Česká asociace odpadového hospodářství

Asociace

Vše co vás zajímá
o ČAOH

Články

Co je nového
ve světě odpadů

Činnosti

Čím se ČAOH zabývá

Události

Termíny akcí,
aneb kdy se co děje

Zeptali jsme se: Plastic Union – zpracování a recyklace plastů v ČR 04.12.2018 | kategorie: Aktuality

Zeptali jsme se: Plastic Union – zpracování a recyklace plastů v ČR

Skupina společností Plastic Union v ČR patří mezi ty, kteří to myslí s recyklací skutečně vážně, nenaříkají, ale dělají pro svou vizi konkrétní kroky jak u sebe, tak v komunikaci s dalšími partnery. Skupina rovněž v tomto roce, podobně jako další recyklační firmy, vstoupila do České asociace odpadového hospodářství, aby podpořila její praktické návrhy na posílení skutečné recyklace a principů oběhového hospodářství. Jak Plastic Union vidí současnost a vhodnou budoucnost odpadového hospodářství se Petr Havelka zeptal statutárního ředitele Radima Hofrichtera.

 

Ze samotného názvu vaší skupiny plyne, že středobodem vašeho zájmu jsou plasty. Je to tak? Jak dlouho jste na trhu a čím se vaše skupina firem zabývá?

Ano, je to tak. Vracíme plasty do života. Na trhu působíme necelé dva roky a vstoupili jsme na něj především proto, abychom přinášeli ekologické inovace v oblasti recyklace plastových komunálních odpadů. Díky naší unikátní technologii se o plasty staráme komplexně: od jejich výkupu, ručního dotřídění, přes drcení, odstranění nečistot praním, separaci dle typu a barvy, až po regranulaci a následný prodej regranulátu. To, co děláme, je skutečnou a ekologickou recyklací. Kromě toho se zabýváme také výzkumem.

 

Zmínil jste, že máte již několik provozoven v ČR. Pokrývá tedy vaše činnost aktuálně celé území, nebo působíte pouze regionálně?

Naše provozy se nacházejí na severní Moravě, ale nepůsobíme pouze regionálně. Už nyní nakupujeme plasty v celé Evropě a naše výrobky prodáváme po celém světě. Nevylučujeme rozšíření našich provozů a navýšení kapacit. Aktuálně pracujeme na tom, abychom od dodavatelů získávali další druhy plastů, především ty tvrdé z komunálního odpadu, které často dosud končí na skládce nebo ve spalovně místo v recyklačním zařízení.


Jaké konkrétní odpady vás na trhu druhotných surovin zajímají? Víme, že plasty, ale těch je řada druhů. Odbyt jakých plastů můžete svozovým firmám a dotřiďovacím linkám nabídnout? Případně kolik toho dokážete zpracovat? 

Vykupujeme jakékoliv tříděné i netříděné tvrdé plasty. Zpracovatelská kapacita našich zařízení je 1 000 tun měsíčně, přičemž v blízké budoucnosti předpokládáme navýšení na 2 000 tun.


Vaše skupina má také inovační centrum. Na čem pracujete? 

V našem inovačním centru, které je součástí společnosti ANTAKA, pracujeme na výzkumu a inovacích za účelem maximálního využití všech typů plastů, které lidé třídí do žlutých popelnic. Jednoduše řečeno zkoumáme to, jak lépe třídit a následně využít plastové odpady. Středem našeho zájmu je také vývoj kompozitních materiálů. Existuje i plastový odpad, který se nedá vyčistit, a končí tak ve spalovně nebo na skládce. Snažíme se proto vyvíjet nové kompozitní materiály složené z těchto jinak nevyužitelných plastů, které by mohly najít své uplatnění třeba ve stavebnictví.


Jak byste hodnotil situaci na trhu v ČR. Máte dostatek vstupních materiálů? Projevil se na vašem podnikání nějak zákaz importu odpadů do Číny? 

