Odpovědi na dotazy MF Dnes k zákonu o výrobcích s ukončenou životností

Redakce MF Dnes aktuálně položila ČAOH dotazy k návrhu nového zákona o výrobcích s ukončenou životností.

Text článku z webu iDnes je k dispozici pod tímto odkazem - Recyklaci elektrospotřebičů čeká změna, může to však zdražit ty nové.

Plné znění dotazů redakce a odpovědí je uvedeno níže:

 

Máte k aktuálnímu znění návrhu nového zákona o výrobcích s ukončenou životností, které jde nyní na legislativní radu vlády, nějaké připomínky, případně jaké?

 

Ano, máme. Těch připomínek je několik a jsou stručně uvedeny v textu dopisu, který jsme v této věci podepsali a odeslali ministru ŽP Brabcovi spolu s dalšími subjekty. Dopis je k dispozci zde. Jako jednu ze základních připomínek bych zmínil námi obhajovanou potřebu otevřené sběrné sítě elektrozařízení. Ministerstvo kupodivu navrhuje uzavřenou sběrnou síť, kde elektroodpad může sbírat jen ten, kdo má smlouvu s výrobcem či s kolektivním systémem (více viz zde), což je v Evropě neobvyklé řešení. Jsme toho názoru, že tržní a konkurenční nastavení otevřené sběrné sítě jednoznačně lépe tlačí na nízkou cenu a vysokou kvalitu služeb, než uzavřený oligopol. Podle nás by elektroodpady měl mít možnost sbírat každý, kdo k tomu dostane povolení od státu po splnění zákonných podmínek. Nikoli jen vybraná skupina, která si zajistí podpis soukromého subjektu např. kolektivního systému.

 

Výrobci elektrozařízení tvrdí, že je návrh zákona zcela odděluje od zpracování a recyklace elektroodpadů. Je to podle nich nelogické. Ačkoliv nebudou moci celý proces kontrolovat, ponesou za sběr i za recyklaci odpovědnost. Co si o tom myslíte vy, jsou tyto argumenty správné či nikoliv?

 

Je to tvrzení pouze některých výrobců, respektive úzké skupiny některých kolektivních systémů. Jiní výrobci a ostatní kolektivní systémy naopak souhlasí s úplným oddělením kolektivního systému od zpracovatele elektroodpadu (např. viz dopis odeslaný ministru ŽP). Je to i názor podstatné části připomínkových míst k novému zákonu. Navíc oddělení kolektivního systému od zpracovatele elektrozařízení je trend, který nyní probíhá i v jiných Evropských zemích (Francie, Španělsko, Slovensko). Uvažuje se i o naprostém zákazu této tzv. vertikální integrace na Evropské úrovni. Důvodů z evropského pohledu je více – zejména se jedná o možné zneužití dominantního postavení na trhu ze strany některých kolektivních systémů a dále o možné podvody při vykazování zpracování elektroodpadu. Obecně jde ale zejména o potřebu zajištění tržních podmínek a konkurenčního prostředí v oblasti sběru a zpracování elektrozařízení. V ČR je známý případ kolektivního systému, který si otevřel vlastní velkokapacitní zařízení na zpracování elektroodpadu, což následně vedlo k uzavření provozů řady nezávislých zpracovatelů, mimo jiné i chráněných dílen (více viz zde).

 

A zároveň říkají, že to může zvýšit recyklační příspěvky o desítky a v některých případech i stovky korun, což by zaplatil v konečném důsledku spotřebitel. Hrozí to?

