ČAOH: Konference Šetrná energetika a přeměna odpadů na zdroje, říjen 2015

Česká asociace odpadového hospodářství (ČAOH) spolupořádá pod hlavičkou Unie zaměstnavatelských svazů ČR (UZS) konferenci na téma Šetrná energetika a přeměna odpadů na zdroje. Konference proběhne dne 22. 10. 2015 v Hotelu Barceló Praha. UZS akci spolupořádá s dalšími odbornými partnery - Svazem průmyslu druhotných surovin (SPDS) a Českou fotovoltaickou průmyslovou asociací (CZEPHO).


Záštita premiéra, MŽP, MPO, HK

Akce se koná pod záštitou předsedy vlády ČR Mgr. Bohuslava Sobotky, Ministerstva životního prostředí, Ministerstva průmyslu a obchodu a Hospodářské komory. ČAOH zde bude hovořit mimo jiné o nové odpadové legislativě a vhodném budoucím nastavení odpadového hospodářství v ČR.

V úvodním bloku konference účastníky konference přivítá prezident Unie zaměstnavatelských svazů Jiří Horecký, ministr životního prostředí Richard Brabec, ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek, president Svazu průmyslu a dopravy Jaroslav Hanák, předseda Konfederace odborových svazů Josef Středula doc. Ing. Karel Havlíček, Ph.D., MBA, předseda představenstva Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR.

 

Dopolední blok - šetrná energetika, odpady a jejich využítí, náklady v odpadovém hospodářství

Odborný program konference je rozdělen na dva bloky. V dopoledním bloku mezi přednášejícími vystoupí Pavel Šolc, náměstek ministra průmyslu a obchodu a Martin Cmíral, ředitel Business Development místopředseda představenstva ČEZ ESCO, a.s., kteří budou diskutovat zejména o šetrné energetice, chytrých sítích, obnovitelných zdrojích nebo decentralizované energetice. Téma vývoje legislativy odpadového hospodářství z pohledu MŽP pak představí náměstkyně ministra životního prostředí, ředitelka sekce technické ochrany životního prostředí Ing. Berenika Peštová, Ph.D. Předseda CZ Biom Ing. Jan Habart, Ph.D. představí problematiku bioplynu v oblasti zpracování odpadů a starosta obce Němčovice, předseda Skupiny pro životní prostředí Sdružení místních samospráv Karel Ferschmann se zaměří na budoucnost odpadového hospodářství ve vztahu k nákladům za odpady z pohledu obcí. 

 

Odpolední blok - kulaté stoly - otevřená diskuze i pro vás

V odpoledním bloku konference budou otevřeny dva kulaté stoly - k tématu šetrné energetiky a k problematice odpadového hospodářství.

V případě kulatého stolu k odpadům bude moderátorem diskuze Ing. Petr Šulc, výkonný ředitel Svazu průmyslu druhotných surovin, který mezi hosty panelu přivítá Ing. Bereniku Peštovou, Ph.D., náměstkyni ministra, Ing. Petra Havelku, výkonného ředitele České asociace odpadového hospodářství, Karla Ferschmanna, předsedu Skupiny pro životní prostředí Sdružení místních samospráv a starostu obce Němčovice a Ing. Richarda Blahuta, vedoucího odpadové sekce Sdružení veřejně prospěšných služeb. Mezi klíčová témata diskuze bude patřit zejména: připravovaná nová odpadová legislativa, její dopady na obce, na oblast druhotných surovin, na průmysl a celý odpadový sektor a vhodné budoucí nastavení odpadového hospodářství v ČR. Diskutována bude i aktuální a velmi důležitá evropská strategie oběhového hospodářství. Podstatným tématem bude také pozice obcí ve vztahu k provozovatelům systémů kolektivního sběru a autorizované obalové společnosti.  

