RPG Recycling je novým členem České asociace odpadového hospodářství

Členská základna ČAOH se nově rozšířila o uherskobrodskou společnost RPG Recycling s.r.o., která má mnohaleté zkušeností se sběrem, svozem a následným materiálovým využitím pneumatik a jejich přepracováním na pryžový SBR granulát.

Členskou základnu asociace tvoří přes 90 společností. Jsou zde firmy z celého spektra způsobů nakládání s odpady. ČAOH je mimo jiné svaz sdružující dohromady společnosti s největšími kapacitami recyklačních technologií v České republice. Právě důraz na šetrnější a efektivnější zužitkování zdrojů zachovávající hodnotu již existujících materiálů, stejně jako technologický vyspělé způsoby nakládání s odpady podporující přechod směrem k oběhovému hospodářství, jsou významnou hodnotou v rámci ČAOH.

Společnost RPG Recycling s.r.o. patří svou činností mezi největší zpracovatele pneumatik v České republice s přesahem i na zahraniční trhy. O tom, co RPG Recycling dělá a kam se chce dále ubírat, hovořil Petr Havelka, výkonný ředitel ČAOH s obchodním ředitelem společnosti Jakubem Bělíkem.

auto 

Pane Bělíku, jak dlouho působí RPG Recycling na trhu v České republice, jak dlouho se pneumatikám věnujete?

Tradice zpracování pneumatik v Uherském Brodě se datuje již od devadesátých let minulého století. Provozovnu pak v roce 2007 zakoupila společnost Kovosteel, s.r.o., která tím rozšířila svou činnost o zpracování a recyklaci pneumatik. Následně došlo v roce 2011 k transformaci divize společnosti Kovosteel v Uherském Brodě na samostatný právní subjekt RPG Recycling, s.r.o.

Můžete nám přiblížit více, čemu všemu se vaše společnost věnuje?

V PRG Recycling jsme připraveni zajistit komplexní službu zpětného odběru pneumatik zahrnující sběr, svoz a recyklaci pneumatik (odpadu s katalogovým číslem 16 01 03) z území celé České republiky. Jako součást této služby zajišťujeme i evidenci o provedených odběrech pneumatik. Zpracováváme rovněž pneumatiky zpětně odebrané v kolektivním systému, který zajišťuje společnost ELT Management Company Czech Republic (Eltma). Stejnou službu jsme připraveni poskytnout také zákazníkům na Slovensku dle platné slovenské legislativy. V obou státech máme v poskytování této služby několikaleté zkušenosti.

Službu sběru a svozu s následným ekologickým odstraněním pneumatik nabízíme fyzickým či právnickým osobám uvádějícím na český trh pneumatiky. Může jít o výrobce či dovozce pneumatik, automobilů, motocyklů a jiných strojů disponujících pneumatikami, nebo protektorovací závod, aj., kteří mají ze zákona o odpadech povinnost zajistit nakládání s těmito výrobky po ukončení jejich životnosti. Tyto služby nabízíme i fyzickým či právnickým osobám, u nichž se pneumatiky objeví v rámci jejich hospodářské činnosti (obce, města, technické služby, autovrakoviště, subjekty podnikající v oblasti odpadů atd.).

Kolik pneumatik dokáže vaše firma ročně zpracovat? A co s nimi vlastně děláte?

Za období roku 2020 se v rámci RPG zobchodovalo kolem 38 000 tun pneumatik, přičemž asi 22 tis. tun prošlo recyklační linkou. Z tohoto množství se vyrobil rekordní objem granulátu pro další využití – celkem přes 15 000 tun. V současné době jsme schopni recyklovat pneumatiky osobní, nákladní, traktorové a dokonce jako jediní v rámci ČR a SR – i nadrozměrné.

Naší primární činností je ekologicky zpracovat ojeté, nepotřebné či nové vadné pneumatiky na pryžový granulát. Ten se hojně využívá pro výstavbu sportovišť: na fotbalových hřištích, sportovních površích, dětských hřištích, fitness centrech, střelnicích apod. Lze použít i jako součást asfaltových směsí do silnic, a v neposlední řadě ve stavebnictví a průmyslu (více www.gelpo.cz).

stroj

Má vaše firma nějaké moderní technologie pro recyklaci odpadů srovnatelné se západní Evropou?

