Odpadové fórum - příspěvek ČAOH k polemice k ekonomické analýze POH ČR

Názory oslovených osob ze strany redakce Odpadového fóra se tentokrát poměrně shodují, věc je třeba dále řešit. Tématem aktuální polemiky Odpadového fóra byla ekonomická analýza dopadů Plánu odpadového hospodářství ČR.

Vzhledem k zásadní důležitosti analýzy a potřebě jejího kvalitního a realistického zpracování, se k ní některé zainteresované subjekty vyjádřily ihned po jejím zveřejnění a po prvním projednání na Radě odpadového hospodářství při MŽP. Diplomaticky řečeno, ekonomická analýza nebyla ve stávající podobě přijata odbornou veřejností - Sedm svazů firem a obcí kritizuje MŽP kvůli analýze odpadů. 

Nyní se téma dostává na stránky odborného tisku, kde je pro dotčené subjekty více prostoru sdělit konkrétní připomínky k postupu MŽP a kvalitě tohoto klíčového dokumentu, který má logicky vazbu i na připravovaný nový zákon o odpadech.

 

Otázka a úvodník polemiky redakce Odpadového fóra tentokrát zněly:

Vláda před nedávnem schválila POH ČR předložený Ministerstvem životního prostředí. Nezbytným bodem POH je jeho ekonomická analýza. Ta mimo jiné obsahuje předpoklad, že nákladové dopady na občana budou i po navrhovaném zdražení v konečném důsledku o 1,9 % nižší v roce 2024 a nárůst počtu živnostníků zapojených do systémů nakládání s odpady v obcích poroste o 5 % ročně a jejich náklady vzrostou celkově o 55,2 %.Odborná veřejnost a subjekty z praxe se nyní, byť ex post, mohou k ekonomické analýze vyjádřit.

Naše otázka zní: Je tento předpoklad reálný?


Na sdělené téma odpovídali:

Petr Havelka, ředitel České asociace odpadového hospodářství

Jan Mraček, předseda Sekce životního prostředí Hospodářské komory ČR

Richard Blahut, vedoucí Sekce odpadového hospodářství Sdružení veřejně prospěšných služeb

Petr Šulc, ředitel Svazu průmyslu druhotných surovin

Jiří Hrbek, ředitel odboru statistiky zemědělství, lesnictví a životního prostředí Českého statistického úřadu

Jan Maršák, zástupce ředitele odboru odpadů MŽP


Příspěvek Petra Havelky z ČAOH je uveden níže, příspěvky ostatních oslovených jsou k dispozici v aktuálním čísle Odpadového fóra:

Nejprve se musím vyjádřit ke zvláštnímu procesu, který MŽP zvolilo. Vláda nejprve schválila desetiletou odpadovou strategii z dílny MŽP a až měsíc po tomto schválení MŽP vůbec poprvé otevírá diskuzi ke klíčovému bodu jakékoli strategie, a tím je její ekonomika. Přitom MŽP slíbilo připomínkování analýzy před jejím odesláním na vládu, a to včetně vypořádání připomínek. Nestalo se tak, slovo nebylo dodrženo a s ohledem na důležitost strategie a dopad prakticky na všechny občany v ČR, je třeba zjednat nápravu a zjistit, kde a proč nastala chyba. Dosavadní proces a jeho výsledek je jen obtížně akceptovatelný.

Nyní k samotným parametrům, na které se dotazujete. Tato těžko uvěřitelná a nerealistická čísla byla kriticky komentována ze strany většího počtu dotčených subjektů. K věci se již kriticky vyjádřil např. zástupce Svazu měst a obcí ČR, Hospodářské komory, ČAOH, Sdružení veřejně prospěšných služeb, Svazu průmyslu druhotných surovin, Asociace malých a středních podniků a živnostníků, apod. MŽP tato vyjádření slyšelo a já věřím, že věc vyhodnotí dostatečně vážně ve vztahu k vážnosti nastalé situace. Nyní je třeba chyby v analýze, kterých je mimochodem mnohem více, než se vešlo do vašeho dotazu, vyhodnotit a navrhnout nezbytnou nápravu stavu. Přeci nikdo nechce, abychom riskovali možné neúměrně vysoké, až nepřijatelné dopady případného chybně nastaveného POH ČR. A pokud se prokáže, že ekonomická analýza této strategie skutečně obsahuje zásadní chyby, pak je logicky nezbytné obrátit zrak i k POH.

