Dávají povinné zálohy na plechovky smysl?

Redakce Průmyslové ekologie přišla s polemikou na téma - Dávají povinné zálohy na plechovky smysl? Do polemiky byl osloven také Petr Havelka, výkonný ředitel České asociace odpadového hospodářství. Jeho shrnutí k danému tématu je k dispozici níže.

Redakce svůj dotaz uvedla takto: "V rámci debat k povinnému zálohování se veškerá pozornost soustřeďuje na PET lahve, u nichž je kritizováno zavedení zálohového systému, ovšem plechovky jsou opomíjeny. Proto by nás zajímalo, zda je v případě plechovek zálohový systém smysluplnou záležitostí a pokud ano, čím se odlišuje od PET lahví?"

Petr Havelka na dotaz odpovídá

Je to podobné jako u PET lahví, k povinným zálohám na plechovky zde není objektivní důvod a celý systém to jen prodraží a lidé zaplatí víc ze svých peněženek. Obce a města dostaly před několika lety povinnost třídit i kovové odpady. Rok od roku se množství vytříděných kovových odpadů z obcí a měst zvyšuje. Následně, v letech 2018 a 2019 Evropská unie stanovila nové cíle týkající se nově i kovových obalů, včetně hliníku. Řada obcí má samostatné sběrné nádoby na kovy a jejich množství stále roste. Ve stále větším počtu obcí a měst lze sbírat plechovky, ale i jiné kovové obaly také v jedné nádobě spolu s plasty. To je pro občany velmi pohodlné. Na konci roku 2021 už občané mohli odkládat kovové obaly do více než 100 tisíc nádob po celé ČR a jejich počet stále roste. Tolik sběrných míst na ZÁLOHOVANÉ obaly nikdy nebude, nebude jich ani desetina.

plechovky plechovky3  

Moderně vybavené třídící linky, které mají separátory kovů, umí magnetické i nemagnetické kovové obaly vytřídit s velmi vysokou účinností cca 97 %. Také nové supermoderní třídící linky na směsné komunální odpady umí plechovky a další kovové odpady vytřídit ze směsi se stejnou velmi vysokou účinností. Například na lince v Ostravě, kde investici do moderního třídění provedlo samo město Ostrava, jsou kovové obaly prakticky bezezbytku vytříděny a poslány k recyklaci. Podobné to je na řadě ostatních linek, kde mají separátory kovů. Odborné strategie ke splnění legislativních cílů k rokům 2030 a 2035 jednoznačně počítají s tím, že dalším rozvojem stávajícího systému separace odpadů v obcích a městech a na to navázaným systémem třídících linek se podaří splnit cíle sběru a využití všech stanovených komodit, tedy včetně kovových obalů.

Možnost splnění spektra cílů oběhového hospodářství však paradoxně ohrožuje právě legislativní nestabilita, netržní vyjímání hodnotných surovin z obecních systémů a jejich transfer uměle k nápojářskému průmyslu, zatímco obcím a městům zůstanou jen odpadní materiály s negativní hodnotou a horší mírou recyklovatelnosti. To samozřejmě postrádá odbornou logiku, nicméně někteří politici nápojářskému tlaku podléhají a obcím a městům zbývají spíše oči pro pláč a poškozené investice. Samozřejmě že v případě zálohování nejde o ekologii (více k tomuto také zde). Tomu by asi nyní neuvěřil už ani Mirek Dušín. Jde o rostoucí cenu těchto komodit. Když byly levné, nápojáři o ně nestáli a povinné zálohování se neřešilo. Dlouhodobě je cena vysoká díky dalším segmentům průmyslu, které tyto materiály recyklují už řadu let a mají o ně tržní zájem. A to je dobře, to je klíč k oběhovému hospodářství – soutěž a konkurence.

plechovky-zelezne

Bohužel tyto hodnoty a fungující řetězce rozvrací umělé netržní systémy povinných záloh a směřování surovin jen vybraným segmentům průmyslu. To potvrzuje také to, že navrhovaný zálohový systém se má týkat zejména hliníkových plechovek, nikoli ostatních kovových obalů. Ostatní plechovky nejsou pro nápojáře dostatečně zajímavé. Takže občan podle některých politiků má nést hliníkovou plechovku od piva zpět do obchodu a železnou plechovku od např. kokosového mléka nebo od fazolí, či kukuřice, má nést do barevného kontejneru. A prý to je proto, abychom byli více zelení. Tomu z odborného hlediska skutečně nerozumím. Chápu, že nápojáři to tak chtějí. Nyní je otázka, zda politici systém nastaví dobře pro občany, obce a města a nebo pro nápojáře...

