správy při nákupu výrobků vyrobených z druhotných surovin či recyklovaných materiálů jako standardní postup při zadávání veřejných zakázek. Jedním z konkrétních opatření při vyhlašování veřejných zakázek je zavést v rámci interních metodik a norem následující požadavky pro nákup výrobků z druhotných surovin či recyklovaných materiálů:

- stanovení základních kritérií, např. prohlášení uchazeče, že nabízený výrobek byl vyroben z druhotné suroviny či recyklovaného materiálu (případně z jaké části byl výrobek vyroben z druhotné suroviny či recyklovaného materiálu),

- v rámci hodnocení nabídek bodově zvýhodňovat ty dodavatele, kteří deklarují např. vyšší procento využití druhotných surovin či recyklovaných materiálů při výrobě výrobku.

Metodika rovněž zdůrazňuje, že je v rámci osvěty nezbytné zveřejňovat a propagovat příklady dobré praxe, tj. úspěšné používání výrobků vyrobených z druhotných surovin či recyklovaných materiálů, a vytvářet tak pozitivní přístup k těmto produktům. Dále pak je třeba zvyšovat povědomí občanské veřejnosti o životním cyklu výrobku/materiálu tím, že veřejná správa bude příkladem při nakupování těchto výrobků a bude uplatňované postupy zveřejňovat např. na intranetu, internetu či jiných komunikačních mediích.

Metodika se dále věnuje příkladům dobrovolného značení výrobků či environmentálního prohlášení výrobců.

 

Zdroj: Ing. Petr Havelka, ředitel České asociace odpadového hospodářství, (www.caoh.cz)


Pravidelné zasílání novinek z webu ČAOH získáte po vložení vaší emailové adresy na titulní straně webu v sekci "Novinky emailem"


Související články

Moderní obec: Jak směřovat k lepší recyklaci?

Desatero moderního odpadového hospodářství

Obce odmítají přísnější cíle k odpadům než požaduje EU - SMS ČR napsalo otevřený dopis premiérovi a politickým stranám

Obce a města žádají revizi termínů skládkování odpadů

Český rozhlas: Kdo nechce, aby se efektivně třídil odpad?

Deník: Vyhláška o odpadech prodraží výstavbu recyklačních zařízení

Nedej se: Kam s nimi?

iDNES - Havelka: Čínský zákaz dovozu odpadů je příležitost pro recyklaci

Recyklace v praxi - V Kovohutích Příbram vyrobeno přes 50 tisíc tun olova

Hradec rozšíří svoz bioodpadu, lidé dostanou tašky na třídění

Projekt Třídíme v Hradci bilancuje rok 2016, ubylo 1236 tun směsného odpadu

Filtry v železárnách zachytí tisíce tun prachu. Co s ním?

Transform - recyklované výrobky jsou bezúdržbové a odolné

Marius Pedersen a.s. úspěšně provozuje odpadovou bioplynovou stanici v Pradubicích-Rybitví

Společnost Purum pořádala další akci pro děti i dospělé

Využíváme odpady - Kompost a substrát OZO láká zahrádkáře

Kovohutě Příbram vyrobily přes 48 tisíc tun olova

OZO Ostrava - Vánoční stromečky kompostujeme

Věda, technika a děti v Mníšku pod Brdy

AVE CZ pomáhá technickému vzdělávání dětí

ČAOH a její členové se naplno věnují recyklaci a vzdělávání veřejnosti

Den otevřených dvěří v OZO Ostrava

Recyklace odpadů v praxi

Studie přináší zajímavá čísla

Stanovisko SVPS k parametru výhřevnosti ve vyhlášce č. 294/2005 Sb.

Boj o třídicí linky. Přísná norma zavalí skládky odpadem, tvrdí firmy

Proběhl seminář „Aktuální otázky mechanických a biologických úprav SKO 2017“

PRO ENERGY: Možnosti a nesnáze Evropou doporučovaných cest energetického využití odpadů v ČR

Odborný posudek Ústavu energetiky ČVUT k výhřevnosti odpadu

Nová vyhláška MŽP: Ministr Richard Brabec navrhuje pálit nehořlavé odpady. Recyklace má být stále Popelkou Evropě navzdory

Je nový odpadový zákon technologicky neutrální?

ČT: Recyklace vs spalování odpadu

ČT: Česko potřebuje až čtyři nové spalovny – postaví je Japonci?

 

 

ČAOH   »   Odborné články a aktuality   »   Veřejné zakázky a podpora recyklovaných výrobků

Uživatelská zóna

Elektronický souhlas s rozesíláním informací v rámci Newsletteru ČAOH

 1. Udělujete tímto souhlas společnosti (správci) -Česká asociace odpadového hospodářství, se sídlem Pod Pekárnami 157/3, 19000 Praha 9, IČ: 66001536 (dále jen „Správce“), aby ve smyslu obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „GDPR“) zpracovávala tyto osobní údaje:
  • e-mail
 2. E-mail bude zpracováván pro účely rozesílání Newsletteru ČAOH.
 3. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například klidknutím na odkaz v e-mailu, zasláním emailu nebo dopisu na ČAOH.
 4. Vezměte, prosím, na vědomí, že podle GDPR:
  • Máte právo požadovat po nás dodatečné informace dle čl. 12 a 13 GDPR (podrobnosti o tom, jak Vaše osobní údaje zpracováváme) podrobnosti o zpracování Vám můžou být dodatečné zaslány na Vaše vyžádaní.
  • V případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Anketa

Byli byste pro daňové zvýhodnění recyklovaných výrobků a pro preferenci recyklovaných výrobků státem ve veřejných zakázkách?

Česká asociace odpadového hospodářství

Představení asociace

Česká asociace odpadového hospodářství - Největší asociace v České republice, která sdružuje významné podnikatelské subjekty v oblastech využívání, odstraňování, svozu, sběru a recyklace odpadů.

Česká asociace odpadového hospodářství - idatabaze.czOdpady - idatabaze.cz

© 2012-2020 Česká asociace odpadového hospodářství, všechna práva vyhrazena, grafický design Reklamní a grafické studio ABRUPTA, redakční systém CMS Agilis