Česká asociace odpadového hospodářství

Asociace

Vše co vás zajímá
o ČAOH

Články

Co je nového
ve světě odpadů

Činnosti

Čím se ČAOH zabývá

Události

Termíny akcí,
aneb kdy se co děje

Výsledek ankety – NE, navrhovaným strategickým změnám v odpadovém hospodářství (ISNO) 17.06.2013 | kategorie: Aktuality

Výsledek ankety – NE, navrhovaným strategickým změnám v odpadovém hospodářství (ISNO)

Česká asociace odpadového hospodářství otevřela v listopadu minulého roku anketu s dotazem – „Potřebuje české odpadové hospodářství po 20 letech fungování v prostředí volného trhu nyní centralizovanější systém řízení toků odpadů?“

 

Po šesti měsících byla anketa vyhodnocena:

 

Celkem přijato hlasů: 7453

ANO

══════════ (1795 hlasů)

NEVÍM

════════ (1662 hlasů)   

NE

═════════════════════════════════ (3996 hlasů)


Komentář

Výsledky ankety ukazují, že většinový názor, k určitými skupinami připravovaným strategickým změnám, v doposud kvalitně fungujícím sektoru odpadového hospodářství, je kritický. Je třeba doplnit, že webové stránky ČAOH, kde byla anketa uvedena, jsou cíleny zejména na odbornou veřejnost, a tedy lze předpokládat, že názor osob mimo sektor OH (kterých se případná změna systému fungování OH také nemalým způsobem dotkne) se ve výsledku ankety projevuje spíše v menším zastoupení.

Z výsledku ankety lze usuzovat, že to, že ČR dlouhodobě plní evropské cíle odpadového hospodářství a statistické ukazatele prokazují jednoznačně pozitivní trendy v mnoha parametrech (viz také Pozitivní trendy v OH), není pro odbornou veřejnost neznámým faktem. Navíc lze usuzovat, že některými zájmovými skupinami opakovaně prosazované nové strategické přístupy začínají být vnímány jako účelové, citelným způsobem měnící dosavadní funkční a osvědčený systém. Tato nově navrhovaná opatření mohou mít vliv na omezení tržního prostředí v sektoru odpadového hospodářství a na zdražení služeb

Nové přístupy, jejichž prosazení mělo proběhnout prostřednictvím dříve připravených legislativních změn, jsou rovněž známé pod zkratkou ISNO – integrované systémy nakládání s odpady (podrobnější komentář k možným rizikům ISNO a některým souvislostem je uveden zde – Zamyšlení k ISNO z pohledu ČAOH).

 

Mezi některé z cílů této poměrně problematické strategie (ISNO) patří 

 • Zavedení určité centralizace řízení toků odpadů (dosud toto funguje tržně)
 • Zdražení služeb odpadového hospodářství. Citelné navýšení skládkovacího poplatku, z jehož výnosů mají být podporovány pouze vybrané technologie pro nakládání s odpady, např. spalovny
 • Větší přerozdělování prostředků v sektoru odpadového hospodářství
 • Výstavba nákladných spaloven komunálních odpadů (ZEVO) z prostředků občanů a obcí dle rozhodnutí samosprávních celků, ne dle potřeb trhu
 • Povinné zapojení vybraných skupin živnostníků do systému sběru odpadů obce (původce by následně hradil 1-10 násobek místního poplatku pro obyvatele)
 • Zrušení či omezení sběren a výkupen odpadů – zavedení zákazu výkupu odpadů od fyzických osob
 • Stanovení minimálních požadavků pro zařízení pro nakládání s odpady nad úroveň stávající a evropské legislativy (technologie, ekonomika)
 • Závazná část Plánu odpadového hospodářství kraje má navrhovat konkrétní druhy zařízení a jejich kapacity pro daný region (omezení možností podnikání); krajské úřady by zcela nově měly kompetenci neudělovat souhlas k provozu zařízení, a to i pokud žadatel splní všechny legislativní a technické podmínky pro provoz zařízení
 • Zavedení nové povinnosti původce odpadů znát koncové zařízení, kde je jeho odpad využit nebo odstraněn (nová neodůvodněná povinnost, technicky obtížně proveditelné, další zátěž podnikatelů)
 • Změny v povinnostech vedení evidence odpadů
 • Úprava statistiky a hodnocení odpadového hospodářství

