Od PR akce MŽP se distancujeme. Akce byla porušením zákona a ohrozila zpracovatelské technologie

Profesní organizace ze sektoru svozu, třídění a využití odpadů SKS, ČAOH, SVPS a ČAObH podávají tiskové stanovisko k proběhlé PR akci MŽP týkající se sledování PET lahví s využitím bateriových lokátorů, záměrně skrytých v tříděném sběru komunálních odpadů. Zároveň písemně vyzvaly MŽP k neprodlenému sdělení lokací rizikových soustav, aby se dalo předejít škodám na technologiích a zdraví pracovníků třídících a zpracovatelských linek. Linkám hrozí riziko požáru. Baterie do tříděního plastu v žádném případě nepatří.

Od proběhlé PR akce se odborníci distancují a varují před podobným porušováním platné legislativy

 

V návaznosti na informace uvedené na webu Ministerstva životního prostředí dne 6.6.2024 (https://www.mzp.cz/cz/news_20240606_Unikatni-experiment-ministerstva-Jen-kazda-druha-PET-lahev-putuje-k-recyklaci ) a informace, které ministerstvo, spolu se soukromou společností  Incien, proaktivně sdělilo do obecných médií, vás s ohledem na potřebu bezodkladného zajištění ochrany majetku a bezpečí osob chceme informovat o našich aktuálních krocích a našem odborném pohledu na danou záležitost.

 1. V mediálních výstupech MŽP je sděleno, že ministerstvem pověřená firma tajně vložila cca 100 kusů sledovacích systémů s obsahem bateriových článků do tříděného komunálního odpadu (PET lahví) a tyto, z hlediska dalšího nakládání s tříděným sběrem nebezpečné soustavy, byly následně tajně sledovány po dobu cca 90 dnů.
 2. Jakožto profesní organice sdružující společnosti, které se zabývají jak mobilním lisováním a svozem komunálních odpadů z obcí a měst, tak provozováním třídících i zpracovatelských linek, chceme vyjádřit v odborné rovině zásadní znepokojení a nesouhlas s tímto typem nebezpečného jednání (rozhovor pro Český rozhlas k tomuto zde)
 3. Podtrhujeme, že naše technologie jsou velmi citlivé ve vztahu k riziku zahoření právě odpadů s nečekaným obsahem baterií a akumulátorů. Navíc v tomto případě se evidentně jednalo o kapacitní baterie, které měly sílu na vysílání signálu po dobu více než 90 dnů. Největší riziko je navíc právě u odpadů plastových.
 4. Bylo pro nás velmi znepokojující, když jsme se dozvěděli, že v současné době nám v různých lokacích v celé ČR leží stále cca 60 kusů takovýchto nebezpečných zařízení z hlediska provozu našich technologií a bezpečnosti našich pracovníků. Zařízení, kde nebezpečná součást, tedy baterie, je navíc záměrně a cíleně ukryta.
 5. Neprodleně po zjištění informací z médií jsme písemně vyzvali MŽP k okamžitému sdělení lokace těchto systémů, které nemají v tříděném komunálním odpadu co dělat. Kritické stanovisko a výzvu ke sdělení lokace nedovolených zařízení po operativní konzultaci sdílejí všechny dotčené profesní svazy – Česká asociace odpadového hospodářství, Sdružení komunálních služeb, Spolek veřejně prospěšných služeb a Česká asociace oběhového hospodářství. Na hodnocení nastalé situace se všechny profesní organizace jednoznačně shodují.
 6. Zdůrazňujeme, že v nedávné době jsme na několika linkách museli řešit právě již proběhlé případy zahoření zejména tříděného plastového odpadu z důvodů nečekaného obsahu baterií a akumulátorů.
 7. Z hlediska platného práva je vkládání předmětů obsahujících baterie do nádob tříděného sběru zakázáno.
 8. Škody na majetku a zdraví osob, které mohou takovýmto záměrným nedovoleným jednáním nastat, mohou dosahovat řádově desítek až stovek milionů korun. Dle právních konzultací může jít zcela reálně o obecné ohrožení.
 9. Aktuálně jsme v situaci, kdy musíme neprodleně řešit, kde se zbývající nebezpečné systémy nacházejí a zda a v jakém stavu jsou v našich technologiích, abychom mohli zajistit bezpečnost našich provozů a osob v nich a abychom mohli tato zařízení nebezpečná z hlediska provozu našich technologií, co nejdříve bezpečně eliminovat.
 10. O nastalé nebezpečné situaci naše profesní organizace operativně informují všechny rizikové provozy. Stejně tak jsme o věci informovali oba obecní svazy SMO ČR a SMS ČR, jakožto sdružení obcí, tedy původců odpadů, u kterých došlo k popsané situaci. 