Aktuálně máme dostatek vstupních materiálů a naším záměrem je postupné navyšování zpracovatelské kapacity našich zařízení. I proto se aktuálně soustředíme na osvětu směrem k dodavatelům, aby se začali věnovat i třídění tvrdých plastů z komunálních odpadů. Co se týče zákazu importu odpadů do Číny, ovlivnilo nás to spíše pozitivně. Vstupní suroviny totiž zůstaly v České republice a končily v našich zařízeních. Nedává přeci smysl v rámci ekologie, aby plasty mířily k recyklaci přes půl světa.


Jak vnímáte letos Evropou schválený balíček oběhového hospodářství? Jak se to promítne na vaší činnosti. Souhlasíte s evropskými cíli?

Evropský balíček oběhového hospodářství je ambiciózní plán, který podporujeme. Balíček stanoví míru recyklace komunálního odpadu až na 65 % do roku 2035. My jsme do recyklačního byznysu vstoupili s optimismem a pro naplnění těchto cílů hledáme cesty, jak inovovat a přinášet nová a lepší řešení v oblasti třídění a recyklace plastových odpadů.

 

Co by podle vás, jakožto zpracovatelské a recyklační firmy, pomohlo citelnějšímu navýšení skutečné recyklace a navýšení odbytu recyklovaných výrobků? Jste například pro ze strany ČAOH navrhované zvýhodnění recyklátů a recyklovaných výrobků ve formě snížené DPH nebo pro závazek státu využívat recyklované výrobky ve veřejných zakázkách?

Pro navýšení skutečné recyklace se nabízí řada opatření. Prvním je postupná minimalizace skládkování a spalování recyklovatelných odpadů a odpadů, které se dají využít jako suroviny pro další výrobu. Důležité je pak také vytvoření podmínek pro rozvoj trhu s recyklovanými materiály, protože recyklační byznys potřebuje své odběratele. Jinak řečeno, poptávka je klíčový prvek pro rozvoj recyklace. Zde by měl sehrát svou úlohu stát stimulací trhu – dle návrhu ČAOH daňově, či dalšími podpůrnými programy pro využívání výrobků s podílem recyklátů. Neméně důležitým krokem je ale také osvěta veřejnosti a firem – nikoliv v třídění odpadů, protože v něm Češi excelují, ale v opětovném využití odpadů a možnostech využití recyklátů ve výrobě.  

 

Jak byste komentoval aktuální evropskou iniciativu k omezení jednorázových plastů? Pomohlo by recyklaci nějaké opatření ze strany výrobců obalů nebo samotných výrobků?

Za sebe i celou naši skupinu mohu říct, že omezení jednorázových plastů vítáme. Je to zcela logický krok. Když se nad tím totiž zamyslíme, tak bez brček nebo míchátek se ve skutečnosti obejdeme a nijak nás to neomezuje. Ale životnímu prostředí to pomůže a uleví zásadním způsobem.

Výrobci by se pak měli zamyslet nad tím, jaké materiály používají pro výrobu svých produktů.  Hotový výrobek by měl být recyklovatelný, snadno rozložitelný dle materiálů pro třídění a následnou recyklaci, nebo by pro něj měl být zajištěný zpětný odběr a opětovné využití.

 

Zdroj: Ing. Petr Havelka, ředitel České asociace odpadového hospodářství, (www.caoh.cz)


Pravidelné zasílání novinek z webu ČAOH získáte po vložení vaší emailové adresy na titulní straně webu v sekci "Novinky emailem"

 

Související články:

Časopis Pro města a obce: Havelka - Jak podpořit recyklaci

Zeptali jsme se: Stanislav Cimburek - Recyklace skla v ČR

RUMPOLD - Moderní recyklační linka mění chladicí zařízení na zdroje

Zeptali jsme se: Stanislav Cimburek - Recyklace skla v ČR

Úspěšně aplikované principy cirkulární ekonomiky v komunální sféře - AQUATEST (Purum)

Polemika Odpadového fóra - Roztočení cirkulárního kola - klíčová je POPTÁVKA

ČAOH souhlasí s EU, že recyklaci pomůže daňové zvýhodnění recyklovaných výrobků – do ČAOH vstupují další recyklační firmy

RUMPOLD úspěšně rozšířil výrobu paliv z odpadů (TAP)

ČAOH se rozrůstá o další zpracovatelskou a recyklační firmu, je jí česká skupina Plastic Union a.s.