 

 Možné důsledky v případě uplatnění cílů ISNO 

 • Riziko ztráty samostatnosti obcí v rozhodování o svém odpadovém hospodářství a jeho cenách (na dlouhou dobu)
 • Zvýšení nákladů odpadového hospodářství pro obce, občany a firmy
 • Financování očekávaných zvýšených nákladů nového sytému z peněz občanů a firem
 • Uměle řízené směrování toků odpadů do nově budovaných velkých spaloven odpadů (dlouhodobé smlouvy, nutnost zajistit odpady pro spalovny v řádech stovek tisíc tun na dobu 25 – 30 let); omezení dalších způsobů nakládání s odpady; růst přepravních vzdáleností a s tím související ekologické dopady
 • Ohrožení konkurenceschopnosti českého odpadového hospodářství jako celku, omezení tržního prostředí
 • Nesoulad se záměry EU – od roku 2020 je ze strany EU prosazován postupný zákaz spalování recyklovatelných odpadů a biologicky rozložitelných kompostovatelných odpadů; důraz na větší třídění a materiálové využití odpadů


Nová anketa

S ohledem na aktuálně probíhající diskuzi na MŽP a legislativní přípravy, které mají vést ke zdražení služeb odpadového hospodářství (navrhované stoprocentní zdražení skládkovacího poplatku), byla na web ČAOH umístěna nová anketní otázka:

Pokud jsou v ČR plněny evropské cíle OH (jak ukazují statistické údaje), je podle vás objektivně vhodné zdražovat odpadové hospodářství obcím a firmám, a to s deklarovaným cílem podpory nových spaloven odpadů?. Pokud chcete hlasovat, máte možnost na titulní straně webu ČAOH, v jeho pravé spodní části.

 

Ing. Petr Havelka, ředitel ČAOH

ČAOH   »   Odborné články a aktuality   »   Výsledek ankety – NE, navrhovaným strategickým změnám v odpadovém hospodářství (ISNO)

Uživatelská zóna

Elektronický souhlas s rozesíláním informací v rámci Newsletteru ČAOH

 1. Udělujete tímto souhlas společnosti (správci) -Česká asociace odpadového hospodářství, se sídlem Pod Pekárnami 157/3, 19000 Praha 9, IČ: 66001536 (dále jen „Správce“), aby ve smyslu obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „GDPR“) zpracovávala tyto osobní údaje:
  • e-mail
 2. E-mail bude zpracováván pro účely rozesílání Newsletteru ČAOH.
 3. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například klidknutím na odkaz v e-mailu, zasláním emailu nebo dopisu na ČAOH.
 4. Vezměte, prosím, na vědomí, že podle GDPR:
  • Máte právo požadovat po nás dodatečné informace dle čl. 12 a 13 GDPR (podrobnosti o tom, jak Vaše osobní údaje zpracováváme) podrobnosti o zpracování Vám můžou být dodatečné zaslány na Vaše vyžádaní.
  • V případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Anketa

Byli byste pro daňové zvýhodnění recyklovaných výrobků a pro preferenci recyklovaných výrobků státem ve veřejných zakázkách?

 • Ano (51%)
 • Nevím (25%)
 • Ne (24%)

Česká asociace odpadového hospodářství

Představení asociace

Česká asociace odpadového hospodářství - Největší asociace v České republice, která sdružuje významné podnikatelské subjekty v oblastech využívání, odstraňování, svozu, sběru a recyklace odpadů.

Česká asociace odpadového hospodářství - idatabaze.czOdpady - idatabaze.cz

© 2012-2020 Česká asociace odpadového hospodářství, všechna práva vyhrazena, grafický design Reklamní a grafické studio ABRUPTA, redakční systém CMS Agilis