 

Celá PR akce je z odborného hlediska zcela nesmyslná, bohužel jen poškodila důvěru lidí v 25 let úspěšně budovaný separační systém obcí a měst

 

 1. Z odborného hlediska zcela postrádáme smysl této podivné aktivistické akce, která je navíc v rozporu s platným právem. K mediálně sděleným číslům a výstupům podtrhujeme, že obaly (PET lahve, ale i další) s obsahem cizorodých látek, ať už v kapalném, či pevném skupenství, včetně předmětů, které v obalech nemají být, třídící systém standardně vyřazuje (stejné je to i u zálohového systému). Tyto obaly nemají systémově směřovat k dalšímu materiálovému využití s ohledem na neznámý obsah, ale jsou tříděním vyřazeny. Toto je dlouhodobý a vyžadovaný standard činnosti třídících zařízení, nastavený rovněž ve spolupráci s autorizovanou obalovou společností EKOKOM, a.s. Konkrétní procento záchytu v tomto případě může být ovlivněno záměrným skrytím bateriového systému. Výstupy z této akce proto vnímáme jako z odborného hlediska za zcela zavádějící a zcestné.
 2. Bohužel, dopadem této bezprecedentní aktivistické akce bude snížení důvěry občanů v separační systém obcí a měst, který je v ČR společně budován posledních 25 let a který je opakovaně oceňován pro jeho objektivní vysokou efektivitu i v evropském srovnání. Nejcennějším aspektem stávajícího systému v obcích je jeho dobrovolnost a fakt, že lidé v ČR třídí z přesvědčení (nikoli za peníze). Třídí zde již více než 75 % obyvatel. Zásadní většina vytříděných odpadů je využita. Česká republika se v efektivitě sběru a využití obalových odpadů dlouhodobě umisťuje mezi třemi nejlepšími státy v EU. To jsou objektivní fakta. U zmíněných PET lahví lidé v ČR vytřídí dokonce 8 z 10 uvedených na trh. V tomto jsme v třídícím systému druzí nejlepší za Belgií, kde vytřídí skoro 9 z 10. Bývalí ministři ŽP obecní separační systém aktivně podporovali. Aktuálně jej MŽP bohužel podobnými kroky znehodnocuje a činí jej nedůvěryhodným, a to nás znepokojuje.

Proběhlé jednání je z našeho pohledu nejen porušením práva, ale zejména politování hodným a neakceptovatelným poškozením důvěry obyvatel v obecní separační systémy. Proto se od podobných destruktivních PR akcí zásadně distancujeme.

Případné dotazy rádi zodpovíme.

Tuto informaci pro média společně podepisují

Petr Havelka, Česká asociace odpadového hospodářství

Richard Blahut, Spolek veřejně prospěšných služeb

Bohumil Rataj, Sdružení komunálních služeb

Miloš Kužvart, Česká asociace oběhového hospodářství

 

Na závěr

Na závěr doplňující komentář - Chceme věřit tomu, že tato nebezpečná akce nebyla provedena s cílem vyrobit alespoň nějaký umělý důvod k sugestivně a "proti všem" tlačené novele zákona o povinném zálohování PET lahví.

Novelu v připomínkovém řízení stále široce odmítá většina hlavních aktérů a povinných připomínkových míst, včetně Svazu měst a obcí ČR, Sdružení místních samospráv ČR, Asociace krajů ČR, samotných krajů, Hospodářské komory, Unie zaměstnavatelských svazů ČR, Asociace malých a středních podniků a živnostníků, Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů, některých resortů, některých úřadů, prakticky všech profesních organizací, a řada dalších.

