Společnost ELKOPLAST je novým členem ČAOH, postavila nejmodernější třídící linku v ČR

Česká asociace odpadového hospodářství se rozšířila o dalšího člena – společnost ELKOPLAST CZ, s.r.o. Jedná se o českou rodinnou výrobní společnost, která po mnoho let působí v segmentu odpadového hospodářství, kam dodává řadu výrobků a služeb. Mimo jiné se zabývá výrobou techniky a technologií pro sběr, třídění, přepravu a zpracování odpadů. Nyní, v době investic do oběhového hospodářství, dodává tato česká společnost odpadovým firmám například i nejmodernější třídící linky na komunální odpady.

Společnost ELKOPLAST CZ, s.r.o. je od roku 2023 nově členem ČAOH. Zařadila se tak mezi desítky dalších společností v rámci tohoto profesního svazu působícího v sektoru nakládání s odpady. ČAOH sdružuje společnosti, které poskytují přes 65 % služeb v rámci trhu odpadového hospodářství a je zároveň svazem, sdružujícím řádově největší kapacity recyklačních technologií v České republice.

Podrobněji o tom, čím se společnost ELKOPLAST CZ, s.r.o. zabývá, co aktuálně řeší a kam se chce v rámci techniky a technologií pro využívání odpadů a oběhového hospodářství dále ubírat, hovořil výkonný ředitel ČAOH Petr Havelka s obchodním ředitelem společnosti, panem Tomášem Buršou.

 

dji_0259-sup-1024-ad dji_0291-br-1024-ad dji_0956-chom-1024-ad 

Pane Buršo, mohl byste nám ve stručnosti představit vaši společnost?

Společnost ELKOPLAST CZ, s.r.o. byla založena již v roce 1997, nicméně její výrobní historie sahá dokonce až do roku 1991. Aktuálně provozujeme 5 výrobních areálů, z toho 4 jsou zaměřeny na kovovýrobu (Bruntál, Supíkovice, Opole a Chomutov) a jeden na plastové a sklolaminátové výrobky v Ostratě u Zlína. V současné chvíli zaměstnáváme okolo 250 zaměstnanců s tím, že očekávaný obrat v tomto roce by poprvé měl přesáhnout 1 mld. Kč. Firma samozřejmě není zaměřena pouze na tuzemský trh, naopak více než 70 % tržeb tvoří zahraniční zákazníci. Svou činnost zaměřujeme jak na kovovýrobu přesných tvarových prvků, kdy využíváme nejmodernějších technologií, tak na výrobu kovových kontejnerů řady velikostí, včetně kontejnerů lisovacích a dalších typů techniky a vybavení. Dále aktivně vyvíjíme a vyrábíme široké spektrum plastových výrobků pro odpadové hospodářství jako např. odpadkové koše, kontejnery na tříděný odpad, podzemní a polopodzemní kontejnery apod. Sběrné nádoby dodáváme jak z plastu, tak sklolaminátu a také, jak už bylo uvedeno, z oceli. Dalším segmentem, kterému se věnujeme, jsou nádrže pro hospodaření s dešťovou, či splaškovou vodou, nádrže na pohonné hmoty, a další podobné produkty. Prodáváme rovněž řadu výrobků od prověřených partnerů a dodavatelů. Věřím, že za dobu našeho působení, jsme se stali etablovanou společností jak na českém, tak mezinárodním trhu.

img_20210825_111951-br-1024-ad img_20221206_071843-1024-addsc00295-1-ad

 

Vaše portfolio je opravdu široké, bylo tomu tak od začátku, nebo jste reagovali postupně na poptávku a rozšiřovali jste výrobu do dalších oblastí?

Prvotní filozofií bylo nabídnout co nejkomplexnější dodávky a služby pro naše zákazníky v rámci odpadového hospodářství. Tím pádem se v průběhu let rozšiřovalo naše portfolio do dnešní podoby. S výrobními možnostmi jsme samozřejmě pronikly i do dalších oborů, nicméně odpadový sektor zůstává naším prioritním.

 img_9074-ad    img_8961-ad1

 

Je nějaké odvětví, nebo segment výrobků, kam byste se chtěli v brzké době ještě rozšířit?

