Novela vyhlášky k autovrakům je v připomínkovém řízení

Česká asociace odpadového hospodářství připravila stručný výtah základních změn, které jsou navrhovány novelou vyhlášky MŽP č. 352/2008 Sb. o autovracích.


Výtah základních změn, které přináší novela vyhlášky k autovrakům: 

  • Provozovatel zařízení ke sběru autovraků bude zasílat kromě identifikačních údajů o provozovateli, o osobě předávající, údaje o souhlasu k provozování zařízení, údaje o převzatém vybraném autovraku, o chybějících částech převzatého autovraku i fotodokumentaci stavu přijímaného autovraku. Fotodokumentace má obsahovat tři fotografie, a to celkový pohled na autovrak, ze kterého je možné autovrak ident ifikovat a je z něj průkazné, že autovrak je úplný a nachází se v době pořizování fotodokumentace v provozovně provozovatele zařízení ke sběru autovraků. Další fotografie má obsahovat stav vybavení kabiny autovraku, a třetí fotografie identifikační číslo autovraku.
  • Návrh vyhlášky zpřesňuje pravidla pro skladování autovraků v zařízení pro zpracování autovraků a stanovuje, že dva autovraky, které již neobsahují provozní náplně a další nebezpečné látky (16 01 06) je možné skladovat na sobě bez dalších technických opatření zabezpečujících jejich stabilitu.
  • Návrh vyhlášky zpřísňuje požadavky na zpracování autovraků tak, aby česká legislativa byla v souladu s legislativou evropskou.

 

Jedná se o tyto činnosti:

a)      Při vypouštění kapalin ze všech systémů autovraku se musí kapaliny odčerpat do maximální možné míry vedoucí k naplnění recyklačních cílů. K vypuštění provozních náplní z uzavřených cyklů nebo nádrží bez výpustných otvorů použít odsávací zařízení nebo vytvořit otvor umožňující gravitační vypouštění.

b)      Mechanické znehodnocení identifikačního čísla vybraného autovraku (VIN). Zničení identifikačního čísla vybraného autovraku (VIN) provádí konečný zpracovatel karoserie nebo rámu.

c)     Zařazení vyjmutí skel a katalyzátorů do minimálních technických požadavků na zpracování autovraku a zpracovatelské operace pro podporu recyklace.


Navrhovaná účinnost: Tato vyhláška má nabýt účinnosti dnem 1. dubna 2014 (s výjimkou čl. I bodu 2, který nabývá účinnosti dnem 1. října 2014).

 

Ke stažení: úplné znění návrhu vyhlášky se změnami Uplne-zneni-vyhlasky-c.-352-2008.docx [ 31.53 kB ]

důvodová zpráva duvodova-zprava.doc [ 113.5 kB ]

 

Zdroj: Ing. Petr Havelka, ředitel České asociace odpadového hospodářství (www.caoh.cz)

Profesní organizace ze sektoru svozu, třídění a využití odpadů hashtag#SKS, hashtag#CAOH,...

Deník POLITICO píše, že zelené nevládní organizace mají podle prohlášení stále...

ČAOH se účastnila semináře EWE ohledně odpovědného nakládání s odpady.

Lucie Kubesa, předsedkyně výboru pro životní prostředí, zastupitelstva Hlavního města...

Rozhovor časopisu Průmyslová ekologie, Komunální ekologie s Petr Havelka z ČAOH

Pravidelné novinky e-mailem

Chcete získávat aktuální články přímo na Váš email?

Vložením e-mailu souhlasíte s podmínkami ochrany osobních údajů.

Zpracování osobních údajů

Pro úspěšné využívání služeb, které tato webová stránka nabízí, v některých případech potřebujeme zpracovávat osobní údaje uživatelů.
Toto zpracovávání podléhá nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Známé také jako "GDPR".

Služby využívající osobní údaje

Uvedené osobní údaje zpracováváme pouze pro účely níže popsané. Osobní (ani žádné jiné) údaje nezpracováváme pro potřeby cíleného nabízení zboží nebo služeb. Osobní údaje neprodáváme ani neposkytujeme třetím stranám. Souhlas považujeme za platný do jeho odvolání, viz níže.

Odběr novinek e-mailem

Pro využívání služby odběru novinek e-mailem (abonentní systém) potřebujeme znát Vaši e-mailovou adresu. Tento údaj neuvádíme veřejně a slouží pouze pro potřeby odesílání e-mailů s novinkami.

Webové formuláře

Při odesílání webových formulářů na této webové stránce ukládáme Vaši e-mailovou adresu jako kontaktní údaj pro odpovědi. Tento údaj neuvádíme veřejně.
Webové formuláře mohou pro úspěšné odeslání požadovat další osobní údaje. V takových případech tyto údaje zpracováváme pouze pro potřeby vyhodnocení formuláře a neuvádíme je veřejně.

Odvolání souhlasu

V případě, že si budete přát odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů, kontaktujte pověřence pro ochranu osobních údajů.

Smluvní strany

Správcem těchto osobních údajů je Česká asociace odpadového hospodářství, Pod Pekárnami 157/3, Praha 9 – Vysočany.
Zpracovatelem je společnost ABRUPTA SERVIS s.r.o..