Společnost ECO – F se stala součástí české environmentální skupiny PURUM KRAFT

Environmentální společnosti ECO - F a PURUM KRAFT potvrdily své strategické propojení na konci dubna. Spojení výrazně posílí odpadářské portfolio služeb společnosti ECO - F, zajistí rozvoj společnosti a obchodním partnerům nabídne komplexní řešení odpadového hospodářství s důrazem na druhotné využití odpadů a poradenství v nakládání s odpady.

Skupina PURUM KRAFT je na českém trhu již od roku 1926. V oblasti odpadů je skupina jedním ze zavedených odboníků na ekologické zpracování, recyklaci, energetické využití a odstranění všech druhů odpadů včetně nebezpečných. Dlouhodobě se stará o menší spotřebu primárních zdrojů a získané materiály vrací zpět do zpracovatelského průmyslu, a to v souladu s principy cirkulární ekonomiky pro udržitelný rozvoj hospodářství.

purum-805x350

Na více než 30 místech v České republice provozuje třídicí, recyklační, neutralizační a deemulgační zařízení, čistírny odpadních vod, či zařízení pro výrobu tuhých alternativních paliv. Skupina PURUM KRAFT je členem České asociace odpadového hospodářství.

Sdílení know-how, technického a technologického vybavení a provozních zkušeností přispějí ve společnosti ECO - F k efektivnějšímu nakládání s odpady, jejich zpracováním a využitím v souladu s principy oběhového hospodářství. V této souvislosti se mění také statutární zastoupení společnosti a vedení společnosti se ujímá Mgr. Milan Vrátný.

purum-a-celio-nejvetsi-firmy

O společnosti ECO - F
ECO - F poskytuje komplexní služby odpadového hospodářství od roku 2002. Stará se o více než tisíc průmyslových zákazníků v Česku, zejména v Praze, Středočeském, Libereckém, Plzeňském a Jihočeském kraji. Specializuje se na sběr a výkup nebezpečných a ostatních odpadů, třídění recyklovatelných odpadů, zpracování a regranulaci plastů, dopravu odpadů v normě ADR, včetně legislativy a poradenství ve všech oblastech ekologie i nakládání s odpady.

 
 

Zdroj: Web České asociace odpadového hospodářství s využitím tiskové zprávy skupiny Purum Kraft

Profesní organizace ze sektoru svozu, třídění a využití odpadů hashtag#SKS, hashtag#CAOH,...

Deník POLITICO píše, že zelené nevládní organizace mají podle prohlášení stále...

ČAOH se účastnila semináře EWE ohledně odpovědného nakládání s odpady.

Lucie Kubesa, předsedkyně výboru pro životní prostředí, zastupitelstva Hlavního města...

Rozhovor časopisu Průmyslová ekologie, Komunální ekologie s Petr Havelka z ČAOH

Pravidelné novinky e-mailem

Chcete získávat aktuální články přímo na Váš email?

Vložením e-mailu souhlasíte s podmínkami ochrany osobních údajů.

Zpracování osobních údajů

Pro úspěšné využívání služeb, které tato webová stránka nabízí, v některých případech potřebujeme zpracovávat osobní údaje uživatelů.
Toto zpracovávání podléhá nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Známé také jako "GDPR".

Služby využívající osobní údaje

Uvedené osobní údaje zpracováváme pouze pro účely níže popsané. Osobní (ani žádné jiné) údaje nezpracováváme pro potřeby cíleného nabízení zboží nebo služeb. Osobní údaje neprodáváme ani neposkytujeme třetím stranám. Souhlas považujeme za platný do jeho odvolání, viz níže.

Odběr novinek e-mailem

Pro využívání služby odběru novinek e-mailem (abonentní systém) potřebujeme znát Vaši e-mailovou adresu. Tento údaj neuvádíme veřejně a slouží pouze pro potřeby odesílání e-mailů s novinkami.

Webové formuláře

Při odesílání webových formulářů na této webové stránce ukládáme Vaši e-mailovou adresu jako kontaktní údaj pro odpovědi. Tento údaj neuvádíme veřejně.
Webové formuláře mohou pro úspěšné odeslání požadovat další osobní údaje. V takových případech tyto údaje zpracováváme pouze pro potřeby vyhodnocení formuláře a neuvádíme je veřejně.

Odvolání souhlasu

V případě, že si budete přát odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů, kontaktujte pověřence pro ochranu osobních údajů.

Smluvní strany

Správcem těchto osobních údajů je Česká asociace odpadového hospodářství, Pod Pekárnami 157/3, Praha 9 – Vysočany.
Zpracovatelem je společnost ABRUPTA SERVIS s.r.o..