ČAOH - novela vyhlášky k nakládání s elektroodpady a elektrozařízeními

Dne 26.9.2014 vychází ve Sbírce novela vyhlášky č. 352/2005 Sb., o nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady, a to pod číslem 200/2014 Sb.

 

Novela vyhlášky o nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady je dle odůvodnění MŽP vydávána s ohledem na nutnost provedení nového zákona č.184/2014 Sb., tedy tzv. „elektronovely“ zákona o odpadech.

Stručně k obsahu:

  • Stanovení podskupin elektrozařízení spadající do jednotlivých skupin stanovených v příloze č. 7 zákona o odpadech (§ 3 a příloha č. 1 vyhlášky).
  • Stanovení rozsahu a způsobu vedení evidence toku zpětně odebraných elektrozařízení a odděleně sebraného elektroodpadu (§ 7 vyhlášky).
  • Stanovení způsobu výpočtu úrovně využití elektroodpadu (§ 11a vyhlášky).
  • Upravení podrobností při přeshraniční přepravě použitých elektrozařízení  - konkrétně se jedná o stanovení způsobu ověřování a prokazování funkčnosti použitých elektrozařízení, stanovení dokumentace a dalších dokladů přikládaných k nákladu přepravovaných použitých elektrozařízení, stanovení elektrozařízení s obsahem nebezpečných látek, která nesmí být přepravována jako použitá (§ 14d a násl., příloha č. 11 a 12 vyhlášky).
  • Po novelizaci zákona o odpadech bylo třeba přizpůsobit rovněž ta ustanovení vyhlášky, která se týkají provádění zápisů do Seznamu výrobců elektrozařízení (§ 5 a § 5a, přílohy č. 2 a 3 vyhlášky).
  • Úpravy týkající se způsobu vedení průběžné evidence a způsobu ohlašování elektroodpadů z důvodu odstranění nedostatků platného znění a sladění s obecnou právní úpravou této problematiky ve vyhlášce č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady (§ 11 vyhlášky, příloha č. 8 vyhlášky).
  • Z důvodu kritiky Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže se ruší ta ustanovení vyhlášky, která omezovala možnost financování nakládání s tzv. historickými elektrozařízeními pocházejícími z domácností (uvedená na trh do dne 13. srpna 2005) pouze prostřednictvím jednoho kolektivního systému v každé skupině elektrozařízení (§ 5 vyhlášky).

 

Účinnost: K 1. říjnu 2014, s výjimkou ustanovení § 11 a přílohy č. 8, která nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2015.

 

Znění textu vyhlášky je k dispozici zde: vyhlaska-200-2014.pdf [ 109.22 kB ]

Členové ČAOH mají kompletní doplnění znění vyhlášky s barevným zobrazením provedených změn jako obvykle k dispozici na intranetu ČAOH, přístupném po nalogování.

 

Zdroj: Ing. Petr Havelka, ředitel České asociace odpadového hospodářství (www.caoh.cz)

 

 

 

Profesní organizace ze sektoru svozu, třídění a využití odpadů hashtag#SKS, hashtag#CAOH,...

Deník POLITICO píše, že zelené nevládní organizace mají podle prohlášení stále...

ČAOH se účastnila semináře EWE ohledně odpovědného nakládání s odpady.

Lucie Kubesa, předsedkyně výboru pro životní prostředí, zastupitelstva Hlavního města...

Rozhovor časopisu Průmyslová ekologie, Komunální ekologie s Petr Havelka z ČAOH

Pravidelné novinky e-mailem

Chcete získávat aktuální články přímo na Váš email?

Vložením e-mailu souhlasíte s podmínkami ochrany osobních údajů.

Zpracování osobních údajů

Pro úspěšné využívání služeb, které tato webová stránka nabízí, v některých případech potřebujeme zpracovávat osobní údaje uživatelů.
Toto zpracovávání podléhá nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Známé také jako "GDPR".

Služby využívající osobní údaje

Uvedené osobní údaje zpracováváme pouze pro účely níže popsané. Osobní (ani žádné jiné) údaje nezpracováváme pro potřeby cíleného nabízení zboží nebo služeb. Osobní údaje neprodáváme ani neposkytujeme třetím stranám. Souhlas považujeme za platný do jeho odvolání, viz níže.

Odběr novinek e-mailem

Pro využívání služby odběru novinek e-mailem (abonentní systém) potřebujeme znát Vaši e-mailovou adresu. Tento údaj neuvádíme veřejně a slouží pouze pro potřeby odesílání e-mailů s novinkami.

Webové formuláře

Při odesílání webových formulářů na této webové stránce ukládáme Vaši e-mailovou adresu jako kontaktní údaj pro odpovědi. Tento údaj neuvádíme veřejně.
Webové formuláře mohou pro úspěšné odeslání požadovat další osobní údaje. V takových případech tyto údaje zpracováváme pouze pro potřeby vyhodnocení formuláře a neuvádíme je veřejně.

Odvolání souhlasu

V případě, že si budete přát odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů, kontaktujte pověřence pro ochranu osobních údajů.

Smluvní strany

Správcem těchto osobních údajů je Česká asociace odpadového hospodářství, Pod Pekárnami 157/3, Praha 9 – Vysočany.
Zpracovatelem je společnost ABRUPTA SERVIS s.r.o..