Česká televize - lesk a bída povinného zálohování PET lahví

Česká televize připravila shrnující reportáž týkající se již více než rok ministerstvem aktivně prosazovaného návrhu nápojářského průmyslu na zavedení povinného zálohování jednorázových PET lahví.

Cca dvacetiminutová reportáž České televize přináší shrnutí reportérů o tom, jak to v reálu je s kontroverzním příběhem ohledně lobbisticky vnucovaného povinného zálohování jednorázových PET lahví. PET lahví, které se nikdy nevypláchnou ani znovu nenaplní. PET lahví, které se zpracují zcela stejně, jako PET ve žlutých kontejnerech, jen sedmkrát dráž. Není to ani ekologické a ani ekonomické. Když by se za peníze, které má tento systém pro celkem cca 65 000 tun odpadů stát, vybudovaly zpracovatelské kapacity na ostatní odpady, měla by Česká republika splněny cíle pro většinu z cca 6 000 000 tun komunálních odpadů.

V pořadu vystupují:

Petr Hladík, ministr, Ministerstvo životního prostředí

Kristýna Havligerová, manažerka pro vnější vztahy, Inciativa pro zálohování

Pavel Drahovzal, místopředseda Svazu měst a obcí ČR

Jannis Samaras, předseda představenstva Kofola:

Martin Šmída, náměstek hejtmana pro životnostní prostředí, Olomoucký kraj

Aleš Boháč, náměstek primátora pro životní prostředí, město Ostrava

Petr Havelka, výkonný ředitel České asociace odpadového hospodářství

 

 

 

 

Zdroj: Česká asociace odpadového hospodářství s využitím reportáže České televize odkaz zde - https://www.ceskatelevize.cz/porady/1095913550-nedej-se/224562248410021/

 

 

 

Související články

 

Mezinárodní kongres označil zálohování PET lahví za chybu hned v několika státech

Odpady: Digitalizace nabízí levnější a efektivnější systém. I v odpadovém hospodářství

Od PR akce MŽP se distancujeme. Akce byla porušením zákona a ohrozila zpracovatelské technologie

Zástupci odborné veřejnosti vyzvali ministra Hladíka ke stažení návrhu na zálohování PET lahví

Češi, třídění a využití odpadů - jde nám to a stále se zlepšujeme

Rozhovor časopisu Průmyslová ekologie s Petrem Havelkou z ČAOH

Hlavní aktéři chtějí pokračovat v efektivním rozvoji obecních systémů separace. Pomoci může moderní třídění obalů s QR kódy

Účelově ohnutá data některých „institutů“ nesedí a poškozují stávající obecní systémy separace a ochotu lidí třídit

Odborník z oboru recyklace: Slovenská zkušenost se zálohami PET lahví

Eurostat: ČR je na sedmé příčce v recyklaci plastových obalů

Moravské hospodářství: Odpovědi Petra Havelky v duelu s ministrem Hladíkem k zálohování PET lahví

Není to výhodné pro lidi. Francie odmítá zálohování PET lahví

iDNES: Povinné zálohování PETek? Žádné obecné blaho. 23 otázek a odpovědí

Průzkum pro obce a města: Více než polovina Čechů odmítá zavedení povinného zálohování PET lahví a plechovek

Novela k zálohování PET lahví pod palbou kritiky klíčových aktérů a připomínkových míst

Dopady zálohování na obce. Jak říká klasik - nikdo vám nedá tolik, kolik já vám mohu slíbit

TV A11 - Zálohování PET lahví s Petrem Havelkou a Tomášem Drtinou

Zákonodárci se postavili za zájmy obcí a za veřejný zájem

PET ze žlutých kontejnerů lze recyklovat a využít pro materiály určené pro styk s potravinami

ČTK: Povinné zálohování PET lahví se mezi občany setkává s odmítavým postojem

Starostové v hlasování odmítli povinné zálohování PET lahví

Horecký: Jak je to tedy s vracením PET lahví a záchranou planety?

Jaké dopady bude mít zavedení záloh na PET na cíle v oblasti komunálních odpadů

Dávají povinné zálohy na plechovky smysl?

Zálohy na plechovky od piva. Zelená nebo čistě byznysová otázka?

Ze zálohování se stal byznys. O ekologii už se nemluví, říká šéf sítě COOP

Pro města o obce: Mají politici zakázat lidem nákup v nezálohovaných lahvích?

Pochybnosti k obsahu návrhu nařízení o obalech narůstají - recyklovaný obsah, lobbované zálohy, cíle pro opakované použití

Debata odborníků o chystaném zavedení záloh na PET lahve

Řada evropských států má stejně jako ČR vážné pochybnosti k návrhu evropského nařízení k obalům

Návrh nařízení o obalech je třeba ještě dopracovat - systémové připomínky

Mnoho členských států EU předběžně vyjádřilo pochybnosti nad právní formou Nařízení o obalech a obalových odpadech

Zálohování PET lahví v ČR očima odborníků

Výrobci nápojů nebudou mít přednostní přístup k rPET

Opětovné použití materiálů nemusí být ekologičtější než jejich okamžitá recyklace  

Odpady a obaly - odpovědi Petra Havelky pro časopis Svět balení

Profesní organizace ze sektoru svozu, třídění a využití odpadů hashtag#SKS, hashtag#CAOH,...

Deník POLITICO píše, že zelené nevládní organizace mají podle prohlášení stále...

ČAOH se účastnila semináře EWE ohledně odpovědného nakládání s odpady.

Lucie Kubesa, předsedkyně výboru pro životní prostředí, zastupitelstva Hlavního města...

Rozhovor časopisu Průmyslová ekologie, Komunální ekologie s Petr Havelka z ČAOH

Pravidelné novinky e-mailem

Chcete získávat aktuální články přímo na Váš email?

Vložením e-mailu souhlasíte s podmínkami ochrany osobních údajů.

Zpracování osobních údajů

Pro úspěšné využívání služeb, které tato webová stránka nabízí, v některých případech potřebujeme zpracovávat osobní údaje uživatelů.
Toto zpracovávání podléhá nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Známé také jako "GDPR".

Služby využívající osobní údaje

Uvedené osobní údaje zpracováváme pouze pro účely níže popsané. Osobní (ani žádné jiné) údaje nezpracováváme pro potřeby cíleného nabízení zboží nebo služeb. Osobní údaje neprodáváme ani neposkytujeme třetím stranám. Souhlas považujeme za platný do jeho odvolání, viz níže.

Odběr novinek e-mailem

Pro využívání služby odběru novinek e-mailem (abonentní systém) potřebujeme znát Vaši e-mailovou adresu. Tento údaj neuvádíme veřejně a slouží pouze pro potřeby odesílání e-mailů s novinkami.

Webové formuláře

Při odesílání webových formulářů na této webové stránce ukládáme Vaši e-mailovou adresu jako kontaktní údaj pro odpovědi. Tento údaj neuvádíme veřejně.
Webové formuláře mohou pro úspěšné odeslání požadovat další osobní údaje. V takových případech tyto údaje zpracováváme pouze pro potřeby vyhodnocení formuláře a neuvádíme je veřejně.

Odvolání souhlasu

V případě, že si budete přát odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů, kontaktujte pověřence pro ochranu osobních údajů.

Smluvní strany

Správcem těchto osobních údajů je Česká asociace odpadového hospodářství, Pod Pekárnami 157/3, Praha 9 – Vysočany.
Zpracovatelem je společnost ABRUPTA SERVIS s.r.o..