Odpadové fórum: Polemika k ceně a kvalitě sanací ekologických zátěží

Česká asociace odpadového hospodářství byla požádána o vyjádření k aktuální polemice Odpadového fóra na téma Nízka kvalita na úkor ceny? Polemika souvisí s nedávným vyjádřením ministerstva financí k celkovým možným nákladům na finální odstranění starých ekologických zátěží, které se státu nedaří vyřešit již déle než 25 let.

Redakce Odpadového fóra téma uvádí následujícím textem:


Nízká cena na úkor kvality?

Na začátku 90. let se stát zavázal k odstranění starých ekologických zátěží (SEZ) vzniklých před rokem 1989. Závazek tehdy vyplynul z tzv. ekologických smluv, které stát podepsal s nabyvateli privatizovaného majetku. Ministerstvo financí (MF) uvádí, že v současné době je účinných 158 smluv s celkovou garancí 153 miliard Kč, z toho bylo vynaloženo již 52 miliard Kč. Zbývají tak garance státu za 101 miliard Kč. MF přesto věří, že díky transparentnímu zadávání veřejných zakázek sníží cenu sanací nevyřešených SEZ na zhruba 30 miliard Kč. Deklarovaná úspora nákladů na sanace Ministerstvem financí ČR je určitě pro daňové poplatníky dobrou zprávou. Nicméně znatelná úspora znamená někde ušetřit. Proto se nabízí otázka:

Nebude tak Česko šetřit na kvalitě sanací?

 

Na dotazy odpovídali

Ing. Petr Havelka, Česká asociace odpadového hospodářství

Mgr. Filip Běhal, Ministerstvo financí

Mgr. Pavel Kaidl, Unipetrol RPA, s.r.o.

Jan Mraček, Hospodářská komora

Ladislav Špaček, SVaz chemického průmyslu ČR


Petr Havelka (ČAOH) k tématu řekl:

Otázka redakce je podle mého názoru zcela logická a na místě. Agenda starých ekologických zátěží není v žádném případě jednoduchá věc. Není to jako soutěžit nákup nových aut nebo výpočetní techniky pro státní správu.  Předpoklad státu na snížení ceny za vysanování ekologických zátěží o cca 70 %, oproti zasmluvněné hodnotě závazku státu, není zcela realistický.

Tím, že velká část postižených lokalit byla více než 25 let ze strany státu neřešena, se logicky nabízí otázka dalšího postupného šíření kontaminace a tedy i nákladů na její odstranění. Množství peněz z garancí bylo také již vynaloženo jen na udržovací práce (čerpání šířené kontaminace) na vybraných konkrétních lokalitách. A to právě z důvodu, aby se kontaminace nešířila dále. Tyto peníze ale chybí a budou chybět při odstraňování kontaminace samotné, což je konečná fáze, kterou se odstraní příčina šířícího se znečištění, a nikoli jen jeho průběžně vznikající následky.

Navíc reálnou hodnotu sanací, oproti původním garancím z devadesátých let, dále v čase zvyšuje inflace, DPH a další proměnné aspekty. Klíčovým je rovněž významné riziko, že se tento deklarovaný vysoký tlak na nízkou cenu sanace odrazí na zvolených méně nákladných metodách sanace té které lokality a na kvalitě jejího provedení.

Ministerstvem financí požadovaná 70% úspora nákladů oproti odhadované hodnotě, by se zcela jistě projevila na kvalitě jakékoli služby, nejen sanačních prací. V případě ochrany životního prostředí a zdraví lidí z postižených lokalit by stát neměl volit jako zásadní prioritu více než poloviční úsporu předpokládaných nákladů (zasmluvněných garancí státu, u kterých někteří nabyvatelé navíc požadují navýšení o více než 100% inflaci a 21% DPH). Mohlo by to být rizikové zejména pro stát samotný, pokud by se s odstupem času po realizaci sanace některé lokality ukázalo, že kontaminace nebyla odstraněna v potřebné míře a že jedním z důvodů byl neúměrný tlak státu na cenu jejího provedení.

