Česká asociace odpadového hospodářství

Asociace

Vše co vás zajímá
o ČAOH

Články

Co je nového
ve světě odpadů

Činnosti

Čím se ČAOH zabývá

Události

Termíny akcí,
aneb kdy se co děje

Vyšla aktuální Statistická ročenka životního prostředí ČR 23.01.2013 | kategorie: Aktuality

Vyšla aktuální Statistická ročenka životního prostředí ČR

Ročenka podává ucelený pohled na stav životního prostředí v ČR. Čtenář tu najde konkrétní údaje o základních příčinách změn životního prostředí a ovlivňujících faktorech, údaje o stavu složek životního prostředí, některých důsledcích změn a nástrojích, kterými lze řídit a ovlivňovat politiku tvorby a ochrany životního prostředí.

 

Česká asociace odpadového hospodářství upozorňuje zejména na tu část ročenky, kde jsou uvedeny statistické údaje o produkci a nakládání s odpady. Jedná se o kapitolu 2.6, od stránky 46 do stránky 61.

Celková produkce odpadů v ČR v posledních třech letech mírně klesala, toto neplatí u produkce komunálního odpadu, jehož množství dle uvedených údajů spíše stagnuje.  

Za zmíňku také jistě stojí statistické údaje o množství odpadu ukládaného na skládky. V tabulce na straně 51 je (v řádku s kódem způsobu nakládání s odpadem D1) zřetelně vidět postupné snižování množství odpadů ukládaných na skládky. V roce 2011 bylo na skládky za rok uloženo o více než 1 milion tun odpadu méně než v roce 2008. Klesající trend se projevil v každém z posledních čtyř roků.

Ročenka obsahuje i přehledné grafické znázornění různých skupin zařízení k úpravě a nakládání s odpady na celém území ČR. Dle jednotlivých mapek je zřejmé, že Česká republika má kvalitní a rozvinutou síť různých technologických provozů ke zpracovaní, využívání a odstraňování odpadů.

Celou Statistickou ročenku životního prostředí v ČR, kterou pro MŽP zpracovala Cenia, je možno stáhnout zde:

Statistická ročenka životního prostředí v ČR

 

Ing. Petr Havelka, ředitel ČAOH

ČAOH   »   Odborné články a aktuality   »   Vyšla aktuální Statistická ročenka životního prostředí ČR

Uživatelská zóna

Elektronický souhlas s rozesíláním informací v rámci Newsletteru ČAOH

  1. Udělujete tímto souhlas společnosti (správci) -Česká asociace odpadového hospodářství, se sídlem Pod Pekárnami 157/3, 19000 Praha 9, IČ: 66001536 (dále jen „Správce“), aby ve smyslu obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „GDPR“) zpracovávala tyto osobní údaje:
    • e-mail
  2. E-mail bude zpracováván pro účely rozesílání Newsletteru ČAOH.
  3. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například klidknutím na odkaz v e-mailu, zasláním emailu nebo dopisu na ČAOH.
  4. Vezměte, prosím, na vědomí, že podle GDPR:
    • Máte právo požadovat po nás dodatečné informace dle čl. 12 a 13 GDPR (podrobnosti o tom, jak Vaše osobní údaje zpracováváme) podrobnosti o zpracování Vám můžou být dodatečné zaslány na Vaše vyžádaní.
    • V případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Anketa

Byli byste pro daňové zvýhodnění recyklovaných výrobků a pro preferenci recyklovaných výrobků státem ve veřejných zakázkách?

Česká asociace odpadového hospodářství

Představení asociace

Česká asociace odpadového hospodářství - Největší asociace v České republice, která sdružuje významné podnikatelské subjekty v oblastech využívání, odstraňování, svozu, sběru a recyklace odpadů.

Česká asociace odpadového hospodářství - idatabaze.czOdpady - idatabaze.cz

© 2012-2020 Česká asociace odpadového hospodářství, všechna práva vyhrazena, grafický design Reklamní a grafické studio ABRUPTA, redakční systém CMS Agilis