Zástupci odborné veřejnosti vyzvali ministra Hladíka ke stažení návrhu na zálohování PET lahví

Kritizují zejména nesystémovost navrhovaných opatření, sporné přínosy novely a negativní dopady především na seniory, spotřebitele i živnostníky.

Zástupci obchodníků, živnostníků, polygrafů, distributorů, odpadového hospodářství, ale i seniorů a osob se zdravotním postižením, adresovali ministrovi životního prostředí Hladíkovi otevřený dopis. V něm zásadně nesouhlasí s přístupem Ministerstva životního prostředí k připravované novele zákona o obalech a vyzývají k jejímu stažení. Kritizují zejména návrh nového systému zálohování a plánované zavedení recyklačního poplatku za tištěné letáky, na které ve výsledku negativně doplatí zejména spotřebitelé, lokální podnikatelé a sociálně slabí. Podle signatářů výzvy není přijetí této novely v zájmu občanů České republiky.

„Novela obalového zákona dle aktuálního návrhu MŽP je zcela nekoncepční. Násilně definuje reklamní letáky jako obaly, což je legislativní nesmysl. Letáky, případně jiné tiskoviny, nikdy nebyly a nejsou obalem a nijak nesouvisí se zálohováním PET lahví či plechovek. Jejich zařazení do obalového zákona tedy nedává absolutně žádný smysl. K novele jsme společně předložili řadu kritických připomínek, které Hladíkovo ministerstvo uspokojivě nevyřešilo. Zpráva o hodnocení dopadu novely zcela přehlíží její negativní dopady na obce, drobné živnostníky nebo seniory. Recyklační poplatek za tištěné letáky se promítne do zdražení cen produktů a služeb a v konečném důsledku ho zaplatí spotřebitelé. Tedy každý z nás,“ říká Jaroslav Staněk, manažer marketingu a komunikace České distribuční, která je největším distributorem tištěných letáků v České republice.

Zpoplatnění pouze letáků je alibistické a nic nevyřeší

Nesystémovost navrhovaných opatření podtrhuje fakt, že MŽP chce nově zpoplatnit pouze letáky, ale už ne např. reklamní plakáty nebo jiné tiskoviny obsahující reklamu. Všechny tyto tiskoviny končí ve stejném odpadovém kontejneru jako letáky a podílejí se na jeho naplnění ve stejné, ne-li větší míře. Situace ohledně nezpoplatněného obsahu modrých kontejnerů se tedy nevyřeší. „Ministerstvo životního prostředí otevřeně říká, že chce zpoplatnit veškerý doposud nezpoplatněný obsah modrých kontejnerů. Nyní ale přichází s návrhem zpoplatnit pouze letáky, kterých je v kontejnerech lehce přes 10 %, tedy minorita. Veškerý ostatní nezpoplatněný papírový odpad nechá bez povšimnutí. To mi opravdu nepřijde jako promyšlené a systémové řešení. V konečném důsledku tím MŽP trestá především seniory a sociálně slabé. Ale také menší živnostníky, kterým už tak vláda neulehčuje podnikání a nyní jim chce přidat další finanční a administrativní zátěž,“ říká Tomáš Prouza, prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu.

Přístup ministerstva je antisociální a diskriminační

„Recyklační daň za letáky způsobí buď úbytek letáků nebo zvýšení spotřebitelských cen. Obojí by bylo pro seniory, kteří už teď často obracejí každou korunu, velkým problémem. Více než polovina seniorských domácností v České republice nemá přístup k výpočetní technice. Tištěný leták je často jejich jediným zdrojem informací o akčních nabídkách. Alternativa v podobě online letáků či mobilních aplikací pro ně nepřichází v úvahu. Když jsme MŽP upozorňovali na negativní sociální dopady novely, bylo nám řečeno, že na její přijetí to nemá a nemůže mít vliv. Takhle si sociální dialog se státem opravdu nepředstavujeme,“ říká Lenka Desatová, předsedkyně Rady seniorů ČR.

