Inspekce dala pokutu firmě z Přeštic, ta nesouhlasí a žaluje MŽP - zde je její vyjádření

Česká inspekce životního prostředí v Plzni (ČIŽP) uložila společnosti mondeco s. r. o. z Přeštic pokutu za údajnou nedovolenou přeshraniční přepravu odpadů, které nezařadila správně podle druhu. Za porušení zákona o odpadech má zaplatit 490 000 korun, řekla mluvčí ČIŽP Radka Nastoupilová.

Firma se proti rozhodnutí odvolala k Ministerstvu životního prostředí, které odvolání zamítlo, pokuta tak podle inspekce 11. května 2020 nabyla právní moci. „Je to aktuálně u soudu. Podali jsme správní žalobu na ministerstvo ke  správnímu soudu,“ řekl jednatel firmy Martin Jirek. Mondeco podle něj se sankcí nesouhlasí.

 

Níže přinášíme úplné vyjádření společnosti mondeco s.r.o. k dané věci:

Naše společnost cítí povinnost se vyjádřit k tiskové zprávě vydané ČIŽP dne 7.10.2020 a televizní reportáži na ČT1 ze dne 11.10.2020, které považuje za dezinformační a neúplné se zjevnou snahou poškodit naši společnost.

1. Společnost se plně ohrazuje proti tomu, že by kdykoliv do ČR dovážela odpad ze zahraničí nelegálně, což lze kdykoliv dokladovat na dohledatelných mezinárodních přepravních dokumentech. Předmětem žaloby byla výhradně administrativní pochybení.

2. Společnost se zároveň plně ohrazuje proti tvrzení, že dovážela či dováží ze zahraničí komunální odpad. Předmětem dodávek ze zahraničí jsou výhradně dodávky průmyslových odpadů, což bylo viditelné i z odvysílané reportáže.  Ostatně ani v žalobou napadeném rozhodnutí správní orgány netvrdily, že by dovážený odpad byl komunální.

3. Společnost ve všech směrech postupovala podle provozního řádu, který pro její zařízení schválil KÚ v Plzeňského kraje.

4. Zmiňované překódování (změna katalogového čísla odpadu) průmyslových plastových odpadů bylo učiněno na základě doporučení ČIŽP, přičemž se jednalo pouze a výhradně o administrativní úkon, který neměl ani sebemenší dopad na životní prostředí.

5. Společnost vždy předávala odpadové materiály k dalšímu, převážně energetickému využití (v drtivé většině pro cementárny, které tím šetří fosilní paliva a snižují emise CO2), oprávněným subjektům, mezi něž patří renomované jak české, tak nadnárodní společnosti, a to na základě řádně uzavřených smluv.

6. Za zcela bulvární považujeme přirovnání dovozu cca 25.000 tun odpadů za 15 měsíců v letech 2016-2017 s množstvím vyprodukovaného komunálního odpadu menšího krajského města za jeden rok. Zde bychom chtěli upozornit na fakt, že jednak odpady jsou komodita jako každá jiná se svými specifikami a do ČR se ročně doveze cca 2,5 miliónu tun odpadů (vývoz činí cca 3,5 milionů tun odpadů), takže zmiňované množství, představuje cca 1% z celkového dovozu. V tomto případě se porovnávají nesouvisející údaje, neboť naše společnost se zabývá výhradně průmyslovými odpady, a nikoliv komunálními odpady (až na cca 2.-3.000 tun/rok, kdy odebíráme a zpracováváme pro cementárny alternativní paliva z vytříděných plastů či předáváme právě do ZEVO v rámci ČR). V rozhodném období společnost dodala do zařízení pro energetické využití odpadu (tzv. spalovny ZEVO Chotíkov) pouze malou část odpadu (řádově stovky tun), nikoliv tvrzených 25.000 tun, a to jak vytříděného plastového komunálního odpadu, tak průmyslového odpadu. Tyto dodávky jsou rovněž realizovány na základě uzavřených smluv a jsou vyhledávány především proto, že jsme schopni dodávat požadované vyšší potřebné výhřevnosti díky tomu, že se nejedná o čistý komunální odpad z tzv. „černých“ popelnic. ZEVO tím zajišťují mj.vytápění některých částí bytů či výrobu elektrické energie v rámci ČR.

