Evropská rada přijala nové nařízení o bateriích

Evropská rada přijala text nového nařízení o bateriích. Nové nařízení nahradí stávající směrnici o bateriích z roku 2006 a doplní současné právní předpisy, zejména pokud jde o nakládání s odpady.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady se bude vztahovat na všechny baterie včetně všech odpadních přenosných baterií, baterií elektrických vozidel, průmyslových baterií, startovacích, osvětlovacích a zapalovacích (SLI) baterií (používaných především ve vozidlech a strojích) a baterií lehkých dopravních prostředků (jako jsou elektrická jízdní kola, elektromopedy či elektrické skútry).

Stručně k obsahu

  • Cílem nových pravidel je podpořit oběhové hospodářství regulací baterií během jejich celého životního cyklu. Nařízení proto stanoví požadavky týkající se konce životnosti, včetně cílů a povinností v oblasti sběru, dále cílů pro opětovné využití materiálů a rozšířenou odpovědnost výrobců.
  • Nařízení stanoví cíle pro výrobce, pokud jde o sběr odpadních přenosných baterií (63 % do konce roku 2027 a 73 % do konce roku 2030), a zavádí zvláštní cíl sběru v případě odpadních baterií lehkých dopravních prostředků (51 % do konce roku 2028 a 61 % do konce roku 2031).
  • Stanoví také cíle pro využití lithia z odpadních baterií. Do roku 2027 by mělo být z odpadních baterií využito 50 % lithia a do konce roku 2031 celkem 80 %. V závislosti na vývoji trhu a technologií či dostupnosti lithia lze uvedené hodnoty změnit prostřednictvím aktů v přenesené pravomoci.
  • V nařízení jsou stanoveny povinné minimální úrovně recyklovaného obsahu u průmyslových baterií, SLI baterií a baterií elektrických vozidel. Tyto úrovně jsou prvně stanoveny následovně: 16 % pro kobalt, 85 % pro olovo, 6 % pro lithium a 6 % pro nikl. K bateriím budou muset být přiloženy informace o recyklovaném obsahu.
  • Cíl recyklační účinnosti je do roku 2025 stanoven na 80 % u nikl-kadmiových baterií a na 50 % u dalších odpadních baterií.
  • Nařízení také stanoví, že do roku 2027 by přenosné baterie zabudované do zařízení měli být schopni odstranit a vyměnit koneční uživatelé. Provozovatelé však mají dostatek času na to, aby své výrobky tomuto požadavku přizpůsobili. Toto ustanovení je pro spotřebitele důležité. Baterie lehkých dopravních prostředků budou muset být vyměnitelné nezávislým odborníkem.
  • Nařízení zavádí požadavky na označování a informace, týkající se například součástí baterie a recyklovaného obsahu, a dále elektronický „pas baterie“ či kód QR. Aby měly členské státy a hospodářské subjekty na trhu dostatek času se na to připravit, začnou se požadavky na označování uplatňovat od roku 2026 a kód QR od roku 2027.

Ke stažení

Text Evropskou radou schváleného nařízení o bateriích: text-narizeni-o-bateriich-po-odsouhlaseni-er_cs 

 

Zdroj: Ing. Petr Havelka, výkonný ředitel České asociace odpadového hospodářství s využitím podkladů Evropské rady

Podařilo se spustit další motivační program, který využívá logiku RECYKLAČNÍHO BONUSU...

V České republice třídí odpady 75 % lidí. To je skvělé a stále se to zlepšuje. V...

V úředním věstníku EU vyšlo nové nařízení o přeshraniční přepravě odpadů.

Automatizovaná třídicí linka v Brně už předala k recyklaci 65 tun kovů - separátor kovů...

Evropská komise může mít velký problém - evropské recyklační asociace pro výrobu a...

Pravidelné novinky e-mailem

Chcete získávat aktuální články přímo na Váš email?

Vložením e-mailu souhlasíte s podmínkami ochrany osobních údajů.

Zpracování osobních údajů

Pro úspěšné využívání služeb, které tato webová stránka nabízí, v některých případech potřebujeme zpracovávat osobní údaje uživatelů.
Toto zpracovávání podléhá nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Známé také jako "GDPR".

Služby využívající osobní údaje

Uvedené osobní údaje zpracováváme pouze pro účely níže popsané. Osobní (ani žádné jiné) údaje nezpracováváme pro potřeby cíleného nabízení zboží nebo služeb. Osobní údaje neprodáváme ani neposkytujeme třetím stranám. Souhlas považujeme za platný do jeho odvolání, viz níže.

Odběr novinek e-mailem

Pro využívání služby odběru novinek e-mailem (abonentní systém) potřebujeme znát Vaši e-mailovou adresu. Tento údaj neuvádíme veřejně a slouží pouze pro potřeby odesílání e-mailů s novinkami.

Webové formuláře

Při odesílání webových formulářů na této webové stránce ukládáme Vaši e-mailovou adresu jako kontaktní údaj pro odpovědi. Tento údaj neuvádíme veřejně.
Webové formuláře mohou pro úspěšné odeslání požadovat další osobní údaje. V takových případech tyto údaje zpracováváme pouze pro potřeby vyhodnocení formuláře a neuvádíme je veřejně.

Odvolání souhlasu

V případě, že si budete přát odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů, kontaktujte pověřence pro ochranu osobních údajů.

Smluvní strany

Správcem těchto osobních údajů je Česká asociace odpadového hospodářství, Pod Pekárnami 157/3, Praha 9 – Vysočany.
Zpracovatelem je společnost ABRUPTA SERVIS s.r.o..