EurActive: Oběhové hospodářství - místo spalování odpadů by měla dát ČR přednost třídění

Vládě by se měl na stůl dostat návrh nového zákona o odpadech, který připravuje ministerstvo životního prostředí. Podle odborníků se v něm málo reflektují předpokládané evropské cíle, které Komise představila v balíčku o oběhovém hospodářství. Namísto spalování odpadů by prý mělo Česko preferovat recyklaci. Jinak může za pár let připravovat další novelu.

Česko stále čeká na nový odpadový zákon. Dokument z dílny ministerstva životního prostředí (MŽP) by měl zamířit do mezirezortního připomínkového řízení, i když už měl být během podzimu předložen vládě.

Na evropské úrovni byl přitom mezitím představen balíček k oběhovému hospodářství, který s odpady úzce souvisí a na který bude muset česká legislativa reagovat. Do roku 2025 by měly všechny země EU recyklovat nejméně 60 % komunálního odpadu. V roce 2030 by to mělo být 65 %.

„Již nyní je dostatečně zřejmé, že Evropa chce šetřit své zdroje a že odpady chce zejména třídit, upravovat a recyklovat. Tedy omezit poslední příčky v hierarchii, což je spalování a skládkování,“ přibližuje filozofii balíčku výkonný ředitel České asociace odpadového hospodářství Petr Havelka.

Řada zemí už podle něj cíle nového balíčku promítá do svých zákonů a politik, připravovaný český zákon prý ale moderní trendy zatím dostatečně nereflektuje. „Český odpadový zákon je připravován na asi sedm let starém ideovém základu, a to je velká škoda,“ myslí si.

 

Bez ohledu na EU

Na to upozorňuje i europoslankyně Kateřina Konečná (KSČM, GUE-NGL), která se tématu věnuje v Evropském parlamentu. „Mám dojem, že ministerstvo jde po vytyčené trase a chce mít nový zákon o odpadech bez ohledu na to, co se momentálně děje v Evropské unii,“ řekla EurActivu.

Havelka na druhé straně věří, že by se český přístup k legislativě mohl ještě změnit. „Věřím, že v procesu jeho finalizace se do zákona podaří prosadit moderní evropské cíle, které stejně budeme muset splnit,“ sdělil redakci.

Podle Konečné jinak dojde k tomu, že ministr životního prostředí Richard Brabec sice možná stihne i se zpožděním zákon prosadit do konce volebního období, hned po volbách ale bude potřeba další novelizace. 

 

Tlak z Parlamentu

Balíček k oběhovému hospodářství představila Evropská komise na začátku prosince. Jeho základní myšlenka spočívá v tom, že v každé fázi života určitého výrobku by se mělo usilovat o co nejúčelnější využití přírodních zdrojů.

Součástí balíčku jsou i cíle pro nakládání s odpady. Do roku 2025 by měly všechny členské země EU recyklovat nejméně 60 % komunálního odpadu. V roce 2030 už by to mělo být 65 %. Česko v současné době recykluje 33 %.

Z Evropského parlamentu se však ihned začaly ozývat hlasy, že europoslanci budou tlačit na vyšší cíle. Zákonodárci by například preferovali, kdyby Komise zůstala u původně plánovaného cíle pro 70% recyklaci komunálního odpadu.

 

Omezit skládkování

I když by se z výše řečeného mohlo zdát, že Česko si v nakládání s odpady nevede příliš dobře, ve srovnání s řadou jiných členských zemí ve skutečnosti obstojí. „Z nám podobných států, jejichž odpadová historie začala teprve před přibližně 25 lety, je Česká republika svými parametry prakticky nejúspěšnější. V mnohém jsme dokonce lepší než řada západních států,“ upozorňuje Havelka.

Ke zlepšování je prý ovšem stále dost prostoru. Konečná upozorňuje na dlouhodobé neshody mezi MŽP a Českým statistickým úřadem, kvůli kterým z Česka do Bruselu odcházejí dvojí – vzájemně odlišné – údaje o odpadových statistikách. „K dohodě již sice byly učiněny nějaké kroky, ale mám dojem, že vyřešeno to stále ještě není,“ říká europoslankyně.

Pokud jde o praktické nakládání s odpady, nejhorší je podle ní situace s množstvím komunálního odpadu, který se skládkuje (v roce 2013 to bylo v Česku 52 %, v roce 2014 pak 48,3 %). „To se musí razantně změnit jednak vyšší recyklací a také energetickým využitím odpadu,“ tvrdí.