V rámci tuzemského trhu bychom se rádi více angažovaly v problematice retence vody. Díky možnostem technologie výroby rotačního tváření plastů jsme schopni uvádět na trh velice kvalitní nádrže na jímání vody a samozřejmě při dnešních klimatických podmínkách vnímáme tuto problematiku jako opodstatněnou.

roto-2-ad img-20210504-wa0004-1024-ad roto-3-ad 

 

Vím, že jste aktivní nejen v ČR, ale také v řadě dalších států jako dodavatelé komplexnějších celků. Kolik za sebou máte takových realizací?

Jak již jsem zmiňoval výše, exportní aktivity jsou pro naši společnost klíčové. Vedle zavedených trhů západní Evropy se snažíme více angažovat a přenášet naše zkušenosti především na východní trhy, kde odpadové hospodářství, tak jak ho vnímáme u nás, je spíše ještě v „plenkách“ nebo mnoho let za našimi standardy. Právě zde se našim partnerům snažíme nabídnout ucelenější řešení v rámci budování celé infrastruktury. V řadě takových projektů jsme se angažovali např. v zemích bývalé Jugoslávie, Gruzii, Ázerbájdžánu, Kazachstánu a nově např. v Indii, kde se nám otvírají zajímavé příležitosti. Dříve to bylo i hodně na Ukrajině, kde kvůli aktuální situaci jsou naše aktivity spíše utlumeny.

 

Není žádným tajemstvím, že jste vyhráli například zakázku na dodávku velmi moderní velkokapacitní třídící linky v Ostravě, spojené také s výrobou paliv z odpadů (TAP). V Evropských státech je to nyní velmi moderní trend a osvícené municipality dělají maximum pro co největší třídění odpadů. Co bude tato vaše moderní linka umět?

Moderní třídící linky komunálních odpadů prošly za posledních 15 let velkým inovativním vývojem, který výrazně zvýšil míru automatizace a efektivity. Jejich výstavba v řadě zemí Evropy je dnes již zcela běžná. V České republice tomu tak bohužel není a námi realizovaná linka v Ostravě je první svého druhu. Považujeme však za velmi pozitivní současný přístup Ministerstva životního prostředí k této problematice a věříme, že se v České republice budou v následujících letech realizovat další.

Velkokapacitní hybridní třídící linka komunálních odpadů v Ostravě je již kompletně dokončena, prošla zátěžovými testy a byla předána investorovi. Tato linka je hybridní, což znamená, že dokáže zpracovat nejen směsný komunální odpad, ale také primárně separované komunální odpady. V tomto případě plasty. Jednotlivé druhy odpadů se nemísí, ale zpracovávají se odděleně v jiných časových úsecích při využití stejné technologie. Každý druh odpadů vyžaduje rozdílný přístup a tato linka umožnuje pomocí vhodného nastavení klíčových uzlů efektivní zpracování daného odpadu. Je tak dosahováno maximální efektivity a také kvality výstupních surovin.

Linka je konstruována tak, aby efektivně vytřídila v co největší míře recyklovatelné suroviny s vysokou mírou čistoty. Odpady, které jsou nerecyklovatelné následně upravuje dle požadovaných parametrů na tuhé alternativní palivo pro energetické využití. Linka tak umožňuje maximalizovat využití odpadů dle hierarchie nakládání s odpady a minimalizovat množství odpadů, které je nutné uložit na skládku. 

dsc01377_small-1024-t2 tridici-linka-na-smesny-komunalni-odpad-ostrava-t1 

 

Za mě skutečně velmi dobrá práce! Gratuluji. Čtenářům níže přinášíme také video z této moderní linky provozované společností OZO Ostrava. Na její provoz se podrobně podíváme v některém z dalších článků. Ale zpět k vám, jak vnímáte evropskou strategii oběhového hospodářství a tlak na co největší zpracování odpadů a využití surovin z odpadů?

Principy oběhového hospodářství vnímáme jako správné a přirozené. Evropa je surovinově velmi závislá na dovozu, takže tlak na maximalizaci třídění a využití druhotných surovin je logický. Vzhledem k velmi rychlému pokroku moderních technologií v oblasti třídění a recyklace odpadů se neustále objevují nové možnosti, jak efektivně a udržitelně recyklovat čím dál více odpadů. Věříme, že tento trend bude pokračovat i v budoucnu a my chceme být součástí tohoto směřování.

