ČAOH informuje - novela vyhlášky k autovrakům

Ve Sbirce vychází - vyhláška č.105/2014 Sb., kterou se mění vyhláška č. 352/2008 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady z autovraků, vybraných autovraků, o způsobu vedení jejich evidence a evidence odpadů vznikajících v zařízeních ke sběru a zpracování autovraků a o informačním systému sledování toků vybraných autovraků (o podrobnostech nakládání s autovraky), ve znění vyhlášky č. 54/2010 Sb.


To podstatné z obsahu:

  • § 4 nový odstavec 4 - nově stanoveny podrobnosti vedení fotodokumentace stavu přijímaných vybraných autovraků - konkrétně půjde o 3 fotografie (1.celkový pohled na autovrak, 2.stav vybavení kabiny autovraku a 3.identifikační číslo VIN)
  • § 4 nový odstavec 5 - provozovatel zařízení ke sběru autovraků je povinen zasílat fotodokumentaci ministerstvu ve lhůtě do 96 hodin po zaslání údajů podle odst. 3 do informačního systému sledování toků vybraných autovraků
  • Změny v příloze č. 2 vyhlášky týkající se např. skladování autovraků na sobě (bez technických opatření pouze dva autovraky na sobě), přesnější úprava přednostního odstraňování částí a materiálů obsahujících škodliviny, doplnění minimálních technických požadavků na zpracování autovraků a zpracovatelské operace pro podporu recyklace, zpřesnění úpravy znehodnocení a zničení VIN a další změny.


Účinnost: 15. června 2014 (s výjimkou bodu novely týkajícího se fotodokumentace stavu přijímaných vybraných autovraků, který nabývá účinnosti dne 1. října 2014).

Novela vyhlášky je k dispozici zde: 105.pdf [ 65.29 kB ]

 

Zdroj: Ing. Petr Havelka Česká asociace odpadového hospodářství (www,caoh.cz)

 

Profesní organizace ze sektoru svozu, třídění a využití odpadů hashtag#SKS, hashtag#CAOH,...

Deník POLITICO píše, že zelené nevládní organizace mají podle prohlášení stále...

ČAOH se účastnila semináře EWE ohledně odpovědného nakládání s odpady.

Lucie Kubesa, předsedkyně výboru pro životní prostředí, zastupitelstva Hlavního města...

Rozhovor časopisu Průmyslová ekologie, Komunální ekologie s Petr Havelka z ČAOH

Pravidelné novinky e-mailem

Chcete získávat aktuální články přímo na Váš email?

Vložením e-mailu souhlasíte s podmínkami ochrany osobních údajů.

Zpracování osobních údajů

Pro úspěšné využívání služeb, které tato webová stránka nabízí, v některých případech potřebujeme zpracovávat osobní údaje uživatelů.
Toto zpracovávání podléhá nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Známé také jako "GDPR".

Služby využívající osobní údaje

Uvedené osobní údaje zpracováváme pouze pro účely níže popsané. Osobní (ani žádné jiné) údaje nezpracováváme pro potřeby cíleného nabízení zboží nebo služeb. Osobní údaje neprodáváme ani neposkytujeme třetím stranám. Souhlas považujeme za platný do jeho odvolání, viz níže.

Odběr novinek e-mailem

Pro využívání služby odběru novinek e-mailem (abonentní systém) potřebujeme znát Vaši e-mailovou adresu. Tento údaj neuvádíme veřejně a slouží pouze pro potřeby odesílání e-mailů s novinkami.

Webové formuláře

Při odesílání webových formulářů na této webové stránce ukládáme Vaši e-mailovou adresu jako kontaktní údaj pro odpovědi. Tento údaj neuvádíme veřejně.
Webové formuláře mohou pro úspěšné odeslání požadovat další osobní údaje. V takových případech tyto údaje zpracováváme pouze pro potřeby vyhodnocení formuláře a neuvádíme je veřejně.

Odvolání souhlasu

V případě, že si budete přát odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů, kontaktujte pověřence pro ochranu osobních údajů.

Smluvní strany

Správcem těchto osobních údajů je Česká asociace odpadového hospodářství, Pod Pekárnami 157/3, Praha 9 – Vysočany.
Zpracovatelem je společnost ABRUPTA SERVIS s.r.o..