Česká asociace odpadového hospodářství

Asociace

Vše co vás zajímá
o ČAOH

Články

Co je nového
ve světě odpadů

Činnosti

Čím se ČAOH zabývá

Události

Termíny akcí,
aneb kdy se co děje

Závěry o BAT pro zpracování odpadu 10.09.2018 | kategorie: Aktuality

Závěry o BAT pro zpracování odpadu

V Úředním věstníku EU vyšlo prováděcí rozhodnutí Komise 2018/1147 (ze dne 10. srpna 2018), kterým se stanoví závěry o nejlepších dostupných technikách (BAT) pro zpracování odpadu. Rozhodnutí Komise bylo vydáno na základě článku 13 směrnice o průmyslových emisích (2010/75/EU), která byla do českého právního řádu transponována zákonem o integrované prevenci.

Závěry o nejlepších dostupných technikách (BAT) jsou shrnutím toho, co je uvedeno v referenčním dokumentu o nejlepších dostupných technikách (BREF). Jak na svých internetových stránkách uvádí Ministerstvo průmyslu a obchodu: Revize referenčního dokumentu o BAT (BREF) pro zpracování odpadu (WT angl. Waste Treatments Industries) započala v červnu roku 2013. Závěry o BAT jsou součástí revidovaného dokumentu BREF WT. Platnost závěrů o BAT pro WT počíná běžet od data vydání rozhodnutím Komise (EU) 2018/1147, zároveň od tohoto data bude platit čtyřletá lhůta pro schválené emisní limity.“[1]

Konkrétně se závěry o BAT pro zpracování odpadu týkají stanovených činností z přílohy I této směrnice (5.1., 5.3., 5.5. a 6.11.), tedy např. odstraňování nebo využívání nebezpečných odpadů při kapacitě větší než 10 t za den zahrnující jednu nebo více stanovených činností. Tyto závěry o BAT se naopak nevztahují na činnosti jako např. sanaci kontaminované půdy in situ (tj. nevytěžené půdy), skládky odpadu (na něž se vztahuje směrnice 1999/31/ES) nebo na přímé využití odpadu jako náhrady suroviny v zařízeních, která provádějí činnosti v působnosti jiných závěrů o BAT. 


Závěry o BAT pro zpracování odpadu obsahují body:

1. Obecné závěry o BAT (BAT 1 až BAT 24)

2. Závěry o BAT pro mechanickou úpravu odpadu (BAT 25 až 32)

3. Závěry o BAT pro biologickou úpravu odpadu (BAT 33 až BAT 39)

4. Závěry o BAT pro fyzikálně-chemickou úpravu odpadu (BAT 40 až BAT 51)

5. Závěry o BAT pro zpracování kapalného odpadu na bázi vody (BAT 52 až BAT 53)

6. Popis technik

 

Podle prováděcího rozhodnutí Komise se závěry o BAT použijí jako reference pro stanovení podmínek povolení pro zařízení a příslušné orgány by měly stanovit mezní hodnoty emisí, které zajišťují, že za běžných provozních podmínek emise nepřekročí úrovně spojené s nejlepšími dostupnými technikami, jak jsou stanoveny v závěrech o BAT. Závěry o BAT jsou tak základním dokumentem pro povolování, zejména pak pro stanovování emisních limitů. Ministerstvo životního prostředí v návaznosti na publikace různých závěrů o BAT pravidelně zpracovává a aktualizuje informativní harmonogram přezkumů dotčených integrovaných povolení[2], tedy přezkumů ve smyslu § 18 odst. 3 zákona o integrované prevenci.

 

Ke stažení

Text závěrů o BAT pro zpracování odpadu ke stažení zde: text---zavery-o-bat-wt.pdf [ 722.59 kB, PDF ]

 


[1] https://www.mpo.cz/cz/prumysl/ippc-integrovana-prevence-a-omezovani-znecisteni/aktuality/zavery-o-bat-pro-zpracovani-odpadu--239634/

[2]https://www.mzp.cz/ippc/ippc4.nsf/%24%24OpenDominoDocument.xsp?documentId=69F6D3CD18B5566DC1258010004242E6&action=openDocument

 

Zdroj: Ing. Petr Havelka, ředitel České asociace odpadového hospodářství, (www.caoh.cz)


Pravidelné zasílání novinek z webu ČAOH získáte po vložení vaší emailové adresy na titulní straně webu v sekci "Novinky emailem"

 

ČAOH   »   Odborné články a aktuality   »   Závěry o BAT pro zpracování odpadu

Uživatelská zóna

Elektronický souhlas s rozesíláním informací v rámci Newsletteru ČAOH

 1. Udělujete tímto souhlas společnosti (správci) -Česká asociace odpadového hospodářství, se sídlem Pod Pekárnami 157/3, 19000 Praha 9, IČ: 66001536 (dále jen „Správce“), aby ve smyslu obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „GDPR“) zpracovávala tyto osobní údaje:
  • e-mail
 2. E-mail bude zpracováván pro účely rozesílání Newsletteru ČAOH.
 3. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například klidknutím na odkaz v e-mailu, zasláním emailu nebo dopisu na ČAOH.
 4. Vezměte, prosím, na vědomí, že podle GDPR:
  • Máte právo požadovat po nás dodatečné informace dle čl. 12 a 13 GDPR (podrobnosti o tom, jak Vaše osobní údaje zpracováváme) podrobnosti o zpracování Vám můžou být dodatečné zaslány na Vaše vyžádaní.
  • V případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Anketa

Byli byste pro daňové zvýhodnění recyklovaných výrobků a pro preferenci recyklovaných výrobků státem ve veřejných zakázkách?

 • Ano (50%)
 • Nevím (26%)
 • Ne (24%)

Česká asociace odpadového hospodářství

Představení asociace

Česká asociace odpadového hospodářství - Největší asociace v České republice, která sdružuje významné podnikatelské subjekty v oblastech využívání, odstraňování, svozu, sběru a recyklace odpadů.

Česká asociace odpadového hospodářství - idatabaze.czOdpady - idatabaze.cz

© 2012-2020 Česká asociace odpadového hospodářství, všechna práva vyhrazena, grafický design Reklamní a grafické studio ABRUPTA, redakční systém CMS Agilis