 

V rámci kulatého stolu k šetrné energetice, jejímž moderátorem bude Ing. Pavel Stehlík, MBA, člen představenstva České fotovoltaické průmyslové asociace, je reálné očekávat komentáře zúčastněných ke světovým trendům v energetice, chytrých sítích, decentralizaci energetiky, retroaktivním zásahům včetně kontrol překompenzace, legitimním očekáváním investorů, či potenciálu obnovitelných zdrojů v ČR a stabilizaci tohoto sektoru. Hosty v panelu budou zástupce Ministerstva průmyslu a obchodu, Ing. Martin Sedlák, výkonný ředitel Aliance pro energetickou soběstačnost, Ing. Veronika Knoblochová, výkonná ředitelka České fotovoltaické průmyslové, Štěpán Chalupa, předseda Komory obnovitelných zdrojů, Ing. Jan Habart, Ph.D., předseda CZ Biom, Mgr. Martin Cmíral, Ph.D., ředitel Business Development a místopředseda představenstva ČEZ ESCO, a.s.

 

Přihlášení

Přihlášení na konferenci lze provést v rámci tohoto odkazu

Využijte možnost zeptat se na to, co vás zajímá. Těšíme se na vaši účast.

 

Program konference

Aktualizovaný program konference je k dispozici program-obnovitelne-zdroje.pdf [ 1.3 MB ]. 

 

Zdroj: Ing. Petr Havelka, ředitel České asociace odpadového hospodářství (www.caoh.cz)


Pravidelné zasílání novinek z webu ČAOH získáte po vložení vaší emailové adresy na titulní straně webu v sekci "Novinky emailem"Profesní organizace ze sektoru svozu, třídění a využití odpadů hashtag#SKS, hashtag#CAOH,...

Deník POLITICO píše, že zelené nevládní organizace mají podle prohlášení stále...

ČAOH se účastnila semináře EWE ohledně odpovědného nakládání s odpady.

Lucie Kubesa, předsedkyně výboru pro životní prostředí, zastupitelstva Hlavního města...

Rozhovor časopisu Průmyslová ekologie, Komunální ekologie s Petr Havelka z ČAOH

Pravidelné novinky e-mailem

Chcete získávat aktuální články přímo na Váš email?

Vložením e-mailu souhlasíte s podmínkami ochrany osobních údajů.

Zpracování osobních údajů

Pro úspěšné využívání služeb, které tato webová stránka nabízí, v některých případech potřebujeme zpracovávat osobní údaje uživatelů.
Toto zpracovávání podléhá nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Známé také jako "GDPR".

Služby využívající osobní údaje

Uvedené osobní údaje zpracováváme pouze pro účely níže popsané. Osobní (ani žádné jiné) údaje nezpracováváme pro potřeby cíleného nabízení zboží nebo služeb. Osobní údaje neprodáváme ani neposkytujeme třetím stranám. Souhlas považujeme za platný do jeho odvolání, viz níže.

Odběr novinek e-mailem

Pro využívání služby odběru novinek e-mailem (abonentní systém) potřebujeme znát Vaši e-mailovou adresu. Tento údaj neuvádíme veřejně a slouží pouze pro potřeby odesílání e-mailů s novinkami.

Webové formuláře

Při odesílání webových formulářů na této webové stránce ukládáme Vaši e-mailovou adresu jako kontaktní údaj pro odpovědi. Tento údaj neuvádíme veřejně.
Webové formuláře mohou pro úspěšné odeslání požadovat další osobní údaje. V takových případech tyto údaje zpracováváme pouze pro potřeby vyhodnocení formuláře a neuvádíme je veřejně.

Odvolání souhlasu

V případě, že si budete přát odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů, kontaktujte pověřence pro ochranu osobních údajů.

Smluvní strany

Správcem těchto osobních údajů je Česká asociace odpadového hospodářství, Pod Pekárnami 157/3, Praha 9 – Vysočany.
Zpracovatelem je společnost ABRUPTA SERVIS s.r.o..