Člen ČAOH - Kovohutě Příbram rekordní, exportní, pomáhající, soutěžící

Pracovníci Kovohutí vyrobili 15. prosince 2012 jubilejní 40 tisící tunu surového olova v jediném roce na šachtové peci (ŠP). V rafinaci tento roční milník v čistém olovu překročili již 7. prosince. Předchozí kulatá meta 30 tisíc tun v jediném roce byla poprvé vyrobena v rafinaci v roce 2000 a na ŠP o 6 let později.

V soutěži Exportér roku 2012 pořádané Středním podnikatelským stavem a Asociací na podporu podnikání se firma umístila na 5. místě v ČR v nové kvalitativní kategorii Nejlepší (velcí) exportéři dle hodnocení společnost Dun&Bradstreet. V nárůstu exportu 2011/2010 pak byly Kovohutě jedenácté a v objemu vývozu v roce 2011 pak 37. v ČR. Na kompletní výsledky se můžete podívat na www.exporterroku.com/historie/2012.

V rámci odstraňování starých ekologických zátěží (SEZ) řeší Kovohutě prioritně náhradní zdroj vody pro obyvatele nemovitostí, jejichž studny leží v blízkosti Litavky a vykazují zvýšené obsahy těžkých kovů. Od října 2012 společnost prodlužuje vodovodní řad obce Trhové Dušníky a zhotovuje domovní vodovodní přípojky. Tato akce je financována z tzv. garančního fondu pro Kovohutě Příbram. To je fond s účelově vázanými finančními prostředky, vzniklý při privatizaci firmy, garantující současným vlastníkům společnosti odstranění SEZ. V tomto případě se jedná doslova o historickou záležitost, neboť zmínka o kontaminaci vod a ovzduší kovy z horního závodu je datována v pozemkových knihách rokem 1899.

Firma se také sběrem víček z PET lahví zapojila do charitativní akce pro nemocnou Lucinku, kterou spoluorganizovalo Gymnázium pod Svatou Horou v Příbrami.

V rámci ekologické osvěty v oblasti sběru a recyklace odpadů Kovohutě vyhlásily 1.12.2012 soutěž ve sběru odpadů pro zaměstnance i širokou veřejnost – 1. kolo probíhá do 31. ledna 2013 a slosování výherců pak proběhne 15. února – soutěže se může zúčastnit každý. Odpady odevzdávejte nepřetržitě na vrátnici/recepci firmy – do slosování se můžete dostat vícekrát – Vaše jméno se v něm objeví vždy opakovaně za 1 autobaterii (výkup za peníze – viz níže), 1 elektroodpad či 1 světelné zařízení, 3 klasické žárovky, 1 odpad s obsahem drahých kovů (výkup) či 1 autokatalyzátor (výkup) nebo 5 baterií-suchých článků. Více informací najdete na www.kovopb.cz.

Kovohutě Příbram jsou významným zaměstnavatelem regionu, zpracovatelem odpadů s obsahem olova a cínu (zejména olověných autobaterií), výrobcem olova, jeho slitin a dalších výrobků (pájky – včetně bezolovnatých, střelivo, plechy, atd.) a dále zpracovatelem odpadů s obsahem drahých kovů (zlato, stříbro, palladium, platina, rhodium) a odpadů elektrických a elektronických zařízení (elektroodpadu).

Na vrátnici funguje nepřetržitě v rámci ekologických služeb pro široký region výkup olověných baterií (aktuálně 170,- Kč za klasickou, 340,- Kč za velkou a 23,- Kč za motocyklovou), sběrné místo elektroodpadu a zpětný odběr baterií-suchých článků (tužkové baterie, „buřty“, apod. – zinko-uhlíkové, alkalické, atd.) pro ekologickou recyklaci. Společnost také vykupuje a recykluje další odpady z autovraků – autokatalyzátory, kabely, cívky či plošné spoje a recykluje polypropylen z olověných baterií i dalších odpadů.

V rámci „Projektu Školy“ se firma podílí na ekologické výchově dětí a mládeže ve sběru a třídění odpadů.

Kovohutě jsou také vydavatelem kulturně-společenského měsíčníku Xantypa,mají rozhodující podíl ve společnosti Galmet trade a na Slovensku vlastní dceřinou firmu Kovohuty SK.

 

Ing. Miroslav Jarolímek, marketingový manažer, Kovohutě Příbram nástupnická, a. s.

Profesní organizace ze sektoru svozu, třídění a využití odpadů hashtag#SKS, hashtag#CAOH,...

Deník POLITICO píše, že zelené nevládní organizace mají podle prohlášení stále...

ČAOH se účastnila semináře EWE ohledně odpovědného nakládání s odpady.

Lucie Kubesa, předsedkyně výboru pro životní prostředí, zastupitelstva Hlavního města...

Rozhovor časopisu Průmyslová ekologie, Komunální ekologie s Petr Havelka z ČAOH

Pravidelné novinky e-mailem

Chcete získávat aktuální články přímo na Váš email?

Vložením e-mailu souhlasíte s podmínkami ochrany osobních údajů.

Zpracování osobních údajů

Pro úspěšné využívání služeb, které tato webová stránka nabízí, v některých případech potřebujeme zpracovávat osobní údaje uživatelů.
Toto zpracovávání podléhá nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Známé také jako "GDPR".

Služby využívající osobní údaje

Uvedené osobní údaje zpracováváme pouze pro účely níže popsané. Osobní (ani žádné jiné) údaje nezpracováváme pro potřeby cíleného nabízení zboží nebo služeb. Osobní údaje neprodáváme ani neposkytujeme třetím stranám. Souhlas považujeme za platný do jeho odvolání, viz níže.

Odběr novinek e-mailem

Pro využívání služby odběru novinek e-mailem (abonentní systém) potřebujeme znát Vaši e-mailovou adresu. Tento údaj neuvádíme veřejně a slouží pouze pro potřeby odesílání e-mailů s novinkami.

Webové formuláře

Při odesílání webových formulářů na této webové stránce ukládáme Vaši e-mailovou adresu jako kontaktní údaj pro odpovědi. Tento údaj neuvádíme veřejně.
Webové formuláře mohou pro úspěšné odeslání požadovat další osobní údaje. V takových případech tyto údaje zpracováváme pouze pro potřeby vyhodnocení formuláře a neuvádíme je veřejně.

Odvolání souhlasu

V případě, že si budete přát odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů, kontaktujte pověřence pro ochranu osobních údajů.

Smluvní strany

Správcem těchto osobních údajů je Česká asociace odpadového hospodářství, Pod Pekárnami 157/3, Praha 9 – Vysočany.
Zpracovatelem je společnost ABRUPTA SERVIS s.r.o..