K návrhu novely tyto organizace stále drží vysoké desítky zásadních rozporů. Roste počet širokých výzev ke stažení novely. Po posledních 14 letech, kdy samo MŽP povinné zálohování vždy aktivně odmítalo s řadou odborných důvodů, a to bez ohledu na politickou příslušnost jednotlivých ministrů, poslední rok se postoj MŽP změnil. Aktuálně návrh na povinné zálohování podporuje MŽP po boku zástupců nápojářského průmyslu a výrobce zálohovacích automatů. Podporu mu vyjadřují také některé ekologické organizace, ale ve světle aktuálního článku evropského deníku POLITICO (více zde), může být i tato podpora poměrně kontroverzní.

Návrh je ve standardním legislativním procesu prakticky neprojednatelný. Hospodářská komora uvedla, že je to jeden z nejhůře legislativně připravených návrhů vůbec. Potvrzuje to i rekordní počet tvajících zásadních rozporů s mnoha připomínkovými místy. Objektivně nelze v demokratickém zřízení prosazovat jedním člověkem zákon tzv. „navzdory všem“, případně „na míru někomu“. Podobným způsobem odmítla zavést povinné zálohování například Francie. Nezavedla ho Belgie, Španělsko, Itálie a další státy. Velká Británie odsunula spuštění systému a nad odsunem vážně přemýšlí také Polsko. Státy hledají jiné komplexnější a efektivnější řešení, použitelné pro všechny komunální odpady, hledá se řešení moderní. Nalezeno má být do roku 2029. Zmíněné státy chtějí budovat skutečné oběhové hospodářství pro všechny materiály, nikoli lobované státní legislativní benefity jen pro úzkou skupinu průmyslu.

V roce 2020 o povinném zálohování hlasoval český parlament a návrh byl široce odmítnut. Zákonodárci následně navrhovatelům z řad nápojářského průmyslu doporučili, že pokud z jejich pohledu skutečně věří "zeleným" důvodům k zálohování, mohou zálohování na své obaly zavést obratem, a to v dobrovolném systému. Zákon to umožňuje a u některých obalů to již standardně funguje. 

 

Zdroj: Česká asociace odpadového hospodářství ve spolupráci s SKS, SVPS a ČAObH

 

Podařilo se spustit další motivační program, který využívá logiku RECYKLAČNÍHO BONUSU...

V České republice třídí odpady 75 % lidí. To je skvělé a stále se to zlepšuje. V...

V úředním věstníku EU vyšlo nové nařízení o přeshraniční přepravě odpadů.

Automatizovaná třídicí linka v Brně už předala k recyklaci 65 tun kovů - separátor kovů...

Evropská komise může mít velký problém - evropské recyklační asociace pro výrobu a...

Pravidelné novinky e-mailem

Chcete získávat aktuální články přímo na Váš email?

Vložením e-mailu souhlasíte s podmínkami ochrany osobních údajů.

Zpracování osobních údajů

Pro úspěšné využívání služeb, které tato webová stránka nabízí, v některých případech potřebujeme zpracovávat osobní údaje uživatelů.
Toto zpracovávání podléhá nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Známé také jako "GDPR".

Služby využívající osobní údaje

Uvedené osobní údaje zpracováváme pouze pro účely níže popsané. Osobní (ani žádné jiné) údaje nezpracováváme pro potřeby cíleného nabízení zboží nebo služeb. Osobní údaje neprodáváme ani neposkytujeme třetím stranám. Souhlas považujeme za platný do jeho odvolání, viz níže.

Odběr novinek e-mailem

Pro využívání služby odběru novinek e-mailem (abonentní systém) potřebujeme znát Vaši e-mailovou adresu. Tento údaj neuvádíme veřejně a slouží pouze pro potřeby odesílání e-mailů s novinkami.

Webové formuláře

Při odesílání webových formulářů na této webové stránce ukládáme Vaši e-mailovou adresu jako kontaktní údaj pro odpovědi. Tento údaj neuvádíme veřejně.
Webové formuláře mohou pro úspěšné odeslání požadovat další osobní údaje. V takových případech tyto údaje zpracováváme pouze pro potřeby vyhodnocení formuláře a neuvádíme je veřejně.

Odvolání souhlasu

V případě, že si budete přát odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů, kontaktujte pověřence pro ochranu osobních údajů.

Smluvní strany

Správcem těchto osobních údajů je Česká asociace odpadového hospodářství, Pod Pekárnami 157/3, Praha 9 – Vysočany.
Zpracovatelem je společnost ABRUPTA SERVIS s.r.o..