Zákonodárci se postavili za zájmy obcí a za veřejný zájem

V prosinci dalo Ministerstvo životního prostředí obcím, městům, obchodníkům, a dalším aktérům diskuze o povinném zálohování ne zcela chtěný dáreček na vánoční svátky. Přes vánoční svátky mohou všechny dotčené subjekty připomínkovat návrh novely zákona o obalech, který obsahuje zavedení povinného zálohování PET lahví a plechovek. Termín pro odeslání připomínek stanovilo Ministerstvo životního prostředí na 4.1.2024.

Není s podivem, že záhy po rozeslání materiálu k připomínkování se významná část připomínkových míst písemně obrátila na MŽP s žádostí o posun termínu připomínek z původního 4.1.2024 alespoň na 15.1.2024. Mezi subjekty, které vyzvaly MŽP k posunu termínu do rozumnější podoby jsou Hospodářská komora ČR, Svaz průmyslu a dopravy ČR, Unie zaměstnavatelských svazů ČR, Konfederace podnikatelských a zaměstnavatelských svazů, Svaz měst a obcí ČR, Sdružení místních samospráv ČR, Asociace krajů ČR, Asociace českého tradičního obchodu, Česká asociace odpadového hospodářství, Spolek veřejně prospěšných služeb, Česká asociace petrolejářského průmyslu a obchodu, a další. Nyní se čeká, jak o věci rozhodne pan ministr Hladík. 

 

V Poslanecké sněmovně proběhla odborná debata všech zainteresovaných aktérů

 

K problematice povinného zálohování proběhla dne 16. listopadu v Poslanecké sněmovně otevřená odborná diskuze, které se zúčastnili zástupci všech aktérů, kterých se tato agenda týká. Akci pořádalo vedení Výboru pro životní prostředí, spolu s oběma obecními svazy SMO ČR a SMS ČR.

V odborné diskuzi vystoupil na začátku pan ministr Hladík s představením systému povinného zálohování. Dále zde vystoupili jak poslanci, tak vedoucí představitelé obou obecních svazů. Za SMO ČR vystoupil místopředseda pan Pavel Drahovzal, za SMS ČR paní předsedkyně Eliška Olšáková, za Svazu obchodu a cestovního ruchu, prezident pan Tomáš Prouza, dále vystoupila řada starostů z celé České republiky, pan senátor a starosta Petr Vícha, zástupci nápojářského průmyslu a Iniciativy Zálohujme, i zástupci svozových a třídících společností, včetně provozovatele nejmodernější třídící linky v České republice. Podstatnou částí programu byla prezentace pana Tomáše Drtiny ze společnosti INCOMIND, která pro obce a města zpracovala průzkum veřejného mínění k otázkám zálohování PET lahví. Na stránkách Poslanecké sněmovny je možno najít všechny materiály z proběhlé odborné diskuze, včetně prezentace k průzkumu veřejného mínění. Shrnutí k proběhlému semináři lze najít například v této zprávě ČTK – Povinné zálohy PET lahví se lidem nelíbí.

 

Otevřená diskuze se ukázala jako klíč k efektivnímu řešení

 

Ukázalo se, že otevřená diskuze je v tomto případně skutečně velmi potřebná. Ministerstvo ještě v roce 2022 poctivě hodnotilo přínosy a rizika možného zálohování, a to za paní ministryně Hubáčkové. Ta k dané věci svolala odbornou pracovní skupinu všech zainteresovaných aktérů. Zde se jednotlivé aspekty poctivě probíraly. Skupina připravovala závěry k tomu, zda jsou povinné zálohy v ČR vhodné, potřebné a efektivní, či zda může ČR splnit cíle s využitím intenzifikace stávajících obecních systémů separace tak, jak velká část odborníků navrhovala.

Bohužel otevřená diskuze byla v květnu 2023 ukončena bez možnosti vyslovení závěru ministerské pracovní skupiny a bez nezávislé analýzy podkladů, po které řada členů v rámci jednání skupiny na MŽP volala. Široká odborná skupina byla po nástupu ministra Hladíka zrušena. Namísto toho bylo novým vedením MŽP přijato autoritativní řešení, kdy bylo oznámeno, že povinné zálohy v ČR zavedeny budou.