Stejně tak vnímáme jako logický doplněk energeticky využívat odpady, které jsou z nějakého důvodu nerecyklovatelné, ale mají energetický potenciál. Zahrabat pod zem surovinu, která může pro nás vyrobit energii a dovézt fosilní palivo, ze kterého potřebnou energii vyrobíme, je nelogické plýtvání.

Evropská legislativa je bohužel někdy zbytečně zbrklá, složitá a zmatená. Přehnané množství předpisů, regulací, jejich nekoncepčnost a časté změny způsobují nestabilitu tržního prostředí. To poškozuje akceschopnost realizovat rozsáhlejší investice, které mohou výrazně přispět k přechodu na oběhové hospodářství.

 

Jaké jsou vaše další plány do budoucnosti? Kde vidíte příležitosti v sektoru nakládání s odpady v dalším desetiletí?

Samozřejmě se neustále snažíme vnímat aktuální trendy v odpadovém hospodářství a ty aplikovat na naše výrobky a přeneseně pak k našim zákazníkům a jejich potřebám Stejně tak se snažíme sledovat legislativní vývoj, kde právě ČAOH je nám velkým partnerem, a tomu uzpůsobovat další směřování.

Do budoucna bychom především chtěli být stále spolehlivým partnerem našim zákazníkům, tak aby nikdy neměli obavu se na nás obrátit.

 

Video z realizace velkokapacitní třídící linky směsných komunálních odpadů v Ostravě, spojené také s výrobou paliv z odpadů:

 

 

Informace z videa:

  • generálním dodavatelem: ELKOPLAST
  • investorem společnost: OZO Ostrava
  • realizace: 07/2022 – 06/2023
  • investiční náklady: 278 mil. Kč (bez DPH)
  • kapacita na směnu: 135 tun směsného komunálního odpadu, 30 tun plastu
  • hodinová kapacita směsného komunálního odpadu 22,5 tuny
  • hodinová kapacita plastu: 5 tun
  • v balíku 16 500 kusů plechovek

 

Zdroj:  Ing. Petr Havelka, výkonný ředitel České asociace odpadového hospodářství

Profesní organizace ze sektoru svozu, třídění a využití odpadů hashtag#SKS, hashtag#CAOH,...

Deník POLITICO píše, že zelené nevládní organizace mají podle prohlášení stále...

ČAOH se účastnila semináře EWE ohledně odpovědného nakládání s odpady.

Lucie Kubesa, předsedkyně výboru pro životní prostředí, zastupitelstva Hlavního města...

Rozhovor časopisu Průmyslová ekologie, Komunální ekologie s Petr Havelka z ČAOH

Pravidelné novinky e-mailem

Chcete získávat aktuální články přímo na Váš email?

Vložením e-mailu souhlasíte s podmínkami ochrany osobních údajů.

Zpracování osobních údajů

Pro úspěšné využívání služeb, které tato webová stránka nabízí, v některých případech potřebujeme zpracovávat osobní údaje uživatelů.
Toto zpracovávání podléhá nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Známé také jako "GDPR".

Služby využívající osobní údaje

Uvedené osobní údaje zpracováváme pouze pro účely níže popsané. Osobní (ani žádné jiné) údaje nezpracováváme pro potřeby cíleného nabízení zboží nebo služeb. Osobní údaje neprodáváme ani neposkytujeme třetím stranám. Souhlas považujeme za platný do jeho odvolání, viz níže.

Odběr novinek e-mailem

Pro využívání služby odběru novinek e-mailem (abonentní systém) potřebujeme znát Vaši e-mailovou adresu. Tento údaj neuvádíme veřejně a slouží pouze pro potřeby odesílání e-mailů s novinkami.

Webové formuláře

Při odesílání webových formulářů na této webové stránce ukládáme Vaši e-mailovou adresu jako kontaktní údaj pro odpovědi. Tento údaj neuvádíme veřejně.
Webové formuláře mohou pro úspěšné odeslání požadovat další osobní údaje. V takových případech tyto údaje zpracováváme pouze pro potřeby vyhodnocení formuláře a neuvádíme je veřejně.

Odvolání souhlasu

V případě, že si budete přát odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů, kontaktujte pověřence pro ochranu osobních údajů.

Smluvní strany

Správcem těchto osobních údajů je Česká asociace odpadového hospodářství, Pod Pekárnami 157/3, Praha 9 – Vysočany.
Zpracovatelem je společnost ABRUPTA SERVIS s.r.o..