Seminář ve Sněmovně - Obaly a odpovědné zadávání veřejných zákázek

Na konci června proběhl v Poslanecké sněmovně seminář/webinář na téma Obaly a odpovědné zadávání veřejných zakázek ve vztahu k potravinářství. Seminář zahájila paní poslankyně Balaštíková. Samostatnou prezentaci měla i Česká asociace odpadového hospodářství, za kterou shrnul aktuální témata Petr Havelka.

Níže uvádíme původní pozvánku se jmény hostů a tématy jednotlivých přednášek. Seminář byl zaměřen na shrnutí podstatných skutečností ve vztahu k potřebě splnění cílů nových evropských směrnic k oběhovému hospodářství (tzv. CEP a SUP). Specificky byl seminář zaměřen na oblast obalů z potravinářství, kterou v rámci odborného programu zastoupil zejména pan Vratislav Janda ze společnosti Nestlé. Zbyěk Kozel ze společnosti EKO-KOM pak mimo jiné na semináři informoval o tom, že s ohledem na evropské cíle a nutnost jejich splnění, budou v dalším období narůstat příspěvky povinných osob v rámci autorizované obalové společnosti. Dlouhodbě přebytkový rezervní fond AOS se v posledním období výrazně redukoval neboť náklady na celý systém a na možné splnění budoucích cílů rostou. V dalších prezenatcích byly shrnuty dosavadní přístupy k třídění a produkci druhotných surovin. Byly zde také zopakovány klíčové aktuální problémy s odbytem vytříděných surovin, ale i s odbytem tzv. výmětů z třídících linek. V druhé polovině odborného programu se seminář věnoval tzv. zelenému zadávání a byly zde prezentovány i konkrétní zkušenosti ze strany Ministerstva práce a sociálních věcí, které je v agendě odpovědného zadávání jedním z nejvíce aktivních resortů.

PROGRAM:

Obaly

9:30 hod. Úvodní slovo: Margita Balaštíková, poslankyně, předsedkyně podvýboru pro potravinářství, veterinární činnost a živočišnou výrobu
9:45 hod. Akční plán EK pro oběhové hospodářství: Ing. Berenika Peštová, Ph.D., MŽP
10:00 hod. Vliv obalů na životní prostředí a legislativa SUP: Ing. Bc. Jan Maršák, Ph.D., MŽP
10:15 hod. Aktuální výzvy v odpadovém hospodářství: Ing. Petr Havelka, Česká asociace odpadového hospodářství
10:30 hod. Oběhové hospodářství v ČR, taxonomie: RNDr. Miloš Kužvart, Česká asociace oběhového hospodářství
10:45 hod. Nová environmentální legislativa a ekonomické aspekty: Ing. Zbyněk Kozel, EKO-KOM
11:00 hod. Nová environmentální legislativa vs praxe: JUDr. Vratislav Janda, Nestlé

Zodpovědné zadávání veřejných zakázek při nákupu zemědělských a potravinářských výrobků
11:15 hod. Odpovědné veřejné zadávání a nákup potravin: Mgr. Monika Dobrovodská, MPSV
11:45 hod. Závěr semináře

Plný videozáznam ze semináře, včetně prezentací je k dispozici zde

 

seminar-obaly-snemovna

 

 

 

Zdroj: web České asociace odpadového hospodářství s využitím záznamu z Poslanecké sněmovny

Profesní organizace ze sektoru svozu, třídění a využití odpadů hashtag#SKS, hashtag#CAOH,...

Deník POLITICO píše, že zelené nevládní organizace mají podle prohlášení stále...

ČAOH se účastnila semináře EWE ohledně odpovědného nakládání s odpady.

Lucie Kubesa, předsedkyně výboru pro životní prostředí, zastupitelstva Hlavního města...

Rozhovor časopisu Průmyslová ekologie, Komunální ekologie s Petr Havelka z ČAOH

Pravidelné novinky e-mailem

Chcete získávat aktuální články přímo na Váš email?

Vložením e-mailu souhlasíte s podmínkami ochrany osobních údajů.

Zpracování osobních údajů

Pro úspěšné využívání služeb, které tato webová stránka nabízí, v některých případech potřebujeme zpracovávat osobní údaje uživatelů.
Toto zpracovávání podléhá nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Známé také jako "GDPR".

Služby využívající osobní údaje

Uvedené osobní údaje zpracováváme pouze pro účely níže popsané. Osobní (ani žádné jiné) údaje nezpracováváme pro potřeby cíleného nabízení zboží nebo služeb. Osobní údaje neprodáváme ani neposkytujeme třetím stranám. Souhlas považujeme za platný do jeho odvolání, viz níže.

Odběr novinek e-mailem

Pro využívání služby odběru novinek e-mailem (abonentní systém) potřebujeme znát Vaši e-mailovou adresu. Tento údaj neuvádíme veřejně a slouží pouze pro potřeby odesílání e-mailů s novinkami.

Webové formuláře

Při odesílání webových formulářů na této webové stránce ukládáme Vaši e-mailovou adresu jako kontaktní údaj pro odpovědi. Tento údaj neuvádíme veřejně.
Webové formuláře mohou pro úspěšné odeslání požadovat další osobní údaje. V takových případech tyto údaje zpracováváme pouze pro potřeby vyhodnocení formuláře a neuvádíme je veřejně.

Odvolání souhlasu

V případě, že si budete přát odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů, kontaktujte pověřence pro ochranu osobních údajů.

Smluvní strany

Správcem těchto osobních údajů je Česká asociace odpadového hospodářství, Pod Pekárnami 157/3, Praha 9 – Vysočany.
Zpracovatelem je společnost ABRUPTA SERVIS s.r.o..