7. Naše společnost se po více než 3 roky snažila domoci zrušení veškerých vznesených obvinění, avšak přestože naše připomínky byly relevantní, tak je ČIŽP a následně MŽP buď ignorovala či se s nimi řádně nevypořádala, přičemž průběh celého řízení obsahoval řadu procesních chyb. Vzhledem k tomu, že se naše společnost cítí jak finančně, tak skutkově poškozena, obrátila se na správní soud (Městský soud v Praze) a zažalovala MŽP. Jedná se především o to, aby byl zajištěn výklad evropských právních norem v české legislativě, tak jak je to běžné v rámci EU, a prověřen procesní postup správních orgánů v řízení. 

8. Není pravda, že dovoz odpadů do ČR za účelem energetického využití je protizákonný. Tento postup je zcela v souladu s českým zákonem o odpadech i s evropským Nařízením o přeshraniční přepravě odpadů. Plán odpadového hospodářství, na který se ČIŽP odvolává, je strategickým dokumentem, který není závazný pro podnikatelské subjekty, jak bylo v tiskové zprávě mj. potvrzeno.

 

Přeštice, 13.10.2020

 

Mgr. Martin Jirek, jednatel společnosti                                    Ing. René Jirek, finanční ředitel společnosti

 

 

 

Podařilo se spustit další motivační program, který využívá logiku RECYKLAČNÍHO BONUSU...

V České republice třídí odpady 75 % lidí. To je skvělé a stále se to zlepšuje. V...

V úředním věstníku EU vyšlo nové nařízení o přeshraniční přepravě odpadů.

Automatizovaná třídicí linka v Brně už předala k recyklaci 65 tun kovů - separátor kovů...

Evropská komise může mít velký problém - evropské recyklační asociace pro výrobu a...

Pravidelné novinky e-mailem

Chcete získávat aktuální články přímo na Váš email?

Vložením e-mailu souhlasíte s podmínkami ochrany osobních údajů.

Zpracování osobních údajů

Pro úspěšné využívání služeb, které tato webová stránka nabízí, v některých případech potřebujeme zpracovávat osobní údaje uživatelů.
Toto zpracovávání podléhá nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Známé také jako "GDPR".

Služby využívající osobní údaje

Uvedené osobní údaje zpracováváme pouze pro účely níže popsané. Osobní (ani žádné jiné) údaje nezpracováváme pro potřeby cíleného nabízení zboží nebo služeb. Osobní údaje neprodáváme ani neposkytujeme třetím stranám. Souhlas považujeme za platný do jeho odvolání, viz níže.

Odběr novinek e-mailem

Pro využívání služby odběru novinek e-mailem (abonentní systém) potřebujeme znát Vaši e-mailovou adresu. Tento údaj neuvádíme veřejně a slouží pouze pro potřeby odesílání e-mailů s novinkami.

Webové formuláře

Při odesílání webových formulářů na této webové stránce ukládáme Vaši e-mailovou adresu jako kontaktní údaj pro odpovědi. Tento údaj neuvádíme veřejně.
Webové formuláře mohou pro úspěšné odeslání požadovat další osobní údaje. V takových případech tyto údaje zpracováváme pouze pro potřeby vyhodnocení formuláře a neuvádíme je veřejně.

Odvolání souhlasu

V případě, že si budete přát odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů, kontaktujte pověřence pro ochranu osobních údajů.

Smluvní strany

Správcem těchto osobních údajů je Česká asociace odpadového hospodářství, Pod Pekárnami 157/3, Praha 9 – Vysočany.
Zpracovatelem je společnost ABRUPTA SERVIS s.r.o..