Podle mého názoru by správné řešení ve vztahu k životnímu prostředí a zdraví lidí bylo takové, že za hlavní prioritu bude vždy označena nikoli cena, ale zejména kvalita projektu sanace. Ta by měla být navržena přímo úměrně míře a typu znečištění a zároveň by měla být v tomto směru přímo úměrná hodnotě zasmluvněného závazku státu k dané lokalitě (včetně výše uvedených proměnných aspektů). Věřím, že stát si tyto podstatné argumenty a rizika dostatečně uvědomí a že si jako prioritu zvolí spíše zdraví svých občanů a kvalitu životního prostředí v daných lokalitách, než deklarovanou razantní úsporu odhadovaných nákladů. A že udělá vše proto, aby sanace proběhly v dohledné době a s cílem zajištění vysoké kvality provedených prací a skutečného odstranění ekologických zátěží.


Zdroj: Česká asociace odpadového hospodářství s využítím tématu Odpadového fóra (www.caoh.cz)


Pravidelné zasílání novinek z webu ČAOH získáte po vložení vaší emailové adresy na titulní straně webu v sekci "Novinky emailem"

 

Související články:

Český rozhlas - reportáž k problematice řešení starých ekologických zátěží

Právo: Na staré ekozátěže chybějí desítky miliard

Česká asociace odpadového hospodářství a Hospodářská komora ČR pomáhají nabyvatelům se starými ekologickými zátěžemi

Problémy s neřešením starých ekologických zátěží v ČR

Likvidace ekologických zátěží vázne. HK ČR a ČAOH vyzvaly stát k nápravě

HK a ČAOH spolupořádají seminář ke starým ekologickým zátěžímProfesní organizace ze sektoru svozu, třídění a využití odpadů hashtag#SKS, hashtag#CAOH,...

Deník POLITICO píše, že zelené nevládní organizace mají podle prohlášení stále...

ČAOH se účastnila semináře EWE ohledně odpovědného nakládání s odpady.

Lucie Kubesa, předsedkyně výboru pro životní prostředí, zastupitelstva Hlavního města...

Rozhovor časopisu Průmyslová ekologie, Komunální ekologie s Petr Havelka z ČAOH

Pravidelné novinky e-mailem

Chcete získávat aktuální články přímo na Váš email?

Vložením e-mailu souhlasíte s podmínkami ochrany osobních údajů.

Zpracování osobních údajů

Pro úspěšné využívání služeb, které tato webová stránka nabízí, v některých případech potřebujeme zpracovávat osobní údaje uživatelů.
Toto zpracovávání podléhá nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Známé také jako "GDPR".

Služby využívající osobní údaje

Uvedené osobní údaje zpracováváme pouze pro účely níže popsané. Osobní (ani žádné jiné) údaje nezpracováváme pro potřeby cíleného nabízení zboží nebo služeb. Osobní údaje neprodáváme ani neposkytujeme třetím stranám. Souhlas považujeme za platný do jeho odvolání, viz níže.

Odběr novinek e-mailem

Pro využívání služby odběru novinek e-mailem (abonentní systém) potřebujeme znát Vaši e-mailovou adresu. Tento údaj neuvádíme veřejně a slouží pouze pro potřeby odesílání e-mailů s novinkami.

Webové formuláře

Při odesílání webových formulářů na této webové stránce ukládáme Vaši e-mailovou adresu jako kontaktní údaj pro odpovědi. Tento údaj neuvádíme veřejně.
Webové formuláře mohou pro úspěšné odeslání požadovat další osobní údaje. V takových případech tyto údaje zpracováváme pouze pro potřeby vyhodnocení formuláře a neuvádíme je veřejně.

Odvolání souhlasu

V případě, že si budete přát odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů, kontaktujte pověřence pro ochranu osobních údajů.

Smluvní strany

Správcem těchto osobních údajů je Česká asociace odpadového hospodářství, Pod Pekárnami 157/3, Praha 9 – Vysočany.
Zpracovatelem je společnost ABRUPTA SERVIS s.r.o..