Co vlastně podle Vašeho názoru znamená „recyklace“?

Časopis Odpady uspořádal ve svém aktuálním čísle anketu k jednomu ze základních pojmů odpadového hospodářství - recyklaci. Jedním z oslovených v anketě byl i Petr Havelka z České asociace odpadového hospodářství.

Redakce časopisu Odpady inspirovaná podobnou anketou, která proběhla v zahraničí, položila vybraným osobám, které mají blízko odpadovému hospodářství, jednoduchý dotaz.


Co vlastně podle Vašeho názoru  znamená „recyklace“?

 

Osloveni byli:

Bedřich Moldán, Centrum pro otázky životního prostředí, UK Praha

Petra Innermanová, Ústav pro životní prostředí, Přf UK, Dekonta a.s.

Zbyněk Kozel, EKO-KOM, a.s.

Prof. Mečislav Kuraš, VŠCHT

Jindřich Kalivoda, FCC Česká republika, s.r.o.

Roman Tvrzník, Elektrowin, a.s.

Miroslav Škopán, ARSM

Milan Havel, Arnika

Ivo Kropáček, Hnutí DUHA

Petr Havelka, Česká asociace odpadového hospodářství, ČAOH

Miloš Kužvart, ČAObH

 

Příspěvek Petra Havelky, výkonného ředitele České asociace odpadového hospodářství je uveden níže. Příspěvky ostatních oslovených naleznete v zářijovém čísle časopisu Odpady.

 

Odpověď Petra Havelky na dotaz, co podle Vašeho názoru znamená "recykalce"?

 

Podle mého názoru není třeba mnoho polemizovat. Definice recyklace je stanovena, a to jak v evropském právu, tak v zákonech členských států. Sice lze použít v rámci překladů několik mírně odlišných slov, ale základní rámec je a musí být stále stejný.

Zde je definice z návrhu českého zákona – „recyklací odpadu způsob využití odpadu, jímž je odpad znovu zpracován na výrobky, materiály nebo látky, ať pro původní nebo pro jiné účely; recyklace odpadu zahrnuje přepracování organických materiálů, ale nezahrnuje energetické využití a přepracování na materiály, které mají být použity jako palivo nebo jako zásypový materiál.“ Myslím, že je to jasné.

Podstatnější je, jakou má recyklace aktuálně společenskou prioritu. Z balíčku oběhového hospodářství je zřejmé, že v rámci EU a u komunálních odpadů má recyklace zásadní prioritu, neboť je stanoveno, že členské státy mají dosáhnout míry 65% recyklace. Je tedy zřejmé, že komunální odpady je nutné skutečně efektivně třídit, aby bylo dosažení stanovené míry vůbec reálné.

Další klíčovou věcí je, aby i výrobci obalů a výrobků využívali užší spektrum lépe recyklovatelných materiálů, ne jako doposud. Cíl EU týkající se recyklace jistě nebude jednoduché splnit. Dá se však pochopit, že EU chce být surovinově více soběstačná a že doposud nebyla v recyklaci ani v nakládání s druhotnými surovinami dostatečně aktivní. O tom svědčí např. problémy exportem odpadů v jihovýchodní Asii.

Dle mého názoru je vytyčený cíl EU k recyklaci vhodná cesta a lze ho dosáhnout. Výrobky i obaly mohou být lépe recyklovatelné a nebudou pak muset končit na skládkách nebo ve spalovnách, ale dáme surovinám v nich obsažených nový život. A o to by mělo jít.


Zdroj: web České asociace odpadového hospodářství s využitím aktuální ankety časopisu OdpadyProfesní organizace ze sektoru svozu, třídění a využití odpadů hashtag#SKS, hashtag#CAOH,...

Deník POLITICO píše, že zelené nevládní organizace mají podle prohlášení stále...

ČAOH se účastnila semináře EWE ohledně odpovědného nakládání s odpady.

Lucie Kubesa, předsedkyně výboru pro životní prostředí, zastupitelstva Hlavního města...

Rozhovor časopisu Průmyslová ekologie, Komunální ekologie s Petr Havelka z ČAOH

Pravidelné novinky e-mailem

Chcete získávat aktuální články přímo na Váš email?

Vložením e-mailu souhlasíte s podmínkami ochrany osobních údajů.

Zpracování osobních údajů

Pro úspěšné využívání služeb, které tato webová stránka nabízí, v některých případech potřebujeme zpracovávat osobní údaje uživatelů.
Toto zpracovávání podléhá nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Známé také jako "GDPR".

Služby využívající osobní údaje

Uvedené osobní údaje zpracováváme pouze pro účely níže popsané. Osobní (ani žádné jiné) údaje nezpracováváme pro potřeby cíleného nabízení zboží nebo služeb. Osobní údaje neprodáváme ani neposkytujeme třetím stranám. Souhlas považujeme za platný do jeho odvolání, viz níže.

Odběr novinek e-mailem

Pro využívání služby odběru novinek e-mailem (abonentní systém) potřebujeme znát Vaši e-mailovou adresu. Tento údaj neuvádíme veřejně a slouží pouze pro potřeby odesílání e-mailů s novinkami.

Webové formuláře

Při odesílání webových formulářů na této webové stránce ukládáme Vaši e-mailovou adresu jako kontaktní údaj pro odpovědi. Tento údaj neuvádíme veřejně.
Webové formuláře mohou pro úspěšné odeslání požadovat další osobní údaje. V takových případech tyto údaje zpracováváme pouze pro potřeby vyhodnocení formuláře a neuvádíme je veřejně.

Odvolání souhlasu

V případě, že si budete přát odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů, kontaktujte pověřence pro ochranu osobních údajů.

Smluvní strany

Správcem těchto osobních údajů je Česká asociace odpadového hospodářství, Pod Pekárnami 157/3, Praha 9 – Vysočany.
Zpracovatelem je společnost ABRUPTA SERVIS s.r.o..