CEBRE:„Přispěje nová průmyslová politika k technologické soběstačnosti Evropy?“

Institut CEBRE organizoval dne 25.5.2021 zajímavou odbornou diskuzi k aktuálnímu evropskému tématu nové evropské strategie pro průmysl, kde prioritami má být zelená a digitální transformace. Záznam z této zajímavé diskuze vám nyní přinášíme i na webu České asociace odpadového hospodářství.

Kdo byli diskutující?

 

Diskuzi moderovala ředitelka CEBRE paní Alena Mastantuono. Pozvanými hosty do diskuze byli:

  • Lucia Bonová, členka kabinetu Margrethe Vestagerové, výkonné místopředsedkyně Evropské komise
  • Ondřej Kovařík, poslanec Evropského parlamentu
  • Martina Tauberová, náměstkyně ministra průmyslu a obchodu ČR
  • Dagmar Kuchtová, generální ředitelka Svazu průmyslu a dopravy ČR
  • Petr Havelka, ředitel sekce průmyslu a moderní energetiky Unie zaměstnavatelských svazů ČR, člena Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR a výkonný ředitel České asociace odpadového hospodářství (hlavní příspěvky jsou v čase 1hod:10min a 1 hod:40min)

 

 

O čem se diskutovalo

 

Evropský průmysl by se měl podle Komise v budoucnu stát lídrem na cestě ke klimatické neutralitě a digitální ekonomice. Nová průmyslová strategie cílí na posílení evropské konkurenceschopnosti a do centra pozornosti se dostávají i malé a střední podniky.

V současné době má evropský průmysl ve světě v mnoha odvětvích vedoucí postavení, představuje 20 procent celkové přidané hodnoty EU a zaměstnává asi 35 milionů lidí. Vzhledem k novému směřování Evropské unie, která se chce stát do roku 2050 klimaticky neutrálním kontinentem a digitálním a inovačním lídrem, představila Evropská komise novou průmyslovou strategii. Ta by měla na tyto cíle evropský průmysl připravit.

Strategie tedy vytyčuje průmyslu cestu k tzv. „dvojí transformaci“ – zelené a digitální.  Jednak, aby byla činnost evropského průmyslu v souladu s cílem unijní klimatické neutrality do roku 2050 a jednak, aby se stal evropský průmysl modernějším a schopným čelit výzvám dnešní doby. Taková transformace předpokládá nové produkty, služby i obchodní modely a podle Komise budou klíčem k úspěchu inovace.

Pozvánka na akci je k dispozici zde - pozvanka-cebre 

 

Zdroj: web České asociace odpadového hospodářství s využitím záznamu z diskuze CEBRE a s využitím informací z webu Euractive

Profesní organizace ze sektoru svozu, třídění a využití odpadů hashtag#SKS, hashtag#CAOH,...

Deník POLITICO píše, že zelené nevládní organizace mají podle prohlášení stále...

ČAOH se účastnila semináře EWE ohledně odpovědného nakládání s odpady.

Lucie Kubesa, předsedkyně výboru pro životní prostředí, zastupitelstva Hlavního města...

Rozhovor časopisu Průmyslová ekologie, Komunální ekologie s Petr Havelka z ČAOH

Pravidelné novinky e-mailem

Chcete získávat aktuální články přímo na Váš email?

Vložením e-mailu souhlasíte s podmínkami ochrany osobních údajů.

Zpracování osobních údajů

Pro úspěšné využívání služeb, které tato webová stránka nabízí, v některých případech potřebujeme zpracovávat osobní údaje uživatelů.
Toto zpracovávání podléhá nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Známé také jako "GDPR".

Služby využívající osobní údaje

Uvedené osobní údaje zpracováváme pouze pro účely níže popsané. Osobní (ani žádné jiné) údaje nezpracováváme pro potřeby cíleného nabízení zboží nebo služeb. Osobní údaje neprodáváme ani neposkytujeme třetím stranám. Souhlas považujeme za platný do jeho odvolání, viz níže.

Odběr novinek e-mailem

Pro využívání služby odběru novinek e-mailem (abonentní systém) potřebujeme znát Vaši e-mailovou adresu. Tento údaj neuvádíme veřejně a slouží pouze pro potřeby odesílání e-mailů s novinkami.

Webové formuláře

Při odesílání webových formulářů na této webové stránce ukládáme Vaši e-mailovou adresu jako kontaktní údaj pro odpovědi. Tento údaj neuvádíme veřejně.
Webové formuláře mohou pro úspěšné odeslání požadovat další osobní údaje. V takových případech tyto údaje zpracováváme pouze pro potřeby vyhodnocení formuláře a neuvádíme je veřejně.

Odvolání souhlasu

V případě, že si budete přát odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů, kontaktujte pověřence pro ochranu osobních údajů.

Smluvní strany

Správcem těchto osobních údajů je Česká asociace odpadového hospodářství, Pod Pekárnami 157/3, Praha 9 – Vysočany.
Zpracovatelem je společnost ABRUPTA SERVIS s.r.o..