Polemika Odpadového fóra: Recyklace vs. spalovny

V aktuálním čísle časopisu Odpadové fórum, které vyšlo minulý týden, je opět velmi zajímavá polemika. Tentokrát na velmi aktuální téma, které redakce nazvala stručně "recyklace vs. spalovny". Příspěvek Petra Havelky z ČAOH je k dispozici zde.

 

Aktuální téma uvedla redakce Odpadové fóra následujícím textem a finální otázkou:

Za 8 let bude éra skládkování dle již platné legislativy u konce. Návrh nového zákona o odpadech v březnu prošel připomínkovým řízením. Debata, která se nad návrhem rozpoutala, není rozhodně jednoduchá a hledání výsledné podoby zákona se zařazením připomínek dotčených stran bude obtížné, ne-li nemožné.

Dle slov Ministerstva životního prostředí návrh nového zákona o odpadech přináší odklon odpadů ze skládek a jejich opětovné využití – ať už materiálově nebo energeticky. Nejhlasitější kritici upozorňují, že návrh zvýhodňuje energetické využití oproti recyklaci odpadů. Proto se Odpadové fórum dnes ptá:


Jak se podle Vás přijetím návrhu zákona změní poměr materiálového a energetického využití odpadu?


Tentokrát odpovídali:

Jaromír Manhart, MŽP

Jana Suzová, SAKO Brno

Petr Havelka, ČAOH

Ivo Kropáček, Hnutí Duha

Petr Šulc, SPDS

Jaroslav Tymich, AČPP

Pavel Drahovzal, SMO Č


Odpověď Petra Havelky z České asociace odpadového hospodářství je zde:

"Odpověď na tento dotaz může být poměrně jednoduchá. Je již prakticky jisté, že evropské recyklační cíle obsažené v balíčku oběhového hospodářství neklesnou pod ty vyhlášené v prosinci 2015 Evropskou komisí. V podmínkách ČR je tedy třeba reálně počítat s tím, že z nynějších 33,9 % recyklace komunálních odpadů bude třeba se do devíti let dostat na skoro dvojnásobek, tedy na Evropou požadovaných 60 % k roku 2025.

Český národní plán odpadového hospodářství to však, na rozdíl od některých jiných států EU, zatím nemá stanoveno jako cíl. Logicky takový cíl bude třeba doplnit, a to jak do POH ČR (i krajských POH), tak do nového zákona o odpadech. POH ČR obsahuje alespoň poměrně dobrou predikci vývoje. Z ní plyne, že finálně by se v ČR mělo energeticky využívat 1,4 milionu tun komunálních odpadů, což jako maximum odpovídá i procentuální potřebě k plnění evropských recyklačních cílů. Avšak pouze v případě, že by Evropská komise ustoupila ze své deklarované pozice, že data OH by měla vycházet z dat Eurostatu. Tedy na národní úrovni z dat ČSÚ. S daty Eurostatu o komunálním odpadu v ČR by maximální kapacita pro energetické využití byla samozřejmě nižší.

Uvedená čísla jsou veřejně známá a je logické, že budou zásadní pro rozhodování investorů, zda má smysl do té které technologie investovat. V případě, že by se kapacita některých technologií v ČR naddimenzovala, investor bude mít reálné problémy s tím, že kapacita jeho zařízení by nebyla v souladu s potřebou plnění cílů, ke kterým se ČR zavázala, nebo bude muset, jakožto každý další člen EU, zavázat.

Čistě matematická verze odpovědi na dotaz redakce může být velmi stručně takováto: recyklace 65%, energetické využití 25%, skládkování 10%.

Skládkování máme navíc jako jedna z pouhých 7 zemí v EU zakázané. Nad rámec Evropou navrhovaného omezení na 10 % a o šest let dříve než EU. Nyní je třeba vyřešit vyšší příčky v hierarchii a sladit naše cíle s těmi evropskými.

Návrh nového zákona musí doznat podstatných změn zejména ve vztahu k vyšší technologické neutralitě. Stále více sílí hlasy, že návrh zákona není technologicky neutrální a navíc, že jeho ekonomické nastavení je z hlediska sociálních dopadů na občany zcela neakceptovatelné.  A jak plyne z již uvedeného, do zákona je třeba doplnit evropské recyklační cíle."


Odpovědi ostatních oslovených jsou uvedeny v dubnové čísle Odpadového fóra.


Zdroj: Česká asociace odpdového hospodářství s využitím časopisu Odpadové fórum.Pravidelné zasílání novinek z webu ČAOH získáte po vložení vaší emailové adresy na titulní straně webu v sekci "Novinky emailem"

  

Podařilo se spustit další motivační program, který využívá logiku RECYKLAČNÍHO BONUSU...

V České republice třídí odpady 75 % lidí. To je skvělé a stále se to zlepšuje. V...

V úředním věstníku EU vyšlo nové nařízení o přeshraniční přepravě odpadů.

Automatizovaná třídicí linka v Brně už předala k recyklaci 65 tun kovů - separátor kovů...

Evropská komise může mít velký problém - evropské recyklační asociace pro výrobu a...

Pravidelné novinky e-mailem

Chcete získávat aktuální články přímo na Váš email?

Vložením e-mailu souhlasíte s podmínkami ochrany osobních údajů.

Zpracování osobních údajů

Pro úspěšné využívání služeb, které tato webová stránka nabízí, v některých případech potřebujeme zpracovávat osobní údaje uživatelů.
Toto zpracovávání podléhá nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Známé také jako "GDPR".

Služby využívající osobní údaje

Uvedené osobní údaje zpracováváme pouze pro účely níže popsané. Osobní (ani žádné jiné) údaje nezpracováváme pro potřeby cíleného nabízení zboží nebo služeb. Osobní údaje neprodáváme ani neposkytujeme třetím stranám. Souhlas považujeme za platný do jeho odvolání, viz níže.

Odběr novinek e-mailem

Pro využívání služby odběru novinek e-mailem (abonentní systém) potřebujeme znát Vaši e-mailovou adresu. Tento údaj neuvádíme veřejně a slouží pouze pro potřeby odesílání e-mailů s novinkami.

Webové formuláře

Při odesílání webových formulářů na této webové stránce ukládáme Vaši e-mailovou adresu jako kontaktní údaj pro odpovědi. Tento údaj neuvádíme veřejně.
Webové formuláře mohou pro úspěšné odeslání požadovat další osobní údaje. V takových případech tyto údaje zpracováváme pouze pro potřeby vyhodnocení formuláře a neuvádíme je veřejně.

Odvolání souhlasu

V případě, že si budete přát odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů, kontaktujte pověřence pro ochranu osobních údajů.

Smluvní strany

Správcem těchto osobních údajů je Česká asociace odpadového hospodářství, Pod Pekárnami 157/3, Praha 9 – Vysočany.
Zpracovatelem je společnost ABRUPTA SERVIS s.r.o..