Příspěvek ČAOH do polemiky Odpadového fóra k zákazu výkupu kovů od fyzických osob

Redakce Odpadového fóra opět v rámci své Polemiky vystihla aktuální téma, které je předmětem diskuze odborné i laické veřejnosti. V aktuálním čísle tohoto časopisu redakce položila následující otázku také Petru Havelkovi z České asociace odpadového hospodářství.

 

Otázka redakce v rámci Polemiky:

Měli by občané mít legislativně nařízeno, že veškeré nepotřebné kovové předměty musí bezplatně odevzdat do systému obce a neměli by mít možnost je prodat?


Odpověď Petra Havelky, ředitele České asociace odpadového hospodářství:

"Tento poměrně problematický návrh z dílny SMO se minimálně v posledních dvou letech objevuje opakovaně. Za ČAOH jsme toho názoru, že občané by neměli být kráceni na svých majetkových právech, která jsou založena dokonce samotnou Ústavou ČR. Jednalo by se o nebezpečný precedens, který podle nás není v souladu s právním pořádkem v ČR.

Návrh bývá odůvodňován tím, že určitá skupina občanů páchá trestné činy krádeží kovů. Nemyslím si však, že vhodným řešením problému je plošné omezení majetkových práv všech deseti milionů obyvatel ČR.

Pokud máte jako fyzická osoba ve vlastnictví věc, řekněme měděné zbytky po úklidu garáže, či půdy vašeho domu o hmotnosti 5 kg, hodnota věci – mědi, jako komodity, je přes 500 Kč. Je to bezesporu váš majetek. Dle návrhu SMO by měl občan ze zákona povinnost svých 500 Kč předat zdarma např. do obecního sběrného dvora. Ten by následně komoditu prodal s tím, že celých vašich 500 Kč by bylo jeho ziskem. Z tohoto pohledu chápu motivaci k navrhované úpravě majetkových práv. Jako byznys pro určitou skupinu by to bylo jistě výhodné. Je ale zřejmé, že ten, kdo na to v plné míře doplatí, je právě občan, tedy vlastník věci.

Takováto účelová opatření vnímáme jako nevhodná a věříme, že na půdě sněmovny z logiky věci neprosaditelná. Pokud státu skutečně půjde o efektivní postih těch, kteří zákon nedodržují, pak existují smysluplnější řešení, která jsou navíc bezpochyby v souladu s Ústavou.

Zákonodárci se mohou zaměřit na prosazení efektivních nástrojů, jako jsou např. povinné bezhotovostní platby ve sběrnách, tedy opatření, kdy dozorový orgán vždy zjistí, komu a kdy byly zaslány peníze, nebo možné zavedení povinnosti fotodokumentace vykoupených odpadů kombinované s již povinnou evidencí (nově platné u autovraků), apod. Možné je i rozšíření kontrolních a sankčních pravomocí samotných obcí, neboť problémy s nepoctivci je třeba řešit operativně a v místě páchání deliktů. Jako racionální vnímáme také zefektivnění procesu odebrání souhlasu k provozu těm sběrnám, u kterých se opakovaně prokáže porušení zákona. To vše jsou zcela racionální návrhy, které objektivně pomohou situaci řešit.

Základní by podle ČAOH mělo být to, aby se hledala cesta jak dostatečně postihnout ty, kteří zákon skutečně porušují a přitom nesvazovat a neomezovat základní práva všech ostatních, kteří dodržují platné zákony.

Zákonodárci však dle mého názoru nemohou opomíjet i sociální rozměr celého problému, tedy příčiny proč k těmto věcem v ČR dochází. V médiích zatím slýcháme spíše o potřebě řešení následků, je to pravda jednodušší, ale ze zkušeností plyne, že méně efektivní. To je ale téma na další samostatnou diskuzi."

V anketě odpovídali:

Karel Ferschmann (Sdružení místních samospráv)

Tereza Ulverová (Elektrowin)

Jan Maršák (MŽP - odbor odpadů)

Emil Polívka

Blanka Chudobová (D+P Rekont)

Marek Sýkora (Svaz měst a obcí ČR)

Petr Havelka (Česká asociace odpadového hospodářství)


Celou anketu je možné najít v dubnovém čísle časopisu Odpadové fórum.

 

Zdroj: Ing. Petr Havelka, ředitel České asociace odpadového hospodářství (www.caoh.cz)

Profesní organizace ze sektoru svozu, třídění a využití odpadů hashtag#SKS, hashtag#CAOH,...

Deník POLITICO píše, že zelené nevládní organizace mají podle prohlášení stále...

ČAOH se účastnila semináře EWE ohledně odpovědného nakládání s odpady.

Lucie Kubesa, předsedkyně výboru pro životní prostředí, zastupitelstva Hlavního města...

Rozhovor časopisu Průmyslová ekologie, Komunální ekologie s Petr Havelka z ČAOH

Pravidelné novinky e-mailem

Chcete získávat aktuální články přímo na Váš email?

Vložením e-mailu souhlasíte s podmínkami ochrany osobních údajů.

Zpracování osobních údajů

Pro úspěšné využívání služeb, které tato webová stránka nabízí, v některých případech potřebujeme zpracovávat osobní údaje uživatelů.
Toto zpracovávání podléhá nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Známé také jako "GDPR".

Služby využívající osobní údaje

Uvedené osobní údaje zpracováváme pouze pro účely níže popsané. Osobní (ani žádné jiné) údaje nezpracováváme pro potřeby cíleného nabízení zboží nebo služeb. Osobní údaje neprodáváme ani neposkytujeme třetím stranám. Souhlas považujeme za platný do jeho odvolání, viz níže.

Odběr novinek e-mailem

Pro využívání služby odběru novinek e-mailem (abonentní systém) potřebujeme znát Vaši e-mailovou adresu. Tento údaj neuvádíme veřejně a slouží pouze pro potřeby odesílání e-mailů s novinkami.

Webové formuláře

Při odesílání webových formulářů na této webové stránce ukládáme Vaši e-mailovou adresu jako kontaktní údaj pro odpovědi. Tento údaj neuvádíme veřejně.
Webové formuláře mohou pro úspěšné odeslání požadovat další osobní údaje. V takových případech tyto údaje zpracováváme pouze pro potřeby vyhodnocení formuláře a neuvádíme je veřejně.

Odvolání souhlasu

V případě, že si budete přát odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů, kontaktujte pověřence pro ochranu osobních údajů.

Smluvní strany

Správcem těchto osobních údajů je Česká asociace odpadového hospodářství, Pod Pekárnami 157/3, Praha 9 – Vysočany.
Zpracovatelem je společnost ABRUPTA SERVIS s.r.o..