 

Zdražení určitě nehrozí z titulu zákazu oddělení kolektivních systémů od zpracovatele, tedy zákazu vertikální integrace. V České republice má vlastní zpracovatelský závod pouze jeden kolektivní systém a velká část elektroodpadu, která se v něm zpracovává nepochází z ČR ale dováží se ze zahraničí. Navíc pokud se možnosti zpracování otevřou dalším firmám, zvýší se konkurenční tlak, který naopak tlačí na snížení ceny, což je jednoznačně pozitivní pro spotřebitele, kteří systém platí. Nicméně zdražení se může stát realitou pokud by došlo k další monopolizaci trhu sběru a zpracování elektrozařízení. Většina kolektivních systémů v ČR je slušná, nicméně jak již bylo uvedeno, jsou známy příklady i v Evropě, kdy velké kolektivní systémy působily na trhu tak, že docházelo k jeho omezení. Tím se postupně více buduje monopolní nastavení, které logicky může být spojeno s diktováním cen a horší možností výběru. Tedy i se zdražením. V České republice se problematice nastavení tohoto segmentu věnoval i Nadační fond proti korupci – viz:  http://www.nfpk.cz/kauza-elektroodpady , jak se uvádí v materiálu Vlády v jednom z dokumentů souvisejících s návrhem nového zákona (viz zde). Pokud tedy chceme udržet poplatky za elektrozařízení na přijatelné úrovni, je potřeba důsledně oddělit kolektivní systém od zpracovatele a zabránit tomu, aby se segment sběru a zpracování elektrozařízení dále monopolizoval.

 

Ke stažení

Dopis ministru Brabcovi k návrhu nového zákona o výrobcích s ukončenou životností: memorandum-k--zakonu--o-vyrobcich-s-ukoncenou--zivotnosti.pdf

Stanovisko Komise RIA LRV k návrhu nového zákona o výrobích s ukončenou životností: kom-ria-vuZu.pdf [ 113.01 kB ]

 

Zdroj: Ing. Petr Havelka, ředitel České asociace odpadového hospodářství (www.caoh.cz)


Pravidelné zasílání novinek z webu ČAOH získáte po vložení vaší emailové adresy na titulní straně webu v sekci "Novinky emailem"

 

 

 

Potravinové zbytky včetně gastroodpadu už více než rok nejdou nazmar. Obyvatelé sídlišť...

O tom, co s komunálními odpady, včetně těch směsných, dělají v dalších státech Evropy,...

Kupovat vodu v plastu není udržitelné jednání. Není to správné jednání ve vztahu k...

Podle ankety v článku na iDnes, i podle diskuze pod článkem, normální lidé v ČR odmítají...

Komora označila navrhovaný zálohový systém za zastaralý, z 80. let minulého století.

Pravidelné novinky e-mailem

Chcete získávat aktuální články přímo na Váš email?

Vložením e-mailu souhlasíte s podmínkami ochrany osobních údajů.

Zpracování osobních údajů

Pro úspěšné využívání služeb, které tato webová stránka nabízí, v některých případech potřebujeme zpracovávat osobní údaje uživatelů.
Toto zpracovávání podléhá nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Známé také jako "GDPR".

Služby využívající osobní údaje

Uvedené osobní údaje zpracováváme pouze pro účely níže popsané. Osobní (ani žádné jiné) údaje nezpracováváme pro potřeby cíleného nabízení zboží nebo služeb. Osobní údaje neprodáváme ani neposkytujeme třetím stranám. Souhlas považujeme za platný do jeho odvolání, viz níže.

Odběr novinek e-mailem

Pro využívání služby odběru novinek e-mailem (abonentní systém) potřebujeme znát Vaši e-mailovou adresu. Tento údaj neuvádíme veřejně a slouží pouze pro potřeby odesílání e-mailů s novinkami.

Webové formuláře

Při odesílání webových formulářů na této webové stránce ukládáme Vaši e-mailovou adresu jako kontaktní údaj pro odpovědi. Tento údaj neuvádíme veřejně.
Webové formuláře mohou pro úspěšné odeslání požadovat další osobní údaje. V takových případech tyto údaje zpracováváme pouze pro potřeby vyhodnocení formuláře a neuvádíme je veřejně.

Odvolání souhlasu

V případě, že si budete přát odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů, kontaktujte pověřence pro ochranu osobních údajů.

Smluvní strany

Správcem těchto osobních údajů je Česká asociace odpadového hospodářství, Pod Pekárnami 157/3, Praha 9 – Vysočany.
Zpracovatelem je společnost ABRUPTA SERVIS s.r.o..