Česká asociace odpadového hospodářství

Asociace

Vše co vás zajímá
o ČAOH

Články

Co je nového
ve světě odpadů

Činnosti

Čím se ČAOH zabývá

Události

Termíny akcí,
aneb kdy se co děje

Vyhláška ke Katalogu odpadů - k připomínkám 24.09.2015 | kategorie: Aktuality

Vyhláška ke Katalogu odpadů - k připomínkám

MŽP zaslalo do připomínkového řízení návrh nové vyhlášky, kterou se stanoví Katalog odpadů a postup pro zařazování odpadu podle Katalogu odpadů (Katalog odpadů).  

 

Tato vyhláška nahradí dosavadní vyhlášku č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů). Hlavním důvodem návrhu nové vyhlášky je nutnost transponovat nové Rozhodnutí Komise 2014/955/EU ze dne 18. prosince 2014, kterým se mění rozhodnutí 2000/532/ES. 

 

Stručně k obsahu:

Bylo doplněno několik druhů odpadů (01 03 10* Červený kal z výroby oxidu hlinitého obsahující nebezpečné látky neuvedený pod číslem 01 03 07, 16 03 07*, Kovová rtuť a19 03 08* částečně stabilizovaná rtuť). Zároveň byly opraveny textové chyby, které se nacházely v dosavadním Katalogu. Návrh vyhlášky nově stanoví postup pro zařazení odpadu do kategorie nebezpečný (v souladu s Rozhodnutím Komise 2014/955/EU). Zavádí se nový způsob označování odpadů zařazených do kategorie ostatní odpad na základě vyloučení nebezpečných vlastností odpadů, pro účely evidence budou tyto odpady označovány jako N/O. (S ohledem na tuto změnu budou nutné úpravy informačních systémů ISPOP a ISOH.)

Návrh vyhlášky reaguje na tzv. ekoauditovou novelu zákona o odpadech č. 169/2013 Sb. a řeší zjednodušení zařazování autovraků. Konkrétně se jedná o možnost zařazení autovraku zpracovatelem po odčerpání provozních kapalin a odejmutí nebezpečných částí pod katalogové číslo 16 01 06 bez požadování vyloučení nebezpečných vlastností. 

Navrhovaná účinnost: 1. ledna 2016

Termín připomínek:  24.9.2015 – 16.10.2015

 

Ke stažení:

vyhláška - vyhlaska.pdf [ 218.36 kB ]

důvodová zpráva - duvodova-zprava.pdf [ 176.37 kB ]

 

 

Zdroj: Ing. Petr Havelka, ředitel České asociace odpadového hospodářství (www.caoh.cz)


Pravidelné zasílání novinek z webu ČAOH získáte po vložení vaší emailové adresy na titulní straně webu v sekci "Novinky emailem"ČAOH   »   Odborné články a aktuality   »   Vyhláška ke Katalogu odpadů - k připomínkám

Uživatelská zóna

Elektronický souhlas s rozesíláním informací v rámci Newsletteru ČAOH

  1. Udělujete tímto souhlas společnosti (správci) -Česká asociace odpadového hospodářství, se sídlem Pod Pekárnami 157/3, 19000 Praha 9, IČ: 66001536 (dále jen „Správce“), aby ve smyslu obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „GDPR“) zpracovávala tyto osobní údaje:
    • e-mail
  2. E-mail bude zpracováván pro účely rozesílání Newsletteru ČAOH.
  3. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například klidknutím na odkaz v e-mailu, zasláním emailu nebo dopisu na ČAOH.
  4. Vezměte, prosím, na vědomí, že podle GDPR:
    • Máte právo požadovat po nás dodatečné informace dle čl. 12 a 13 GDPR (podrobnosti o tom, jak Vaše osobní údaje zpracováváme) podrobnosti o zpracování Vám můžou být dodatečné zaslány na Vaše vyžádaní.
    • V případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Anketa

Byli byste pro daňové zvýhodnění recyklovaných výrobků a pro preferenci recyklovaných výrobků státem ve veřejných zakázkách?

Česká asociace odpadového hospodářství

Představení asociace

Česká asociace odpadového hospodářství - Největší asociace v České republice, která sdružuje významné podnikatelské subjekty v oblastech využívání, odstraňování, svozu, sběru a recyklace odpadů.

Česká asociace odpadového hospodářství - idatabaze.czOdpady - idatabaze.cz

© 2012-2020 Česká asociace odpadového hospodářství, všechna práva vyhrazena, grafický design Reklamní a grafické studio ABRUPTA, redakční systém CMS Agilis