Příspěvěk ČAOH k polemice k mobilním zařízením

Jeden z trvajících zásadních rozporů ve věcném záměru zákona o odpadech je návrh MŽP na zrušení mobilního zařízení ke sběru a výkupu odpadů. Zásadní připomínku proti zrušení mobilních zařízení podala řada připomínkových míst mezi nimiž je i ministerstvo průmyslu a obchodu.

Časopis Odpadové fórum v červnovém čísle vydal polemiku ke kritizovanému postoji MŽP. Úvod do polemiky a redakcí položený dotaz znějí:

Mobilní zařízení ke sběru a výkupu odpadu je jistě služba zajímavá a pro mnohé lidi i prospěšná a potřebná. Povolení k provozování takového zařízení dává kraj. Tu ochotně, tu méně. Na provoz těchto zařízení se dá dívat z různých pohledů, a proto dnes přicházíme do polemiky s otázkou:

Jsou mobilní zařízení pro sběr a výkup odpadů pro naše odpadové hospodářství dobrým řešením, nebo přítěží?


V rámci polemiky byli tentokrát osloveni:

Jan Maršák, Ministerstvo životního prostředí

Petr Havelka, Česká asociace odpadového hospodářství

Jana Káčerová, Zlínský kraj

Lukáš Kůs, Česká inspekce životního prostředí

Ladislav Kobelka, Jihomorvaský kraj


Příspěvek Petra Havelky z České asociace odpadového hospodářství je k dispozici zde:

Tato otázka úzce souvisí s budoucím nastavením fungování systému sběru odpadů dle nového zákona o odpadech. Standardně fungujících mobilních zařízení jsou v ČR řádově desítky až stovky. Každodenně jej využívají tisíce původců odpadů.

Výhody mobilního zařízení

Základní pozitivum tohoto systému je, že odpady od původce může přímo v jeho provozovně převzít k tomu oprávněná osoba a pro původce tím končí další povinnosti ze zákona. To je hlavní rozdíl mezi pouhou přepravou odpadů a předáním do mobilního zařízení oprávněné osoby. Odpad se stává majetkem oprávněné osoby, která za něj od chvíle převzetí v provozovně původce nese plnou odpovědnost. V reálu také platí, že systém přes mobilní zařízení je pro původce většinou levnější než systém s využitím pouhé přepravy odpadů.

Jsou další zákazy a omezení skutečně nezbytné?

Pokud MŽP přichází s návrhem razantní změny, a to úplného zákazu mobilního sběru odpadů, či jeho navázání jen na specifické provozovny, pak je, dle mého názoru, zcela na místě ptát se po podrobné analýze, v čem je stávající systém tak kritický a nebezpečný, že je třeba ho zakázat. Jaké je číslo zásadních a opakovaných porušení zákona ze strany mobilních zařízení s popsanými negativními dopady na životní prostředí? Jsou to desítky, stovky, či snad tisíce případů? MŽP takovou analýzu bohužel nepředložilo, stejně jako analýzu dopadů navrhované změny na náklady původců. Motivace úřadu se tak zdá poněkud umělá a není jednoduché jí porozumět.

Efektivní systém dozoru nad přepravou rizikových odpadů je připraven. Proč tedy rušit původci široce využívanou možnost?

Návrhu MŽP není jednoduché porozumět v době, kdy legislativou konsensuálně prochází nový systém elektronické evidence přeprav nebezpečných odpadů, který zásadním způsobem zvýší dozor nad pohybem případných problémových odpadů. Zcela podporujeme zefektivnění dozoru přes elektronizaci a také jsme se jako ČAOH na jeho přípravě úzce podíleli. Je i v zájmu většiny odpadových firem, aby se s odpady nakládalo v souladu se stanovenými povinnostmi. Stále častěji zmiňovaná cesta zákazů a omezení je však něco zcela jiného.

Diskuze se přesouvá do připravy paragrafového znění

Proti návrhu MŽP uplatnilo zásadní připomínku i MPO, které se zrušením mobilního sběru odpadů rovněž zásadně nesouhlasí. Pozitivní ekonomická hodnota stávajícího funkčního systému je zejména pro tisíce původců odpadů příliš cenná, což je logické. Na druhé straně vlastně není zcela zřejmé, proč chce opět MŽP něco zakazovat. Věřím, že při přípravě paragrafového znění zákona bude tato oblast nakonec nastavena racionálně a bez dalších zbytečných a neodůvodněných zákazů.


Zdroj: Ing. Petr Havelka, ředitel České asociace odpadového hospodářství (www.caoh.cz)


Pravidelné zasílání novinek z webu ČAOH získáte po vložení vaší emailové adresy na titulní straně webu v sekci "Novinky emailem"

 

 


Profesní organizace ze sektoru svozu, třídění a využití odpadů hashtag#SKS, hashtag#CAOH,...

Deník POLITICO píše, že zelené nevládní organizace mají podle prohlášení stále...

ČAOH se účastnila semináře EWE ohledně odpovědného nakládání s odpady.

Lucie Kubesa, předsedkyně výboru pro životní prostředí, zastupitelstva Hlavního města...

Rozhovor časopisu Průmyslová ekologie, Komunální ekologie s Petr Havelka z ČAOH

Pravidelné novinky e-mailem

Chcete získávat aktuální články přímo na Váš email?

Vložením e-mailu souhlasíte s podmínkami ochrany osobních údajů.

Zpracování osobních údajů

Pro úspěšné využívání služeb, které tato webová stránka nabízí, v některých případech potřebujeme zpracovávat osobní údaje uživatelů.
Toto zpracovávání podléhá nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Známé také jako "GDPR".

Služby využívající osobní údaje

Uvedené osobní údaje zpracováváme pouze pro účely níže popsané. Osobní (ani žádné jiné) údaje nezpracováváme pro potřeby cíleného nabízení zboží nebo služeb. Osobní údaje neprodáváme ani neposkytujeme třetím stranám. Souhlas považujeme za platný do jeho odvolání, viz níže.

Odběr novinek e-mailem

Pro využívání služby odběru novinek e-mailem (abonentní systém) potřebujeme znát Vaši e-mailovou adresu. Tento údaj neuvádíme veřejně a slouží pouze pro potřeby odesílání e-mailů s novinkami.

Webové formuláře

Při odesílání webových formulářů na této webové stránce ukládáme Vaši e-mailovou adresu jako kontaktní údaj pro odpovědi. Tento údaj neuvádíme veřejně.
Webové formuláře mohou pro úspěšné odeslání požadovat další osobní údaje. V takových případech tyto údaje zpracováváme pouze pro potřeby vyhodnocení formuláře a neuvádíme je veřejně.

Odvolání souhlasu

V případě, že si budete přát odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů, kontaktujte pověřence pro ochranu osobních údajů.

Smluvní strany

Správcem těchto osobních údajů je Česká asociace odpadového hospodářství, Pod Pekárnami 157/3, Praha 9 – Vysočany.
Zpracovatelem je společnost ABRUPTA SERVIS s.r.o..