V návaznosti na odbornou diskuzi v Poslanecké sněmovně dne 16. listopadu zaslalo 14 zúčastněných svazů, asociací a dalších přítomných subjektů Děkovný dopis vedení Výboru pro životní prostředí, za organizaci kvalitní a tolik potřebné diskuze (HK ČR, SMS ČR, SMO ČR, Olomoucký kraj, SOCR, AČTO, SVPS, SKS, ČAOH, ČAObH, ČAPPO, město Bohumín a senátor Vícha, Svazek obcí Pečecký region, Svazek obcí Přeloučska).

dekovnydopis14org  dekovnydopis2jpg  dekovnydopis3 

 

Výbor pro životní prostředí podpořil obce a města a požaduje celospolečensky přínosné řešení

 

Výbor pro životní prostředí dne 6. prosince 2023 projednal závěry z odborné diskuze dne 16.11.2023 v Poslanecké sněmovně a schválil usnesení ve vztahu o otázce povinného zálohování. Lze shrnout, že usnesení je kritické k principům návrhu, který byl ze strany MŽP předložen do meziresortního připomínkového řízení a požaduje takové řešení, které zajistí nevyjímání hodnotných surovin ze separačních systémů obcí a měst.

Tedy zcela jiný koncept než ten, který prosazuje nápojářský segment a aktuální návrh MŽP. Usnesení požaduje realizaci takového řešení, které bude mít pozitivní celospolečenské dopady, zajistí efektivní využití stávající infrastruktury, bude respektovat tržní prostředí a konkurenci a bude mít co nejmenší dopady na náklady pro občany. Tedy principy, které návrh MŽP bohužel neplní.

vzpusnesenizalohy   vzpusneseni2 


 

Ke stažení: 

Usnesení výboru pro životní prostředí ze dne 6.12.2023 - https://www.psp.cz/sqw/text/text2.sqw?idd=239761 

Závěry z proběhlé odborné diskuze ze dne 16.11.2023 - vzp-shrnutidebaty16112023 

Výstupy z odborné debaty v Poslanecké sněmovně - https://www.psp.cz/sqw/hp.sqw?k=4606&td=19&cu=18 

Děkovný dopis 14 svazů, asociací a subjektů - Dopis_podekovani-predsedkyne_FINAL 

Materiály novely zákona o obalech v meziresortním připomínkovém řízení

 

Zdroj: Česká asociace odpadového hospodářství s využitím materiálů Poslanecké sněmovny

Podařilo se spustit další motivační program, který využívá logiku RECYKLAČNÍHO BONUSU...

V České republice třídí odpady 75 % lidí. To je skvělé a stále se to zlepšuje. V...

V úředním věstníku EU vyšlo nové nařízení o přeshraniční přepravě odpadů.

Automatizovaná třídicí linka v Brně už předala k recyklaci 65 tun kovů - separátor kovů...

Evropská komise může mít velký problém - evropské recyklační asociace pro výrobu a...

Pravidelné novinky e-mailem

Chcete získávat aktuální články přímo na Váš email?

Vložením e-mailu souhlasíte s podmínkami ochrany osobních údajů.

Zpracování osobních údajů

Pro úspěšné využívání služeb, které tato webová stránka nabízí, v některých případech potřebujeme zpracovávat osobní údaje uživatelů.
Toto zpracovávání podléhá nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Známé také jako "GDPR".

Služby využívající osobní údaje

Uvedené osobní údaje zpracováváme pouze pro účely níže popsané. Osobní (ani žádné jiné) údaje nezpracováváme pro potřeby cíleného nabízení zboží nebo služeb. Osobní údaje neprodáváme ani neposkytujeme třetím stranám. Souhlas považujeme za platný do jeho odvolání, viz níže.

Odběr novinek e-mailem

Pro využívání služby odběru novinek e-mailem (abonentní systém) potřebujeme znát Vaši e-mailovou adresu. Tento údaj neuvádíme veřejně a slouží pouze pro potřeby odesílání e-mailů s novinkami.

Webové formuláře

Při odesílání webových formulářů na této webové stránce ukládáme Vaši e-mailovou adresu jako kontaktní údaj pro odpovědi. Tento údaj neuvádíme veřejně.
Webové formuláře mohou pro úspěšné odeslání požadovat další osobní údaje. V takových případech tyto údaje zpracováváme pouze pro potřeby vyhodnocení formuláře a neuvádíme je veřejně.

Odvolání souhlasu

V případě, že si budete přát odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů, kontaktujte pověřence pro ochranu osobních údajů.

Smluvní strany

Správcem těchto osobních údajů je Česká asociace odpadového hospodářství, Pod Pekárnami 157/3, Praha 9 – Vysočany.
Zpracovatelem je společnost ABRUPTA SERVIS s.r.o..