Česká asociace odpadového hospodářství

Asociace

Vše co vás zajímá
o ČAOH

Články

Co je nového
ve světě odpadů

Činnosti

Čím se ČAOH zabývá

Události

Termíny akcí,
aneb kdy se co děje

Vyjádření ČAOH k polemice OF k tématu BRKO 11.05.2015 | kategorie: ČAOH v médiích

Vyjádření ČAOH k polemice OF k tématu BRKO

V aktuálním čísle časopisu Odpadové fórum vyšla polemika k tématu reálnosti splnění cílů k BRKO k roku 2020. ČAOH byla ze strany novinářů rovněž oslovena ke sdělení názoru na toto téma. Reakce Petra Havelky z ČAOH je k dispozici zde.

Redakce Odpadového fóra napsala k tématu následující úvod:

Prostřednictvím zavedení povinného sběru biologicky rozložitelného komunálního odpadu (BRKO) mají být naplněny cíle směrnice Rady 1999/31/ES o skládkách odpadů. Tím cílem je snížit maximální množství BRKO ukládaných na skládky tak, aby podíl této složky činil v roce 2020 nejvíce 35% hmotnostních z celkového množství BRKO vyprodukovaných v r. 1995.

V roce 1995 bylo skládkováno 1.530.000 tun, v roce 2013 dle čísel MŽP 1.187.920 tun, dle ČSÚ 1.500.000 tun BRKO.

V rámci zavedení nové vyhlášky provedlo České ekologické manažerské centrum dvouměsíční celorepublikový průzkum, který naznačil, že BRKO třídí již 70% obcí i bez povinnosti, což znamená, že u 70 % obcí s čísly nová povinnost nehýbne. Z těchto čísel tedy vyplývá naše dnešní otázka:

Dojde v roce 2020 k naplnění cíle, pokud do té doby bude BRKO stále odpadem?


Na sdělený dotaz odpovídali:

Pavel Drahovzal - SMO ČR

Miroslav Florián - ÚKZUS

Jan Maršák - MŽP

Milan Havel - Arnika

Ctirad Mikeš - starosta Mělníku

Hynek Rulíšek - OŽP MÚ Kopřivnice

Jiří Navrátil - Technické služby města Bystré

 

Stanovisko Petra Havelky z České asociace odpadového hospodářství je zde:

Ano, věřím, že ČR povinnost odklonu BRKO k roku 2020 s odpovídajícími navýšenými náklady reálně splní.

Je třeba nastavit efektivně systém využití

Ale mám-li se zamyslet nad podstatou věci samotné, aby snaha o odklon BRKO od skládkování nebyla jen dalším formálním plněním evropské direktivy, zaměřil bych pozornost spíše na ekonomicky smysluplné a motivační využití výstupů z kompostáren a bioplynových stanic, které doposud schází.

ČAOH dlouhodobě doporučuje definování cesty širšího využití kompostů a dalších výstupů do zemědělství. Efektivní motivační cestou mohou být tzv. GAEC, tedy pravidla pro zemědělce, při jejichž splnění dostanou své dotace na obdělávaný hektar půdy. Pokud se do těchto pravidel zavede k již stanoveným povinnostem také využití kompostů a dalších výstupů z úpravy BRO, pak zde vznikne potřebná poptávka a kruh využití se uzavře.

Zásadní přidaná hodnota tohoto opatření je v tom, že do půdy dostaneme tolik chybějící organickou hmotu. Míč v této věci je na MŽP, aby možnost využití výstupů dohodlo s MZe. Věřím, že se to podaří.

Cíl pro ČR neodpovídá realitě

Druhým a dle mého názoru neméně podstatným bodem je samotný cíl k BRKO a jeho datová základna. Je obecně známým a širokou odbornou veřejností uznaným faktem, že data k BRKO za ČR byla pro srovnávací rok 1995, od kterého se cíle odvozují, citelně podhodnocena. Existuje na to několik na sobě nezávislých studií a dokonce to potvrzují i nevládní organizace. Absolutní hodnota cíle pro ČR je tak ve srovnání s ostatními státy zásadně nižší, cíl je tak pro nás přísnější.

Cesta ke splnění cíle je proto pro ČR a zejména pro obce jako hlavní původce, citelně a dalo by se říci zbytečně dražší. Opravu v ohlášených datech učinilo více států EU a jejich cíl tak nyní odpovídá realitě. ČR tento podstatný krok zatím kupodivu neučinila. MŽP si je věci plně vědomo, o čemž svědčí i některá jejich písemná vyjádření z roku 2014, kdy MŽP reálně zvažovalo opravu nahlášených dat k BRKO. MŽP tento krok zatím stále neprovedlo. Věřím, že obce, jejichž nákladů se chybně definovaný cíl dotýká zejména, budou v této věci také aktivní. Držení stávajícího stavu s trajektorií plnění neadekvátního cíle nedává příliš logiku.

 

Zdroj: Ing. Petr Havelka, ředitel České asociace odpadového hospodářství (www.caoh.cz)


Pravidelné zasílání novinek z webu ČAOH získáte po vložení vaší emailové adresy na titulní straně webu v sekci "Novinky emailem"

 

 

ČAOH   »   Odborné články a aktuality   »   Vyjádření ČAOH k polemice OF k tématu BRKO

Uživatelská zóna

Elektronický souhlas s rozesíláním informací v rámci Newsletteru ČAOH

  1. Udělujete tímto souhlas společnosti (správci) -Česká asociace odpadového hospodářství, se sídlem Pod Pekárnami 157/3, 19000 Praha 9, IČ: 66001536 (dále jen „Správce“), aby ve smyslu obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „GDPR“) zpracovávala tyto osobní údaje:
    • e-mail
  2. E-mail bude zpracováván pro účely rozesílání Newsletteru ČAOH.
  3. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například klidknutím na odkaz v e-mailu, zasláním emailu nebo dopisu na ČAOH.
  4. Vezměte, prosím, na vědomí, že podle GDPR:
    • Máte právo požadovat po nás dodatečné informace dle čl. 12 a 13 GDPR (podrobnosti o tom, jak Vaše osobní údaje zpracováváme) podrobnosti o zpracování Vám můžou být dodatečné zaslány na Vaše vyžádaní.
    • V případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Anketa

Byli byste pro daňové zvýhodnění recyklovaných výrobků a pro preferenci recyklovaných výrobků státem ve veřejných zakázkách?

Česká asociace odpadového hospodářství

Představení asociace

Česká asociace odpadového hospodářství - Největší asociace v České republice, která sdružuje významné podnikatelské subjekty v oblastech využívání, odstraňování, svozu, sběru a recyklace odpadů.

Česká asociace odpadového hospodářství - idatabaze.czOdpady - idatabaze.cz

© 2012-2020 Česká asociace odpadového hospodářství, všechna práva vyhrazena, grafický design Reklamní a grafické studio ABRUPTA, redakční systém CMS Agilis