Za ČAOH říkám, že problémových částí je v POH již minimum, ale zcela zásadní body se skrývají v detailu formulací některých cílů a tento detail může být ve finále kritický. Tento detail totiž elementárně souvisí s obsahem peněženek všech občanů a náklady firem produkujících odpady.

Na závěr několik dotazů, které jednoduše ukáží nedomyšlenost celého konceptu. Pokud se živnostníci do systémů obcí v analýzou předpokládané šíři nezapojí a pokud nebudou souhlasit s tím, že dopady razantního zdražení obcím zaplatí oni navýšením jejich nákladů o 55,2 %, kdo tedy ponese tuto míru zdražení? Obce? To je zcela nereálné. Je skutečně nezbytné zdražovat o 100 a 200%, jak stále říká MŽP? Kde se tato čísla vzala? V analýze vysvětlena vůbec nejsou.

 

Zdroj: Ing. Petr Havelka, ředitel České asociace odpadového hospodářství (www.caoh.cz) s odkazem na Odpadové fórum

 

Související články:

Sedm svazů firem a obcí kritizuje MŽP kvůli analýze odpadů

Firmy kritizují MŽP kvůli ekonomické analýze odpadového plánu  (ČTK)

Růst obecních nákladů na likvidaci odpadů mají zaplatit živnostníci (E15)

ČAOH: Změny v odpadovém hospodářství musí mít co nejmenší dopad na občany

Blesk: Firmy kritizují MŽP kvůli ekonomické analýze odpadového plánu

Zásadní připomínky ČAOH k ekonomické analýze dopadů plánu odpadového hospodářství ČR

 

Pravidelné zasílání novinek z webu ČAOH získáte po vložení vaší emailové adresy na titulní straně webu v sekci "Novinky emailem"

 


 

Podařilo se spustit další motivační program, který využívá logiku RECYKLAČNÍHO BONUSU...

V České republice třídí odpady 75 % lidí. To je skvělé a stále se to zlepšuje. V...

V úředním věstníku EU vyšlo nové nařízení o přeshraniční přepravě odpadů.

Automatizovaná třídicí linka v Brně už předala k recyklaci 65 tun kovů - separátor kovů...

Evropská komise může mít velký problém - evropské recyklační asociace pro výrobu a...

Pravidelné novinky e-mailem

Chcete získávat aktuální články přímo na Váš email?

Vložením e-mailu souhlasíte s podmínkami ochrany osobních údajů.

Zpracování osobních údajů

Pro úspěšné využívání služeb, které tato webová stránka nabízí, v některých případech potřebujeme zpracovávat osobní údaje uživatelů.
Toto zpracovávání podléhá nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Známé také jako "GDPR".

Služby využívající osobní údaje

Uvedené osobní údaje zpracováváme pouze pro účely níže popsané. Osobní (ani žádné jiné) údaje nezpracováváme pro potřeby cíleného nabízení zboží nebo služeb. Osobní údaje neprodáváme ani neposkytujeme třetím stranám. Souhlas považujeme za platný do jeho odvolání, viz níže.

Odběr novinek e-mailem

Pro využívání služby odběru novinek e-mailem (abonentní systém) potřebujeme znát Vaši e-mailovou adresu. Tento údaj neuvádíme veřejně a slouží pouze pro potřeby odesílání e-mailů s novinkami.

Webové formuláře

Při odesílání webových formulářů na této webové stránce ukládáme Vaši e-mailovou adresu jako kontaktní údaj pro odpovědi. Tento údaj neuvádíme veřejně.
Webové formuláře mohou pro úspěšné odeslání požadovat další osobní údaje. V takových případech tyto údaje zpracováváme pouze pro potřeby vyhodnocení formuláře a neuvádíme je veřejně.

Odvolání souhlasu

V případě, že si budete přát odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů, kontaktujte pověřence pro ochranu osobních údajů.

Smluvní strany

Správcem těchto osobních údajů je Česká asociace odpadového hospodářství, Pod Pekárnami 157/3, Praha 9 – Vysočany.
Zpracovatelem je společnost ABRUPTA SERVIS s.r.o..