Česká asociace odpadového hospodářství

Asociace

Vše co vás zajímá
o ČAOH

Články

Co je nového
ve světě odpadů

Činnosti

Čím se ČAOH zabývá

Události

Termíny akcí,
aneb kdy se co děje

Vláda má projednat nový POH ČR, ale slíbená ekonomická analýza nebyla předložena 10.12.2014 | kategorie: Tiskové zprávy ČAOH

Vláda má projednat nový POH ČR, ale slíbená ekonomická analýza nebyla předložena

Vláda České republiky má již dne 15.12.2014 projednat nový Plán odpadového hospodářství ČR. Zásadním problémem je však skutečnost, že ministři sice mají rozhodovat o přijetí dokumentu, který podstatným způsobem ovlivní směřování odpadového hospodářství na dalších 10 let, ale k tomuto strategickému rozhodnutí nemají k dispozici potřebnou analýzu ekonomických dopadů. Není tedy zřejmé, jaký dopad na peněženky občanů a firem bude nová strategie mít. Může být takové rozhodnutí vlády kvalitní a odpovědné zejména ve vztahu k občanům, obcím a průmyslu, kteří náklady jednoznačně ponesou?

 

Nutnost ekonomické analýzy byla zásadní připomínka

Časování projednání POH ČR na vládě je poměrně zvláštní, neboť dokonce několik důležitých subjektů (Hospodářská komora, MPO, ČAOH a další) vyzvalo MŽP již cca před rokem k tomu, že POH ČR není možné finálně projednávat bez podrobné znalosti ekonomických dopadů navrhovaných opatření. Tento požadavek, který opakovaně zazněl jako zásadní připomínka i v rámci projednání POH na MŽP, je zcela racionální, MŽP jej uznalo a opakovaně slíbilo, že před projednáním POH na vládě, bude analýza ekonomických dopadů zpracována a odborná veřejnost ji jako podstatný materiál dostane k připomínkování. Až po vypořádání připomínek pak půjde finální text POH do vlády. To se však evidentně nestalo.

 

Někde se musela stát chyba

„Někde se musela stát závažná chyba. Dle rozvrhu jednání vlády je POH ČR na programu již v pondělí, ale nikdo z klíčových partnerů diskuze k POH neměl možnost odborně posoudit míru ekonomických dopadů této klíčové strategie,“ říká Petr Havelka, ředitel České asociace odpadového hospodářství, která sdružuje odpadové firmy, které v rámci ČR zajišťují celých 65 % odpadových služeb, včetně svozu, recyklace a dalšího nakládání s odpady. Havelka dále dodává: „Příliš si nedovedu představit, že vláda schválí tento materiál, aniž by měla možnost vyhodnotit navržená opatření a jejich dopad na občany našeho státu. Neznám firmu, která by schvalovala svou strategii bez podrobné znalosti ekonomických dopadů. Dle mého názoru by to neměl dělat ani stát.“ V rámci celé diskuze o POH se debata o možných ekonomických dopadech na občany a průmysl zatím reálně nevedla, a to právě s odkazem, že je nutné počkat na předmětnou ekonomickou analýzu. Zpracování ekonomické analýzy ministerstvo sice zadalo, stále je však odsouván termín jejího zveřejnění a připomínkování. Ti, kdož k této věci v rámci projednávání POH uplatnili zásadní připomínky ve smyslu potřeby zpracování a připomínkování ekonomické analýzy, tak stále čekají na splnění závazku MŽP. Ale jak to vypadá, to co bylo dohodnuté, splněno zřejmě nebude. Předpokládejme, že ekonomickou analýzu odborná veřejnost nakonec dostane a možná ji bude moci i připomínkovat. Je však otázkou, zda pokud vláda POH nyní bez znalosti dopadů na občany schválí, jakým způsobem budou uplatněny připomínky odborné veřejnosti a zástupců těch, na které náklady dopadnou (obcí a firem)? Zajímá vůbec MŽP názor dotčených subjektů? Nebo je již rozhodnuto a lidé a firmy si prostě připlatí? Kdo bude za tento postup a případné citelné budoucí navýšení nákladů zodpovědný? Již nyní mají některé obce problémy s nutným navýšením nákladů způsobených poslední novelou zákona o odpadech. Nebyly na to upozorněny neboť novela také neobsahovala analýzu dopadů. Obce si tak opět budou muset vyřešit nemalý problém samy. Podobné chyby není možné stále dokola opakovat.

 

POH je třeba přijmout, stejně jako je třeba vědět, kolik to bude stát

Nikdo nezpochybňuje potřebu schválení nového POH ČR. K samotnému textu se vedla konstruktivní diskuze a jediné, co stále není dořešeno, je právě otázka očekávaných dopadů a z tohoto vyplývající finální nastavení této klíčové strategie. Reálně může být tato podstatná finální diskuze otázkou dvou až tří týdnů a věc může být vyřešena kvalitně.

 

Jak se k věci postaví vláda?

Nabízí se tedy zcela zásadní otázka. Skutečně vláda v pondělí projedná a schválí novou odpadovou strategii na dalších 10 let i bez toho, aby měla zpětnou vazbu z odborného připomínkování ekonomické analýzy a aby ministři znali míru dopadů na občany? Proč je volen tento postup?

 

Zdroj: Ing. Petr Havelka, ředitel České asociace odpadového hospodářství (www.caoh.cz)

Pravidelné zasílání novinek z webu ČAOH získáte po vložení vaší emailové adresy na titulní straně webu v sekci "Novinky emailem"

 

ČAOH   »   Odborné články a aktuality   »   Vláda má projednat nový POH ČR, ale slíbená ekonomická analýza nebyla předložena

Uživatelská zóna

Elektronický souhlas s rozesíláním informací v rámci Newsletteru ČAOH

  1. Udělujete tímto souhlas společnosti (správci) -Česká asociace odpadového hospodářství, se sídlem Pod Pekárnami 157/3, 19000 Praha 9, IČ: 66001536 (dále jen „Správce“), aby ve smyslu obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „GDPR“) zpracovávala tyto osobní údaje:
    • e-mail
  2. E-mail bude zpracováván pro účely rozesílání Newsletteru ČAOH.
  3. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například klidknutím na odkaz v e-mailu, zasláním emailu nebo dopisu na ČAOH.
  4. Vezměte, prosím, na vědomí, že podle GDPR:
    • Máte právo požadovat po nás dodatečné informace dle čl. 12 a 13 GDPR (podrobnosti o tom, jak Vaše osobní údaje zpracováváme) podrobnosti o zpracování Vám můžou být dodatečné zaslány na Vaše vyžádaní.
    • V případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Anketa

Byli byste pro daňové zvýhodnění recyklovaných výrobků a pro preferenci recyklovaných výrobků státem ve veřejných zakázkách?

Česká asociace odpadového hospodářství

Představení asociace

Česká asociace odpadového hospodářství - Největší asociace v České republice, která sdružuje významné podnikatelské subjekty v oblastech využívání, odstraňování, svozu, sběru a recyklace odpadů.

Česká asociace odpadového hospodářství - idatabaze.czOdpady - idatabaze.cz

© 2012-2020 Česká asociace odpadového hospodářství, všechna práva vyhrazena, grafický design Reklamní a grafické studio ABRUPTA, redakční systém CMS Agilis