vyzvakestazeninovely 

Distribuce letáků je také jedním z nejčastějších zaměstnání pro osoby se zdravotním postižením. Jen Česká distribuční zaměstnává na hlavní pracovní poměr přes 1 500 osob s handicapem, které už tak mají ztížený vstup na trh práce. Očekávaný pokles produkce letáků ohrozí nejen tato pracovní místa. „Distribuce letáků je často jedním z mála možných způsobů, jak si osoby s handicapem mohou ke svému důchodovému příjmu přivydělat. Nezanedbatelný je také sociální aspekt zaměstnání. Zaměstnanci z řad OZP berou svoji práci zodpovědně a vidí v ní přínos pro společnost. Hrozba ztráty zaměstnání je pro ně naopak velmi citlivé téma. Máme opodstatněnou obavu, že zavedení recyklačních poplatků za tištěné letáky povede k přímému propouštění pracovně nejméně výkonných OZP, kteří pak jen stěží najdou jiné uplatnění, zůstanou v evidenci ÚP a následně budou závislí na dalších sociálních dávkách,“ říká Josef Šulc, předseda Asociace zaměstnavatelů zdravotně postižených ČR.

Česká polygrafie stagnuje, hrozí další propouštění

Dle údajů Svazu polygrafických podnikatelů pracuje v českém polygrafickém průmyslu zhruba 14 000 zaměstnanců. Vlivem náročných posledních let se již nyní tento segment potýká s meziročními poklesy produkce v řádu desítek procent. Zavedení nového poplatku za letáky vyvolává oprávněné obavy o propouštění, přičemž o práci mohou přijít tisíce zaměstnanců. „Existuje nemalé množství tiskáren, jejichž produkci z velké většiny tvoří právě tisk letáků. Poplatkem způsobené navýšení produkčních nákladů negativně ovlivní rozhodování zadavatelů těchto zakázek. Pro menší a některé střední tiskárny může jít o existenční záležitost. Uvědomujeme si princip rozšířené odpovědnosti výrobce, nicméně novela stále obsahuje mnoho nejasností a nedostatků, na které dlouhodobě upozorňujeme. Doposud jsme od ministerstva nedostali odpovědi ani na některé zcela základní otázky. Takto pojatá legislativa způsobí pouze více škody než užitku, a proto ji odmítáme,“ říká Zdeněk Sobota, prezident Svazu polygrafických podnikatelů.

Novela nedává smysl ani zástupcům odpadového hospodářství

„Prakticky všechny profesní svazy svozových a recyklačních firem odmítají navrhované povinné zálohování. Přes 20 let budujeme komplexní a efektivní systém, a také díky němu se ČR v žebříčku třídění a recyklace obalů dlouhodobě umisťuje na nejvyšších příčkách celé EU. Ministerstvem navrhovaný systém je předražený, má duplicitní logistiku, větší uhlíkovou stopu a je zatěžující pro občana. Obcím navíc jednoznačně navýší náklady na odpadové hospodářství. Sdílíme názory zástupců obcí, krajů, obchodníků, živnostníků a celé řady dalších subjektů a vyzýváme MŽP, aby předmětnou novelu stáhlo,“ říká Petr Havelka, výkonný ředitel České asociace odpadového hospodářství a dodává, že existují lepší řešení, jak dosáhnout stanovených cílů. Pracují na nich i jiné státy, např. Francie, Belgie nebo Velká Británie, která oznámila odklad zálohového systému, s cílem najít řešení využitelné i pro jiné druhy odpadů.

Ministerstvo životního prostředí pohrdá názory odborníků

Skutečnost, že jde o složitou problematiku, která vyžaduje širokou a dlouhodobou odbornou diskuzi, dokládá předložení celkem 726 připomínek k návrhu novely. Dle Asociace malých a středních podnikatelů a živnostníků ČR, která sama podala na 30 připomínek, však MŽP názory odborníků přehlíží. „Novela zákona o obalech je od počátku meziresortního připomínkového řízení značně kritizována řadou odborníků a zainteresovaných subjektů. Tuto skutečnost MŽP příliš nezohledňuje, pohrdá názory připomínkových míst a snaží se nový obalový zákon prosadit tzv. na sílu. Je například zcela nesystémové zahrnout do této legislativy reklamní letáky. Ministerstvo chce omezit produkci letáků, ale vůbec nereflektuje, že pro velké množství lokálních živnostníků jde často o jediný způsob efektivní komunikace se zákazníky. K navrhovanému systému zálohování máme dlouhodobě také řadu výhrad, např. k zahrnutí malých prodejen nebo čerpacích stanic do sítě sběrných míst. MŽP na jednání slíbilo, že o připomínkách s námi bude dále jednat, ale to se nestalo,říká Josef Jaroš, předseda představenstva Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR.