OZO Ostrava dále rozvíjí nový systém třídění odpadu

Obce na Znojemsku výrazně zvýšily třídění odpadů, firma FCC sváží tříděný odpad přímo od domů

Český rozhlas - Radiofórum: Petr Havelka k třídění a recyklaci odpadů

Třídění a recyklace dává smysl - dokazuje firma Transform Lázně Bohdaneč

Projekt Třídíme v Hradci bilancuje rok 2016, ubylo 1236 tun směsného odpadu

Nedej se: Kam s nimi?

Recyklace v praxi - V Kovohutích Příbram vyrobeno přes 50 tisíc tun olova

iDNES - Havelka: Čínský zákaz dovozu odpadů je příležitost pro recyklaci

Dopis SKS, SVPS a ČAOH na obce a města

iDNES: Jak může stát podpořit recyklaci? Firmy navrhly odpadové desatero

Desatero moderního odpadového hospodářství

Hradec rozšíří svoz bioodpadu, lidé dostanou tašky na třídění

Filtry v železárnách zachytí tisíce tun prachu. Co s ním?

Marius Pedersen a.s. úspěšně provozuje odpadovou bioplynovou stanici v Pradubicích-Rybitví

Stanovisko SVPS k parametru výhřevnosti ve vyhlášce č. 294/2005 Sb.

Společnost Purum pořádala další akci pro děti i dospělé

Využíváme odpady - Kompost a substrát OZO láká zahrádkáře

Kovohutě Příbram vyrobily přes 48 tisíc tun olova

OZO Ostrava - Vánoční stromečky kompostujeme

Věda, technika a děti v Mníšku pod Brdy

AVE CZ pomáhá technickému vzdělávání dětí

ČAOH a její členové se naplno věnují recyklaci a vzdělávání veřejnosti

Den otevřených dvěří v OZO Ostrava

Recyklace odpadů v prax -RUMPOLD

Studie přináší zajímavá čísla - FCC

ČAOH   »   Odborné články a aktuality   »   Zeptali jsme se: Plastic Union – zpracování a recyklace plastů v ČR

Uživatelská zóna

Elektronický souhlas s rozesíláním informací v rámci Newsletteru ČAOH

 1. Udělujete tímto souhlas společnosti (správci) -Česká asociace odpadového hospodářství, se sídlem Pod Pekárnami 157/3, 19000 Praha 9, IČ: 66001536 (dále jen „Správce“), aby ve smyslu obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „GDPR“) zpracovávala tyto osobní údaje:
  • e-mail
 2. E-mail bude zpracováván pro účely rozesílání Newsletteru ČAOH.
 3. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například klidknutím na odkaz v e-mailu, zasláním emailu nebo dopisu na ČAOH.
 4. Vezměte, prosím, na vědomí, že podle GDPR:
  • Máte právo požadovat po nás dodatečné informace dle čl. 12 a 13 GDPR (podrobnosti o tom, jak Vaše osobní údaje zpracováváme) podrobnosti o zpracování Vám můžou být dodatečné zaslány na Vaše vyžádaní.
  • V případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Anketa

Byli byste pro daňové zvýhodnění recyklovaných výrobků a pro preferenci recyklovaných výrobků státem ve veřejných zakázkách?

 • Ano (51%)
 • Nevím (25%)
 • Ne (24%)

Česká asociace odpadového hospodářství

Představení asociace

Česká asociace odpadového hospodářství - Největší asociace v České republice, která sdružuje významné podnikatelské subjekty v oblastech využívání, odstraňování, svozu, sběru a recyklace odpadů.

Česká asociace odpadového hospodářství - idatabaze.czOdpady - idatabaze.cz

© 2012-2020 Česká asociace odpadového hospodářství, všechna práva vyhrazena, grafický design Reklamní a grafické studio ABRUPTA, redakční systém CMS Agilis