Člen ČAOH - OZO Ostrava otevřel nový sběrný dvůr v Radvanicích

Dne 1.4.2014 otevřel své brány pro obyvatele Ostravy nový sběrný dvůr odpadové společnosti OZO Ostrava v městském obvodu Radvanice a Bartovice.

Rozlohou a vybavením vyhovuje současným potřebám moderního sběrného dvora a je výsledkem pokračující optimalizace sítě sběrných dvorů v Ostravě. Jejím cílem je, aby v Ostravě bylo maximálně 10 sběrných dvorů, byly rozmístěny rovnoměrně po celém území města Ostravy a měly provozní dobu odpovídající potřebám občanů. Nově budované sběrné dvory jsou prostornější a lidem umožňují pohodlné ukládání odpadů. Společnost OZO sem může přistavit takové množství kontejnerů, aby zde bylo možné využitelné složky odpadů třídit a pomoci jejich dalšímu zpracování.

„Ostrava má 23 městských obvodů, a tak jen asi polovina z nich může mít sběrný dvůr na svém území. Jsem velice rád, že vedení městského obvodu Radvanice a Bartovice pochopilo, že dva sběrné dvory v jednom obvodu jsou dlouhodobě neudržitelné, a bylo nám velmi nápomocno při hledání nové vhodné lokality a budování tohoto moderního sběrného dvora,“ říká ředitel odpadové společnosti OZO Ostrava Karel Belda a pokračuje: „Nejnovější ostravský sběrný dvůr v Radvanicích odpovídá současným hygienickým požadavkům. Je vybaven přívodem elektřiny, vody, kanalizací a odlučovačem ropných látek, zajišťuje i lepší hygienické podmínky pro pracovníky, kteří se o jeho provoz starají. Disponuje také kamerovým systémem, který by měl zabránit ničení vybavení sběrného dvora a vykrádání kontejnerů v době, kdy je sběrný dvůr uzavřen. Občany upozorňujeme i na to, že v době mimo provozní dobu není možné odpad přivážet, odkládat ho u plotu, a zakládat tak černé skládky. I s tímto častým nešvarem budeme spolu s městskou policií a s pomocí nainstalovaného kamerového systému bojovat.“

Nový sběrný dvůr je určen všem občanům Ostravy. Do jeho spádové oblasti budou jistě patřit i obyvatelé dalších městských obvodů, jako jsou Michálkovice či Slezská Ostrava. Také ti zde mohou zcela bezplatně (v rámci obecního systému) odložit prakticky všechny složky odpadů pocházející z běžného chodu domácností v množství, které se vejde na přívěsný vozík za osobní automobil (jde zhruba o 4 m3 odpadu). Jedná se o tyto složky komunálního odpadu:

  • objemné odpady (nábytek, koberce...),
  • nebezpečné odpady (léky, baterie a akumulátory, barvy, lepidla, oleje, ředidla a nádoby jimi znečištěné...),
  • separované složky odpadu (papír, plast, sklo, nápojové kartony a kovové obaly),
  • starý textil (oblečení, obuv, bytový textil, hračky) – za účelem dalšího využití je textil nutno odevzdat čistý, suchý, zabalený v igelitových pytlích,
  • zeleň ze zahrádek (tráva, listí, spadané ovoce...).

 

Sběrný dvůr v Radvanicích slouží také jako místo zpětného odběru vysloužilých elektrozařízení. Díky jeho rozloze bylo možné zařadit i doplňkové služby, jako je například prodej kompostu a zeminového substrátu vyrobených v kompostárně OZO ze svezené zeleně. Sběrný dvůr v Radvanicích přijímá od občanů města i stavební odpady za úplatu – pro obyvatele Radvanic a Bartovic je však tato služba zdarma, neboť městský obvodu už několik let likvidaci určitého množství stavebních odpadů občanům svého obvodu hradí.

„Společným cílem města, městských obvodů, naší společnosti – a věřím, že i většiny občanů Ostravy – je komunální odpad řešit ekonomicky a s maximálním ohledem na ochranu životního prostředí. Stále je ale bohužel mezi námi dost těch, kteří starý nábytek či jiný objemný odpad vyhodí k popelnicím a neuvědomují si, že tak vytvářejí černou skládku. Lidé by proto vždy měli myslet na to, že odložením odpadu do sběrného dvora šetří životní prostředí,“ dodává na závěr ředitel Karel Belda spolu s poděkováním těm občanům města Ostravy, kteří respektují stanovený systém města a zodpovědně nakládají s odpady.

 

Zdroj: OZO Ostrava (zkráceno)


Profesní organizace ze sektoru svozu, třídění a využití odpadů hashtag#SKS, hashtag#CAOH,...

Deník POLITICO píše, že zelené nevládní organizace mají podle prohlášení stále...

ČAOH se účastnila semináře EWE ohledně odpovědného nakládání s odpady.

Lucie Kubesa, předsedkyně výboru pro životní prostředí, zastupitelstva Hlavního města...

Rozhovor časopisu Průmyslová ekologie, Komunální ekologie s Petr Havelka z ČAOH

Pravidelné novinky e-mailem

Chcete získávat aktuální články přímo na Váš email?

Vložením e-mailu souhlasíte s podmínkami ochrany osobních údajů.

Zpracování osobních údajů

Pro úspěšné využívání služeb, které tato webová stránka nabízí, v některých případech potřebujeme zpracovávat osobní údaje uživatelů.
Toto zpracovávání podléhá nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Známé také jako "GDPR".

Služby využívající osobní údaje

Uvedené osobní údaje zpracováváme pouze pro účely níže popsané. Osobní (ani žádné jiné) údaje nezpracováváme pro potřeby cíleného nabízení zboží nebo služeb. Osobní údaje neprodáváme ani neposkytujeme třetím stranám. Souhlas považujeme za platný do jeho odvolání, viz níže.

Odběr novinek e-mailem

Pro využívání služby odběru novinek e-mailem (abonentní systém) potřebujeme znát Vaši e-mailovou adresu. Tento údaj neuvádíme veřejně a slouží pouze pro potřeby odesílání e-mailů s novinkami.

Webové formuláře

Při odesílání webových formulářů na této webové stránce ukládáme Vaši e-mailovou adresu jako kontaktní údaj pro odpovědi. Tento údaj neuvádíme veřejně.
Webové formuláře mohou pro úspěšné odeslání požadovat další osobní údaje. V takových případech tyto údaje zpracováváme pouze pro potřeby vyhodnocení formuláře a neuvádíme je veřejně.

Odvolání souhlasu

V případě, že si budete přát odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů, kontaktujte pověřence pro ochranu osobních údajů.

Smluvní strany

Správcem těchto osobních údajů je Česká asociace odpadového hospodářství, Pod Pekárnami 157/3, Praha 9 – Vysočany.
Zpracovatelem je společnost ABRUPTA SERVIS s.r.o..