ČAOH - Ukliďme Česko

Česká asociace odpadového hospodářství a její členové podporují první ročník celorepublikové úklidové akce s názvem „Ukliďme Česko“. Zúčastnit se můžete i vy.

Chystaná akce "Ukliďme Česko" vychází z mezinárodně úspěšného modelu "Let's Do It!". „Jdi na to!“ vzniklo v roce 2008 v Estonsku, kde se 50 000 lidí zapojilo a společně během pouhých pěti hodin odstranili 10 000 tun odpadu z lesů, silnic a měst. Jedná se o jeden z nejrychleji se rozšiřujících občanských projektů, jehož se ve stovce zemí světa během 5 let zúčastnilo již více než 9 mil. dobrovolníků.

Kdy to je?

Úklid Česka proběhne ve dnech 16. - 17. 5. 2014. V pátek 16. 5. proběhne jako součást mezinárodního dobrovolnického dne (Give&GainDay 2014), jež každoročně pořádá platforma Byznys pro společnost. Společnosti zapojené v rámci „firemního úklidového dne“ nabídnou k úklidu své zaměstnance, jakožto dobrovolníky a v sobotu 17. 5. se pak do akce může zapojit každý občan v ČR.

Iniciátorem „Ukliďme Česko“ je sdružení "Ekosmák", které bylo založeno za účelem organizování úklidových akcí a úzce spolupracuje s předchozím projektem na mapování černých skládek ZmapujTo.cz. Díky tomuto projektu je v současné době zmapováno již přes 1 800 černých skládek. Organizátoři akce si kladou za cíl nejen mediálně zviditelnit problematiku černých skládek, ale především ve věci zaangažovat různé zájmové skupiny lidí, drobné i větší firmy, státní správu (ministerstva, obce) i jednotlivce a za jejich přispění uklidit předem vytypovaná území po celé České republice. Velká část obcí v ČR alespoň jedenkrát ročně na své náklady provádí úklid svého katastru od pohozených odpadů (i černých skládek). Nyní se obcím naskýtá příležitost uklidit během dvou dnů černé skládky na svém katastrálním území s využitím pomoci dobrovolníků a dalších partnerů akce, tedy za výhodnějších podmínek, než by to činily samostatně. Stačí se jen přihlásit. Partneři projektu se mohou na věci podílet finančně, technicky, organizačně či jiným způsobem. Očekáván je značný zájem médií a již nyní, kdy je projekt na samém počátku, je registrováno několik desítek organizátorů a dobrovolníků a jejich počet rychle narůstá. Pro příklad uveďme, že ve Švédsku se této akce účastnilo celých 675 000 dobrovolníků. 

Česká asociace odpadového hospodářství tento projekt jednoznačně podporuje. Realizace projektu má pozitivní hodnotu jak v samotném úklidu lokalit, tak i ve svém osvětovém a preventivním působení na obecnou veřejnost v tom smyslu, že s odpady je třeba nakládat dle pravidel. Některé členské společnosti ČAOH se prvního ročníku „Ukliďme Česko“ zúčastní např. technickou participací, nabídkou výhodnějších cen za služby, zajištěním pracovních prostředků k úklidu, případně prostřednictvím finančního sponzoringu.

Chcete se zapojit i vy? Zde jsou kontakty.

Více informací včetně pravidelných sdělení o průběhu projektu naleznete zde: http://www.uklidmecesko.cz, ale také na facebooku: https://www.facebook.com/UklidmeCesko. Pořadatelé akce zcela aktuálně otevřeli kontaktní kancelář, kde je možné získat telefonicky veškeré doplňující informace. Kontakty zde: e-mail: info@uklidmecesko.cz; tel.: 537 022 314; mobil: 737 417 975; fax: 537 022 200; skype: UklidmeCesko. Nově byla rovněž spuštěna interaktivní mapa projektu Ukliďme Česko, kterou najdete zde - http://mapa.uklidmecesko.cz/#!/mapa.

Projekt je možné podpořit i pouhým lajkováním a sdílením tohoto článku např. na facebooku tak, aby se o možnosti dozvědělo co nejvíce lidí. Pomoci může každý :o)

 

Zdroj: Ing. Petr Havelka, ředitel České asociace odpadového hospodářství (www.caoh.cz)

Profesní organizace ze sektoru svozu, třídění a využití odpadů hashtag#SKS, hashtag#CAOH,...

Deník POLITICO píše, že zelené nevládní organizace mají podle prohlášení stále...

ČAOH se účastnila semináře EWE ohledně odpovědného nakládání s odpady.

Lucie Kubesa, předsedkyně výboru pro životní prostředí, zastupitelstva Hlavního města...

Rozhovor časopisu Průmyslová ekologie, Komunální ekologie s Petr Havelka z ČAOH

Pravidelné novinky e-mailem

Chcete získávat aktuální články přímo na Váš email?

Vložením e-mailu souhlasíte s podmínkami ochrany osobních údajů.

Zpracování osobních údajů

Pro úspěšné využívání služeb, které tato webová stránka nabízí, v některých případech potřebujeme zpracovávat osobní údaje uživatelů.
Toto zpracovávání podléhá nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Známé také jako "GDPR".

Služby využívající osobní údaje

Uvedené osobní údaje zpracováváme pouze pro účely níže popsané. Osobní (ani žádné jiné) údaje nezpracováváme pro potřeby cíleného nabízení zboží nebo služeb. Osobní údaje neprodáváme ani neposkytujeme třetím stranám. Souhlas považujeme za platný do jeho odvolání, viz níže.

Odběr novinek e-mailem

Pro využívání služby odběru novinek e-mailem (abonentní systém) potřebujeme znát Vaši e-mailovou adresu. Tento údaj neuvádíme veřejně a slouží pouze pro potřeby odesílání e-mailů s novinkami.

Webové formuláře

Při odesílání webových formulářů na této webové stránce ukládáme Vaši e-mailovou adresu jako kontaktní údaj pro odpovědi. Tento údaj neuvádíme veřejně.
Webové formuláře mohou pro úspěšné odeslání požadovat další osobní údaje. V takových případech tyto údaje zpracováváme pouze pro potřeby vyhodnocení formuláře a neuvádíme je veřejně.

Odvolání souhlasu

V případě, že si budete přát odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů, kontaktujte pověřence pro ochranu osobních údajů.

Smluvní strany

Správcem těchto osobních údajů je Česká asociace odpadového hospodářství, Pod Pekárnami 157/3, Praha 9 – Vysočany.
Zpracovatelem je společnost ABRUPTA SERVIS s.r.o..