 

Se spalováním opatrně

K využívání odpadu pro výrobu energie ve spalovnách je ovšem podle odborníků potřeba přistupovat opatrně. Pro splnění evropských recyklačních cílů bude podle Havelky potřeba zintenzivnit uliční sběr a zvýšit podíl mechanického třídění směsných odpadů. „Připravovaný zákon však sleduje spíše linii přesunutí neupravených směsných odpadů ze skládek do nových spaloven. Samozřejmě jsou to vyspělá a environmentálně bezpečná zařízení, ale z pohledu odpadové hierarchie jsou na předposledním místě,“ vrací se k české legislativě.

Spalování odpadu skutečně v EU nepatří mezi preferované možnosti, upozorňuje také ekologické Hnutí Duha. „S podporou z evropských fondů v programovacím období 2014 až 2020 může počítat prevence, třídění i recyklace odpadů. Naopak spalovny se podpory nedočkají. Budou totiž případně potřeba až mnohem později, na menší množství zbývajícího směsného odpadu,“ vysvětlují jeho experti.

Ve vztahu k evropským cílům tedy bude podle Havelky důležité odpady zpracovávat a využít je k další výrobě. „Je to nakonec i finančně výhodnější, neboť spalovny jsou prakticky nejdražším řešením,“ dodává. Tímto trendem se podle něj řídí i okolní země. Polsko se zaměřuje na technologie mechanických úprav a třídění odpadů, Slovensko zase nedávno schválilo plán odpadového hospodářství, který si klade cíle podobné těm evropským.

Podobně by to měla podle ekologů udělat Česká republika. Do legislativy by prý měla zanést také ekonomické nástroje na podporu prevence vzniku odpadů a jejich recyklace. Mezi takové nástroje může patřit například vyšší skladovací poplatek nebo recyklační sleva pro obce, které správně třídí. 


Autor: Lucie Bednárová / Adéla Denková

Znění článku je k dispozici také na EurActive - Oběhové hospodářství: místo spalování odpadů by měla dát ČR přednost třídění

 

Pravidelné zasílání novinek z webu ČAOH získáte po vložení vaší emailové adresy na titulní straně webu v sekci "Novinky emailem"

 

Související články:

ČAOH: připomínky k POH Středočeského kraje - již jen do 11.1.2016

Připomínky k POH Olomouckého kraje vypořádány… recyklace se navyšovat nebude…

Komise vyhlásila cíle balíčku k oběhovému hospodářství

Evropský parlament žádá zvýšit recyklaci, omezit spalování a nastartovat šetrnou cirkulární ekonomiku


Profesní organizace ze sektoru svozu, třídění a využití odpadů hashtag#SKS, hashtag#CAOH,...

Deník POLITICO píše, že zelené nevládní organizace mají podle prohlášení stále...

ČAOH se účastnila semináře EWE ohledně odpovědného nakládání s odpady.

Lucie Kubesa, předsedkyně výboru pro životní prostředí, zastupitelstva Hlavního města...

Rozhovor časopisu Průmyslová ekologie, Komunální ekologie s Petr Havelka z ČAOH

Pravidelné novinky e-mailem

Chcete získávat aktuální články přímo na Váš email?

Vložením e-mailu souhlasíte s podmínkami ochrany osobních údajů.

Zpracování osobních údajů

Pro úspěšné využívání služeb, které tato webová stránka nabízí, v některých případech potřebujeme zpracovávat osobní údaje uživatelů.
Toto zpracovávání podléhá nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Známé také jako "GDPR".

Služby využívající osobní údaje

Uvedené osobní údaje zpracováváme pouze pro účely níže popsané. Osobní (ani žádné jiné) údaje nezpracováváme pro potřeby cíleného nabízení zboží nebo služeb. Osobní údaje neprodáváme ani neposkytujeme třetím stranám. Souhlas považujeme za platný do jeho odvolání, viz níže.

Odběr novinek e-mailem

Pro využívání služby odběru novinek e-mailem (abonentní systém) potřebujeme znát Vaši e-mailovou adresu. Tento údaj neuvádíme veřejně a slouží pouze pro potřeby odesílání e-mailů s novinkami.

Webové formuláře

Při odesílání webových formulářů na této webové stránce ukládáme Vaši e-mailovou adresu jako kontaktní údaj pro odpovědi. Tento údaj neuvádíme veřejně.
Webové formuláře mohou pro úspěšné odeslání požadovat další osobní údaje. V takových případech tyto údaje zpracováváme pouze pro potřeby vyhodnocení formuláře a neuvádíme je veřejně.

Odvolání souhlasu

V případě, že si budete přát odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů, kontaktujte pověřence pro ochranu osobních údajů.

Smluvní strany

Správcem těchto osobních údajů je Česká asociace odpadového hospodářství, Pod Pekárnami 157/3, Praha 9 – Vysočany.
Zpracovatelem je společnost ABRUPTA SERVIS s.r.o..