 

Zdroj: Česká asociace odpadového hospodářství pro časopis Průmyslová ekologie, polemiku lze najít pod tímto odkazem https://www.prumyslovaekologie.cz/info/polemika-davaji-povinne-zalohy-na-plechovky-smysl-i-cast.

Související články

Zálohy na plechovky od piva. Zelená nebo čistě byznysová otázka?

Ze zálohování se stal byznys. O ekologii už se nemluví, říká šéf sítě COOP

Pro města o obce: Mají politici zakázat lidem nákup v nezálohovaných lahvích?

Pochybnosti k obsahu návrhu nařízení o obalech narůstají - recyklovaný obsah, lobbované zálohy, cíle pro opakované použití

Debata odborníků o chystaném zavedení záloh na PET lahve

Řada evropských států má stejně jako ČR vážné pochybnosti k návrhu evropského nařízení k obalům

Návrh nařízení o obalech je třeba ještě dopracovat - systémové připomínky

Mnoho členských států EU předběžně vyjádřilo pochybnosti nad právní formou Nařízení o obalech a obalových odpadech

Zálohování PET lahví v ČR očima odborníků

Výrobci nápojů nebudou mít přednostní přístup k rPET

Opětovné použití materiálů nemusí být ekologičtější než jejich okamžitá recyklace  

Odpady a obaly - odpovědi Petra Havelky pro časopis Svět balení

Podařilo se spustit další motivační program, který využívá logiku RECYKLAČNÍHO BONUSU...

V České republice třídí odpady 75 % lidí. To je skvělé a stále se to zlepšuje. V...

V úředním věstníku EU vyšlo nové nařízení o přeshraniční přepravě odpadů.

Automatizovaná třídicí linka v Brně už předala k recyklaci 65 tun kovů - separátor kovů...

Evropská komise může mít velký problém - evropské recyklační asociace pro výrobu a...

Pravidelné novinky e-mailem

Chcete získávat aktuální články přímo na Váš email?

Vložením e-mailu souhlasíte s podmínkami ochrany osobních údajů.

Zpracování osobních údajů

Pro úspěšné využívání služeb, které tato webová stránka nabízí, v některých případech potřebujeme zpracovávat osobní údaje uživatelů.
Toto zpracovávání podléhá nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Známé také jako "GDPR".

Služby využívající osobní údaje

Uvedené osobní údaje zpracováváme pouze pro účely níže popsané. Osobní (ani žádné jiné) údaje nezpracováváme pro potřeby cíleného nabízení zboží nebo služeb. Osobní údaje neprodáváme ani neposkytujeme třetím stranám. Souhlas považujeme za platný do jeho odvolání, viz níže.

Odběr novinek e-mailem

Pro využívání služby odběru novinek e-mailem (abonentní systém) potřebujeme znát Vaši e-mailovou adresu. Tento údaj neuvádíme veřejně a slouží pouze pro potřeby odesílání e-mailů s novinkami.

Webové formuláře

Při odesílání webových formulářů na této webové stránce ukládáme Vaši e-mailovou adresu jako kontaktní údaj pro odpovědi. Tento údaj neuvádíme veřejně.
Webové formuláře mohou pro úspěšné odeslání požadovat další osobní údaje. V takových případech tyto údaje zpracováváme pouze pro potřeby vyhodnocení formuláře a neuvádíme je veřejně.

Odvolání souhlasu

V případě, že si budete přát odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů, kontaktujte pověřence pro ochranu osobních údajů.

Smluvní strany

Správcem těchto osobních údajů je Česká asociace odpadového hospodářství, Pod Pekárnami 157/3, Praha 9 – Vysočany.
Zpracovatelem je společnost ABRUPTA SERVIS s.r.o..