TV A11 - Zálohování PET lahví s Petrem Havelkou a Tomášem Drtinou

Moderátoři Vlasta Korec a Hanka Kynychová si v TV A11 v pořadu Dobrý večer povídali k tématu povinného zálohování PET lahví s Petrem Havelkou z České asociace odpadového hospodářství a Tomášem Drtinou z agentury Incomind, která prováděla průzkum veřejného mínění v oblasti povinného zálohování PET lahví pro obce a města v České republice.

Dne 16. listopadu proběhla v Poslanecké sněmovně široká odborná diskuze k tomuto tématu a byly zde také představeny výsledky průzkumu veřejného mínění. Podle provedeného průzkumu většina občanů v České republice povinné zálohy nepodporuje. Vadí jim spojené nevýhody tohoto řešení, méně komfortní systém oproti klasickému třídění, riziko dražších poplatků za komunální odpady a řada dalších věcí podrobně analyzovaných v průzkumu. Celkově provedený průzkum veřejného mínění ukazuje, že lidé většinově nesouhlasí se zaváděním povinných záloh na PET lahve, a to v procentuálním poměru 56:44. Nesouhlasné postoje jsou tím silnější, čím více informací mají lidé k návrhu Ministerstva životního prostředí. Poměr mezi zcela vyhraněnými proti zvažované právní úpravě a plně ji akceptujícími je 23:16 v neprospěch prosazovatelů. Obecní svazy SMO ČR a SMS ČR upozorňují, že navrhovaný systém nepřináší celospolečenské výhody a že není přínosný ani pro obce, ani pro občany. Výbor pro životní prostředí Poslanecké sněmovny k návrhu na zavedení povinného zálohování přijal dne 6.prosince 2023 konkrétní usnesení, které je k dispozici v tomto článku Zákonodárci se postavili za zájmy obcí a za veřejný zájem

TV A11 si k aktuálnímu návrhu povinného zálohování PET lahví pozvala do své večerní diskuze Petra Havelku z České asociace odpadového hospodářství a Tomáše Drtinu z agentry Incomind, která pro obce a města zpracovala průzkum veřejného mínění. Níže je uveden záznam z pořadu. Na webu A11 je dispozici pod tímto odkazem.

 

Více než polovina průzkumem oslovených občanů si přeje, aby jim zůstalo jejich dosavadní právo volby, zda si koupí nápoj v zálohovaném obalu, či v obalu bez zálohy. Lidé odmítají, aby jim politici stanovovali zákaz prodeje nápojů v nezálohovaných lahvích, což by povinné zálohování přineslo. Zde je potřeba podtrhnout, že Poslanecká sněmovna již v roce 2020 povinné zálohování odmítla v hlasování poslanců s odůvodněním, že pokud nápojářské firmy chtějí své výrobky prodávat v zálohovaných obalech, mají zavést zálohy v dobrovolném systému tak, jako u řady skleněných obalů. Není zde objektivní důvod stanovovat toto lidem jako další z povinností. Možnost vytvoření dobrovolného zálohového systému platná legislativa obsahuje.

K tématu povinného zálohování se nedávno vyjádřili v televizní diskuzi v pořadu Cirkulární Česko také Barbora Furstová za Sdružení místních samospráv ČR, Tomáš Prouza za Svaz obchodu a cestovního ruchu, Pavel Březina za Asociaci českého tradičního obchodu a Jiří Beneš, starosta obce Přerov nad Labem. Toto video je na webu A11 k dispozici zde.

 

Zdroj: Česká asociace odpadového hospodářství s využitím materiálů TV A11

 

Související články

Zákonodárci se postavili za zájmy obcí a za veřejný zájem

PET ze žlutých kontejnerů lze recyklovat a využít pro materiály určené pro styk s potravinami

ČTK: Povinné zálohování PET lahví se mezi občany setkává s odmítavým postojem

Starostové v hlasování odmítli povinné zálohování PET lahví

Horecký: Jak je to tedy s vracením PET lahví a záchranou planety?

Jaké dopady bude mít zavedení záloh na PET na cíle v oblasti komunálních odpadů

Dávají povinné zálohy na plechovky smysl?

Zálohy na plechovky od piva. Zelená nebo čistě byznysová otázka?

Ze zálohování se stal byznys. O ekologii už se nemluví, říká šéf sítě COOP

Pro města o obce: Mají politici zakázat lidem nákup v nezálohovaných lahvích?

Pochybnosti k obsahu návrhu nařízení o obalech narůstají - recyklovaný obsah, lobbované zálohy, cíle pro opakované použití

Debata odborníků o chystaném zavedení záloh na PET lahve

Řada evropských států má stejně jako ČR vážné pochybnosti k návrhu evropského nařízení k obalům

Návrh nařízení o obalech je třeba ještě dopracovat - systémové připomínky

Mnoho členských států EU předběžně vyjádřilo pochybnosti nad právní formou Nařízení o obalech a obalových odpadech

Zálohování PET lahví v ČR očima odborníků

Výrobci nápojů nebudou mít přednostní přístup k rPET

Opětovné použití materiálů nemusí být ekologičtější než jejich okamžitá recyklace  

Odpady a obaly - odpovědi Petra Havelky pro časopis Svět balení

Podařilo se spustit další motivační program, který využívá logiku RECYKLAČNÍHO BONUSU...

V České republice třídí odpady 75 % lidí. To je skvělé a stále se to zlepšuje. V...

V úředním věstníku EU vyšlo nové nařízení o přeshraniční přepravě odpadů.

Automatizovaná třídicí linka v Brně už předala k recyklaci 65 tun kovů - separátor kovů...

Evropská komise může mít velký problém - evropské recyklační asociace pro výrobu a...

Pravidelné novinky e-mailem

Chcete získávat aktuální články přímo na Váš email?

Vložením e-mailu souhlasíte s podmínkami ochrany osobních údajů.

Zpracování osobních údajů

Pro úspěšné využívání služeb, které tato webová stránka nabízí, v některých případech potřebujeme zpracovávat osobní údaje uživatelů.
Toto zpracovávání podléhá nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Známé také jako "GDPR".

Služby využívající osobní údaje

Uvedené osobní údaje zpracováváme pouze pro účely níže popsané. Osobní (ani žádné jiné) údaje nezpracováváme pro potřeby cíleného nabízení zboží nebo služeb. Osobní údaje neprodáváme ani neposkytujeme třetím stranám. Souhlas považujeme za platný do jeho odvolání, viz níže.

Odběr novinek e-mailem

Pro využívání služby odběru novinek e-mailem (abonentní systém) potřebujeme znát Vaši e-mailovou adresu. Tento údaj neuvádíme veřejně a slouží pouze pro potřeby odesílání e-mailů s novinkami.

Webové formuláře

Při odesílání webových formulářů na této webové stránce ukládáme Vaši e-mailovou adresu jako kontaktní údaj pro odpovědi. Tento údaj neuvádíme veřejně.
Webové formuláře mohou pro úspěšné odeslání požadovat další osobní údaje. V takových případech tyto údaje zpracováváme pouze pro potřeby vyhodnocení formuláře a neuvádíme je veřejně.

Odvolání souhlasu

V případě, že si budete přát odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů, kontaktujte pověřence pro ochranu osobních údajů.

Smluvní strany

Správcem těchto osobních údajů je Česká asociace odpadového hospodářství, Pod Pekárnami 157/3, Praha 9 – Vysočany.
Zpracovatelem je společnost ABRUPTA SERVIS s.r.o..