ČAOH podporuje kritické stanovisko SOVAK k aktuální novele zákona o odpadech

Česká asociace odpadového hospodářství, podobně jako Sdružení vodovodů a kanalizací, opakovaně upozornila MŽP na chybný návrh novely zákona o odpadech ve věci nově navrhované působnosti zákona na obsahy bezodtokých jímek. Ty má v ČR nemalé množství občanů.

Česká asociace odpadového hospodářství zaslala již v listopadu a prosinci minulého roku ministerstvu životního prostředí své připomínky k návrhu tzv. infringementové novely zákona o odpadech. Ve svých připomínkách ministerstvo upozornila na několik zásadních problémů, které by navrhované znění způsobilo.

Zjednodušeně řečeno to, čemu jsme doposud říkali odpadní vody v bezodtokých jímkách a co zpravidla vozily fekální vozy jako odpadní vodu na čistírny odpadních vod, kde byla standardně zpracována a vyčištěna, by nově mělo být odpadem. Takto to alespoň navrhovalo ministerstvo životního prostředí. Vzhledem k tomu, že z velké části se jedná o produkci od fyzických osob - občanů - jednalo by se dokonce o komunální odpad (nechme stranou, zda kategorie ostatní, či nebezpečný (infekčnost). Množství se odhaduje na 1,7 - 2 miliony tun. S tím tudíž souvisí i riziko pro obce, neboť ty by měly ze zákona občanům zajistit nakládání s komunálními odpady. Při případném přijetí problematického znění novely, by reálně hrozilo razantní zatížení producentů odpadních vod z bezodtokých jímek, v tomto případě zejména domácností a drobných podnikatelů, novými povinnostmi. Hrozí také, že tyto odpadní vody, kterým bychom nově začali říkat odpady, nebude po náběhu povinnosti kde likvidovat, neboť velká část čistíren odpadních vod nemá povolení od krajského úřadu k příjmu a zpracování odpadů, ale pouze odpadních vod.

"Postoj ministerstva v této věci je poměrně zvláštní, když prosazuje, aby na to, co vždy bylo vnímáno jako odpadní voda z bezodtokých jímek, a takto s tím bylo i dále nakládáno, bylo nyní ve svém důsledku nahlíženo jako na komunální odpad", dodává Petr Havelka z ČAOH.

Věřme, že ministerstvo tentokrát vyslyší připomínky odborných asociací, jak těch z oblasti vod, tak těch odpadových a bude schopno nalézt kvalitní řešení, které zbytečně negativně nedopadne na občany. Jako značně smysluplnější se jeví úprava zákonů týkajících se vod, než řešení situace přes odpadový zákon. 

Aktuální související článek reagující na tiskovou konferenci SOVAK je k dispozici pod tímto odkazem.

 

Zdroj: Ing. Petr Havelka, ředitel České asociace odpadového hospodářství (www.caoh.cz)


Pravidelné zasílání novinek z webu ČAOH získáte po vložení vaší emailové adresy na titulní straně webu v sekci "Novinky emailem"Automatizovaná třídicí linka v Brně už předala k recyklaci 65 tun kovů - separátor kovů...

Evropská komise může mít velký problém - evropské recyklační asociace pro výrobu a...

Na dotazy odpovídá prezident největší profesní organizace recyklačních a zpracovatelských...

Vysoko tak přeskočila řadu států, kde se zálohují hashtag#PET lahve. Politici, kteří v...

Na serveru Moravské hospodářství vyšel článek rozebírající argumenty pro a proti...

16. dubna 2024  |  zdroj: Enviweb

17. dubna 2024  |  zdroj: Enviweb

17. dubna 2024  |  zdroj: Enviweb

24. dubna 2024  |  zdroj: Enviweb

24. dubna 2024  |  zdroj: Enviweb

25. dubna 2024  |  zdroj: Enviweb

Pravidelné novinky e-mailem

Chcete získávat aktuální články přímo na Váš email?

Vložením e-mailu souhlasíte s podmínkami ochrany osobních údajů.

Zpracování osobních údajů

Pro úspěšné využívání služeb, které tato webová stránka nabízí, v některých případech potřebujeme zpracovávat osobní údaje uživatelů.
Toto zpracovávání podléhá nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Známé také jako "GDPR".

Služby využívající osobní údaje

Uvedené osobní údaje zpracováváme pouze pro účely níže popsané. Osobní (ani žádné jiné) údaje nezpracováváme pro potřeby cíleného nabízení zboží nebo služeb. Osobní údaje neprodáváme ani neposkytujeme třetím stranám. Souhlas považujeme za platný do jeho odvolání, viz níže.

Odběr novinek e-mailem

Pro využívání služby odběru novinek e-mailem (abonentní systém) potřebujeme znát Vaši e-mailovou adresu. Tento údaj neuvádíme veřejně a slouží pouze pro potřeby odesílání e-mailů s novinkami.

Webové formuláře

Při odesílání webových formulářů na této webové stránce ukládáme Vaši e-mailovou adresu jako kontaktní údaj pro odpovědi. Tento údaj neuvádíme veřejně.
Webové formuláře mohou pro úspěšné odeslání požadovat další osobní údaje. V takových případech tyto údaje zpracováváme pouze pro potřeby vyhodnocení formuláře a neuvádíme je veřejně.

Odvolání souhlasu

V případě, že si budete přát odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů, kontaktujte pověřence pro ochranu osobních údajů.

Smluvní strany

Správcem těchto osobních údajů je Česká asociace odpadového hospodářství, Pod Pekárnami 157/3, Praha 9 – Vysočany.
Zpracovatelem je společnost ABRUPTA SERVIS s.r.o..