ČAOH informuje - drobná technická novela zákona o odpadech

Dnes 19. března 2013 vyšel ve Sbírce zákonů pod číslem 69/2013 Sb. zákon, kterým se mění zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony. ČAOH upozorňuje, že novela je účinná rovněž ode dnešního dne.

 

Část druhá tohoto zákona obsahuje novelu zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů. Jedná se o rozsahově drobnou úpravu § 82 odst. 2 zákona o odpadech - slova „§ 12 odst. 5“ se nahrazují slovy „§ 12 odst. 6“ a za slova „§ 48a písm. b),“ se vkládají slova „§ 50 odst. 2,“.

Obsah novely:

Ustanovení § 82 odst. 2 zákona o odpadech se týká souhlasů podle zákona o odpadech, které se nevydají, pokud je jejich vydání nahrazeno postupem v řízení o vydání inegrovaného povolení. Novela obsahuje za prvé legislativně technickou opravu nevyhovujícího odkazu, neboť v § 12 odst. 5 doposud platného znění zákona o odpadech žádný souhlas není ( § 12 odst. 6 obsahuje souhlas krajského úřadu k míšení nebezpečných odpadů). Druhou změnou se nově k výčtu těchto souhlasům přidává i souhlas krajského úřadu k dispozici se zvláštním vázaným účtem pro účely vytváření finanční rezervy podle § 50 odst. 2 zákona o odpadech. 

Tato novela nabývá účinnosti dnem vyhlášení, tedy dnes 19. března 2013.

Náhled textu novely je k dispozici zde: http://www.sbirka.cz/POSL4TYD/NOVE/13-069.htm

Členové ČAOH mají již plný text aktuálního novelizovaného zákona o odpadech k dispozici na neveřejné části webových stránek ČAOH.

 

Ing. Petr Havelka, ředitel ČAOH

Profesní organizace ze sektoru svozu, třídění a využití odpadů hashtag#SKS, hashtag#CAOH,...

Deník POLITICO píše, že zelené nevládní organizace mají podle prohlášení stále...

ČAOH se účastnila semináře EWE ohledně odpovědného nakládání s odpady.

Lucie Kubesa, předsedkyně výboru pro životní prostředí, zastupitelstva Hlavního města...

Rozhovor časopisu Průmyslová ekologie, Komunální ekologie s Petr Havelka z ČAOH

Pravidelné novinky e-mailem

Chcete získávat aktuální články přímo na Váš email?

Vložením e-mailu souhlasíte s podmínkami ochrany osobních údajů.

Zpracování osobních údajů

Pro úspěšné využívání služeb, které tato webová stránka nabízí, v některých případech potřebujeme zpracovávat osobní údaje uživatelů.
Toto zpracovávání podléhá nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Známé také jako "GDPR".

Služby využívající osobní údaje

Uvedené osobní údaje zpracováváme pouze pro účely níže popsané. Osobní (ani žádné jiné) údaje nezpracováváme pro potřeby cíleného nabízení zboží nebo služeb. Osobní údaje neprodáváme ani neposkytujeme třetím stranám. Souhlas považujeme za platný do jeho odvolání, viz níže.

Odběr novinek e-mailem

Pro využívání služby odběru novinek e-mailem (abonentní systém) potřebujeme znát Vaši e-mailovou adresu. Tento údaj neuvádíme veřejně a slouží pouze pro potřeby odesílání e-mailů s novinkami.

Webové formuláře

Při odesílání webových formulářů na této webové stránce ukládáme Vaši e-mailovou adresu jako kontaktní údaj pro odpovědi. Tento údaj neuvádíme veřejně.
Webové formuláře mohou pro úspěšné odeslání požadovat další osobní údaje. V takových případech tyto údaje zpracováváme pouze pro potřeby vyhodnocení formuláře a neuvádíme je veřejně.

Odvolání souhlasu

V případě, že si budete přát odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů, kontaktujte pověřence pro ochranu osobních údajů.

Smluvní strany

Správcem těchto osobních údajů je Česká asociace odpadového hospodářství, Pod Pekárnami 157/3, Praha 9 – Vysočany.
Zpracovatelem je společnost ABRUPTA SERVIS s.r.o..