V minulých letech jsme narazili na mezery v odpadovém hospodářství ČR. Problematika nakládání a materiálového zpracování rozměrných pneumatik tady nebyla nikterak řešena. Z toho důvodu naše společnost zrealizovala v letech 2016 – 2020 projekt spolufinancovaný Evropskou unií. Projekt se týkal právě recyklace nadrozměrných pneumatik o průměru až 200 cm. Byly pořízeny moderní inovativní technologie jako trhačka patních lan, řezačka, hydraulická manipulační ruka, drtič pneumatik, dopravníkový pás a vysokozdvižný vozík. Ty umožnily použit vstupní materiál větších rozměrů a jejich daleko efektivnější zpracování. Ekologické odstranění pneumatik usnadnilo nejen přeměnu odpadních surovin na druhotné suroviny, ale zároveň při tom došlo ke snížení emisí CO2 (v období 2016 – 2020 šlo celkem o 13,13 tun) a k úsporám energie (snížení paliv o 5000 l nafty/ rok).

Zavedením nových technologií a jejich napojením na recyklační linku došlo k posílení vnitřní efektivity společnosti a její konkurenceschopnosti. Vytvořili jsem tím také tři pracovní místa a zároveň se realizací projektu navýšil obrat společnosti o 11,5 %.

6ddf1514db2e56146503e0cdee472817 

Co vás přivedlo do ČAOH, tedy po bok dalších odpadových a recyklačních firem?  

Jakožto zástupci zpracovatelského a recyklačního průmyslu se v praxi setkáváme s řadou komplikujících problémů, které vyplývají z nastavení současné legislativy. Víme, že ČAOH je v oblasti zpětné vazby z praxe, kterou poskytuje státu i další odborné veřejnosti, velmi aktivní. To je důležité, protože každodenní praxe přináší řadu problémů k řešení a víme, že firmy v ČAOH jsou tak říkajíc v centru dění. Dlouhodobě sledujeme web ČAOH a věcí, které se zde řeší, je skutečně mnoho. Záleží nám na dalším vývoji legislativy oběhového hospodářství, nechceme se jen vést, chceme se připojit k těm aktivním. Proto je pro nás vstup do ČAOH důležitý.

Ve vztahu k samotné recyklaci, která je pro nás zásadní, chceme prosazovat vytváření podmínek pro rozvoj trhu s recyklovanými materiály, podpořit osvětu veřejnosti a firem v opětovném využití odpadů a v možnostech využití recyklátů. Uvědomujeme si, že by zde měl sehrát svou úlohu i stát a s pomocí stimulace trhu či dalších podpůrných programů chceme navýšit využívání výrobků s podílem recyklátů.

 

Zdroj: Česká asociace odpadového hospodářství a RPG Recycling, s.r.o. 

Profesní organizace ze sektoru svozu, třídění a využití odpadů hashtag#SKS, hashtag#CAOH,...

Deník POLITICO píše, že zelené nevládní organizace mají podle prohlášení stále...

ČAOH se účastnila semináře EWE ohledně odpovědného nakládání s odpady.

Lucie Kubesa, předsedkyně výboru pro životní prostředí, zastupitelstva Hlavního města...

Rozhovor časopisu Průmyslová ekologie, Komunální ekologie s Petr Havelka z ČAOH

Pravidelné novinky e-mailem

Chcete získávat aktuální články přímo na Váš email?

Vložením e-mailu souhlasíte s podmínkami ochrany osobních údajů.

Zpracování osobních údajů

Pro úspěšné využívání služeb, které tato webová stránka nabízí, v některých případech potřebujeme zpracovávat osobní údaje uživatelů.
Toto zpracovávání podléhá nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Známé také jako "GDPR".

Služby využívající osobní údaje

Uvedené osobní údaje zpracováváme pouze pro účely níže popsané. Osobní (ani žádné jiné) údaje nezpracováváme pro potřeby cíleného nabízení zboží nebo služeb. Osobní údaje neprodáváme ani neposkytujeme třetím stranám. Souhlas považujeme za platný do jeho odvolání, viz níže.

Odběr novinek e-mailem

Pro využívání služby odběru novinek e-mailem (abonentní systém) potřebujeme znát Vaši e-mailovou adresu. Tento údaj neuvádíme veřejně a slouží pouze pro potřeby odesílání e-mailů s novinkami.

Webové formuláře

Při odesílání webových formulářů na této webové stránce ukládáme Vaši e-mailovou adresu jako kontaktní údaj pro odpovědi. Tento údaj neuvádíme veřejně.
Webové formuláře mohou pro úspěšné odeslání požadovat další osobní údaje. V takových případech tyto údaje zpracováváme pouze pro potřeby vyhodnocení formuláře a neuvádíme je veřejně.

Odvolání souhlasu

V případě, že si budete přát odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů, kontaktujte pověřence pro ochranu osobních údajů.

Smluvní strany

Správcem těchto osobních údajů je Česká asociace odpadového hospodářství, Pod Pekárnami 157/3, Praha 9 – Vysočany.
Zpracovatelem je společnost ABRUPTA SERVIS s.r.o..