Plný text výzvy je k dispozci zde: vyzva-k-zastaveni--novely-obaloveho-zakona 

Signatáři výzvy ke stažení novely obalového zákona:

Jaroslav Staněk, manažer komunikace a marketingu České distribuční

Zdeněk Sobota, prezident Svazu polygrafických podnikatelů

Ing. Vladimír Hranička, člen prezidia Svazu polygrafických podnikatelů

Ing. Lenka Desatová, předsedkyně Rady seniorů České republiky

Milena Hesová, místopředsedkyně Rady seniorů České republiky

Josef Šulc, předseda Asociace zaměstnavatelů zdravotně postižených ČR

Dr. Ing. Josef Jaroš, předseda představenstva Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR

Ing. Pavel Březina, předseda představenstva Asociace českého tradičního obchodu

Ing. Petr Havelka, výkonný ředitel České asociace odpadového hospodářství

Ing. Bohumil Rataj, předseda Sdružení komunálních služeb

Ing. Richard Blahut, předseda Představenstva a vedoucí sekce odpadového hospodářství Spolku veřejně prospěšných služeb

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Další informace poskytne:

Ondřej Olšanský, Madison Public Affairs, e-mail: olsansky@madisonpa.cz, mobil: +420 778 960 474.

 

Podařilo se spustit další motivační program, který využívá logiku RECYKLAČNÍHO BONUSU...

V České republice třídí odpady 75 % lidí. To je skvělé a stále se to zlepšuje. V...

V úředním věstníku EU vyšlo nové nařízení o přeshraniční přepravě odpadů.

Automatizovaná třídicí linka v Brně už předala k recyklaci 65 tun kovů - separátor kovů...

Evropská komise může mít velký problém - evropské recyklační asociace pro výrobu a...

Pravidelné novinky e-mailem

Chcete získávat aktuální články přímo na Váš email?

Vložením e-mailu souhlasíte s podmínkami ochrany osobních údajů.

Zpracování osobních údajů

Pro úspěšné využívání služeb, které tato webová stránka nabízí, v některých případech potřebujeme zpracovávat osobní údaje uživatelů.
Toto zpracovávání podléhá nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Známé také jako "GDPR".

Služby využívající osobní údaje

Uvedené osobní údaje zpracováváme pouze pro účely níže popsané. Osobní (ani žádné jiné) údaje nezpracováváme pro potřeby cíleného nabízení zboží nebo služeb. Osobní údaje neprodáváme ani neposkytujeme třetím stranám. Souhlas považujeme za platný do jeho odvolání, viz níže.

Odběr novinek e-mailem

Pro využívání služby odběru novinek e-mailem (abonentní systém) potřebujeme znát Vaši e-mailovou adresu. Tento údaj neuvádíme veřejně a slouží pouze pro potřeby odesílání e-mailů s novinkami.

Webové formuláře

Při odesílání webových formulářů na této webové stránce ukládáme Vaši e-mailovou adresu jako kontaktní údaj pro odpovědi. Tento údaj neuvádíme veřejně.
Webové formuláře mohou pro úspěšné odeslání požadovat další osobní údaje. V takových případech tyto údaje zpracováváme pouze pro potřeby vyhodnocení formuláře a neuvádíme je veřejně.

Odvolání souhlasu

V případě, že si budete přát odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů, kontaktujte pověřence pro ochranu osobních údajů.

Smluvní strany

Správcem těchto osobních údajů je Česká asociace odpadového hospodářství, Pod Pekárnami 157/3, Praha 9 – Vysočany.
Zpracovatelem je společnost ABRUPTA SERVIS s.r.o..